SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

PROJEKT Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká a CK Sekčov

Hlavný cieľ projektu: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple.

Názov projektu
Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK
Jazdecká a CK Sekčov Prešov

Hlavný cieľ projektu
Cieľom projektu je:
rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
Maximálna výška NFP 2 826 767,39 EUR
Webové sídlo RO www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO www.minzp.skwww.siea.sk

Webové sídlo CKO
www.partnerskadohoda.gov.sk

Európsky fond regionálneho rozvoja
https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/

Kohézny fond https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/cohesion-fund/

 
 
  • Projekt
  • EFRR
  • logo KŽP
  • logo SIEA
  • logo KF

Prílohy

Projekt web publicita
[  PDF - 101 kB]

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS