SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

II.etapa projektu rekonštrukcie primárnych vykurovacích okruhov pokračuje na sídlisku Sekčov

Výmena teplovodných potrubí sa nezaobíde bez odstávok teplej úžitkovej vody, výkopových prác a stavebný ruch bude na Sekčove počas prázdnin. Medziobdobie vykurovacej sezóny jún – august je veľmi krátky čas, kedy je možnosť vykonávať práce na teplovodných potrubiach. Je to však nevyhnutná investícia, ktorá zvýši spoľahlivosť dodávok tepla a prinesie osoh ďalším generáciám.

Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov získala finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia SR ako riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia zastúpený Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na realizáciu projektu „Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká a CK Sekčov Prešov.“ Finančná účasť spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov je vo výške 0,5 mil. Eur.
Prvá etapa tejto veľkej rekonštrukcie prebiehala v minulom roku na Sídlisku I, II a III pokračovaním je realizácia II. etapy na sídlisku Sekčov. Ukončenie celej akcie je plánované na konci septembra 2020, to znamená o 3 mesiace.

Celá rekonštrukcia je o zemných prácach, s tým súvisí aj dovoz a odvoz hliny a jej dočasné umiestnenie na skládke na ul. Sibírska. Skládku bolo nutné zriadiť, pretože výkopovú hlinu nie je možné ponechať na ceste, čím by sme značne obmedzili bežný presun vozidiel na sídlisku.
Zo skládky sa hlina opäť privezie do výkopov. Na celý postup je zo strany SPRAVBYTKOMFORTu stavebný dohľad a každý týždeň prebiehajú kontrolné dni, kde sú riešené problémy stavby a kde realizátorská firma KONOMET je stále upozorňovaná na udržiavanie čistoty na komunikáciách.

Primárny rozvod tepla z centrálnej kotolne Sekčov má napojených 14 odovzdávacích staníc od ulíc Sibírska po ulicu Alexandra Matušku. Nový rozvod sa realizuje súbežne s ulicou Armádneho gen. Svobodu. Počas realizácie dôjde k celkovej výmene starých teplovodných potrubí za nové, moderné, predizolované. Sídlisko Sekčov je špecifické podmáčaním, preto sú niektoré úseky teplovodného potrubia značne poškodené vodou. Prepojenie nových teplovodných potrubí a napojenie na centrálnu kotolňu Sekčov bude zaujímavé a technicky náročné z hľadiska prechodu popod 4 prúdovú komunikáciu v priestoroch šachty č.208 pri obchodnom centre Billa.

Výmena teplovodných potrubí sa nezaobíde bez odstávok teplej úžitkovej vody, výkopových prác a stavebný ruch bude na Sekčove počas prázdnin. Medziobdobie vykurovacej sezóny jún – august je veľmi krátky čas, kedy je možnosť vykonávať práce na teplovodných potrubiach. Je to však nevyhnutná investícia, ktorá zvýši spoľahlivosť dodávok tepla a prinesie osoh ďalším generáciám.

Obyvateľom sídliska Sekčov ďakujeme za pochopenie a toleranciu počas realizácie projektu rekonštrukcie primárnych vykurovacích okruhov na sídlisku CK Sekčov. Podrobné informácie o odstávkach zverejňujeme na webovej stránke www.spravbytkomfort.sk.

 
 

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS