SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Obnoviteľné zdroje

Spaľovanie biomasy využíva Spravbytkomfort a.s., Prešov na zefektívnenie výroby tepelnej energie.

V súčasnom období Spravbytkomfort, a.s. Prešov vyrába teplo v dvoch kotolniach s technológiou spoľovania biomasy - drevnej štiepky na Sídlisku III a Sídlisku Sekčov v Prešove.

Kotolne Biomasa I a II │ 2012

výkon │ 9,6 a 8 MW

zníženie emisií │ 17.000 t 

zníženie spotreby plynu │ 9,2 mil. m3

spotreba štiepky │ 120.000 prm

 

Prvý projekt kotolne na biomasu Jazdecká v Prešove po dvoch rokoch priniesol stabilizovanú cenu tepla pre celý Prešov, zníženie skleníkových plynov a zníženie spotreby zemného plynu.

BIOMASA I Jazdecká
    

Výroba: 39 813 MWh/rok2012

Zníženie emisií: 12 540t/rok

Úspora zemného plynu: 5,3 mil.m 3/rok

Investičný náklad: 3,36 mil. EUR

Spotreba štiepky: 72 143 prm/rok

Zahájenie výstavby: 7/2008

Ukončenie výstavby: 3/2009

I.etapa: 6 200 bytov

II.etapa: 3 000 bytov

(6 ZŠ, 5 MŠ, obchodné centrá, nebytové priestory, domov soc. služieb)

 

BIOMASA II Sekčov

    

Zahájenie výstavby: 3/2011

Ukončenie výstavby: 12/2011

Výroba: 35 900MWh/rok 2012

Zníženie emisií: 8 000t/rok

Úspora zemného plynu: 4,2 mil. m 3/rok

Investičný náklad: 3,2 mil. EUR

Spotreba štiepky: 65 000prm/rok

I.etapa: 3 890 bytov (rok 2011)

II.etapa: 3 000 bytov (rok 2012)

 

Moderné teplo a elektrina pre sídlisko Šváby.

Kogeneračný zdroj │ Kogenerácia je technologický proces vysokoúčinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie v jednom zariadení. Na sídlisku Šváby sme vybudovali kogeneračnú jednotku, ktorá vyrába teplo a elektrickú energiu zo zemného plynu.

- prepojenie kotolní K1 a K2 Šváby

- výroba tepla a elektrickej energie

- 48% výroba elektriny a 52% výroba tepla

- 1 600 zásobovaných bytov teplom

    

Kogeneračný zdroj Jazdecká

Šesť valcový motor s celkovým výkonom 237 kW má nová kogeneračná jednotka, ktorú v mesiaci október 2016 spustili technici do prevádzky v centrálnej kotolni Jazdecká. Je 5-krát menšia v porovnaní s kogeneračnou jednotkou v centrálnej kotolni Šváby. Vyrobená elektrická energia bude postačovať pre potreby kotla na biomasu v centrálnej kotolni Jazdecká. Dodávateľom je spoločnosť TEDOM Třebíč z Českej republiky, ktorá bude zabezpečovať aj servis. Predpokladaná ročná výroba elektrickej energie bude 670 MWhe/rok. Investícia je 200 000 EUR.

 

 

 
 

Prílohy

Biomasa I a II - brožúra
[  PDF - 613 kB]

Obnoviteľné zdroje

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS