SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Nová vykurovacia sezóna │ investície sú zrealizované

Leto končí, pred nami je zima. Kľúčový dodávateľ tepla, spoločnosť Spravbytkomfort a.s. Prešov dodáva teplo do 21 000 bytov, do základných škôl, materských škôl a iných objektov sociálnej vybavenosti. Veľká a najdôležitejšia časť prác bola vykonaná pracovníkmi údržby práve v lete, od júna do augusta, to znamená, mimo hlavného vykurovacieho obdobia.

V tomto krátkom období, okrem pravidelného servisu a opráv tepelných zariadení, ako sú čerpadlá, regulačné armatúry a i. sú realizované aj investičné akcie.
K najväčším investičným akciám tohto leta patrili úplná rekonštrukcia a modernizácia dvoch kotolní na Sekčove K1 a K2, ktorá prebehla za plnej prevádzky kotolní. V tomto roku bola realizovaná aj výmena kotla v centrálnej kotolni Jazdecká, kde pôvodný kotol z roku 1996 bol vymenený za nový kotol BOSCH. Nová kogeneračná jednotka na výrobu elektriny v centrálnej kotolni Sekčov bude pokrývať spotrebu elektrickej energie pre biomasový kotol. K ďalším investičným akciám môžeme priradiť aj montáž nových čerpadiel s frekvenčnými meničmi, výmenu ohrevu teplej úžitkovej vody na kotolniach 17. novembra, Šafárikova, Hollého, hydrauliku okruhov teplej úžitkovej vody v kotolniach Sídliska Sekčov K3, K4, v odovzdávacích staniciach T1 a T2, v okruhu Sídliska III K4 a K3 a odovzdávacích staniciach Sídliska III K1 a K2, výmenu cirkulačných čerpadiel, nové merače a rozvody tepla. Všetky tieto investičné akcie prispievajú k neustálej modernizácii tepelného hospodárstva v meste Prešov, aby dodávka tepla bola vždy spoľahlivá a efektívna.

Touto cestou chceme upozorniť všetkých našich odberateľov, aby venovali pozornosť vykurovacím telesám v svojich objektoch a bytoch, pretože začíname „tlakovať“ vykurovacie systémy a preto je potrebné odvzdušniť radiátory, aby bol nábeh vykurovania, čo najkratší a bez problémov.

 
 

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS