SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

OZNÁMENIE

Oznamujeme vlastníkom bytov bytových domov Mukačevská č. 5, Mukačevská č. 9-15, Mukačevská č.19-25 dotknutých výbuchom plynu v bytovom dome Mukačevská č.7, že pokiaľ neboli v niektorom byte ešte na obhliadku pracovníci poisťovne, alebo boli zistené ešte nejaké dodatočné poškodenia na nehnuteľnom majetku bytu, resp. domu, aby tie nahlásili v zákazníckom centre SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov na Volgogradskej č. 88 čo najskôr. Zároveň oznamujeme vlastníkov bytov, že správca Spravbytkomfort, a.s. Prešov, vie zabezpečiť operatívne výmenu poškodených okien. Záujemcovia nahláste tejto požiadavky v zákazníckom centre správcu. Výmeny všetkých poškodených okien budú hradené z poistenia bytového domu. Na otázky v súvislosti so zabezpečením riadneho chodu dotknutých bytových domov Vám zodpovieme v zákazníckom centre správcu, alebo na info linke 051/7567 701.

 
 

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS