SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Noví zákazníci

Pre nových zákazníkov SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov ponúka
na základe vykonanej komplexnej analýzy vypracovať štúdiu a návrh
najvhodnejšieho riešenia pre zásobovanie teplom.

SPRAVOVANIE - tepelného zariadenia
                        ( Spravbytkomfort a.s. Prešov prevezme do nájmu tepelný zdroj )

VYBUDOVANIE - nového tepelného zariadenia v pripravovanej novostavbe s následnou prevádzkou a obsluhou

ODKÚPENIE - tepelného zariadenia a jeho následná modernizácia na naše náklady

NAPOJENIE - objektu na naše tepelné rozvody

Pri týchto projektoch ponúka aj financovanie nákladov na tepelné zariadenie.

Kvalitu dodávky zabezpečí vyškolený a odborný personál.

Bližšie informácie:

Konštantín Vahovský, vedúci odbytu

telefón: 051/ 7567 737
mobil:   0905 940 817
email:   konstantin.vahovsky@spravbytkomfort.sk

Ing. Mariana Marcinková, odbyt

telefón: 051/ 7567 761
mobil:   0918 494 077
email:   mariana.marcinkova@spravbytkomfort.sk

 
 

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS