logo

Faktor primárnej energie

Faktor primárnej energie (fPE) a Faktor emisií CO2 (fECO2) systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT) vypočítaný v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 Z. z. účinnej od 1.1.2017 je koeficient, potrebný pre výpočet zatriedenia (nových alebo významne rekonštruovaných) budov napojených na CZT, do energetických tried a pre získanie ich Energetických certifikátov.

Aktualizované údaje o Faktoroch primárnej energie tepelných zdrojov v správe spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov nájdete v prílohe.

Pre vyhľadávanie použite klávesovú skratku Ctrl + F.

 


FAKTOR PRIMÁRNEJ ENERGIE TEPELNÝCH ZDROJOV
Mestská časť Zdroj Odberné miesta
sídl. III. 2040 BK K4 sídl.III Bajkalská 18 UK
Bajkalská 30 - neb. priest.(BD)-UK
Bajkalská 26 UK
Prostějovská 95-UK
Bajkalská 22 UK
Prostějovská 72 UK
Prostějovská 62 UK
Bajkalská 24 UK
Prostějovská 64 UK
Prostějovská 68 UK
Bajkalská 20 UK
Prostějovská 70 UK
Prostějovská 66 UK
Bajkalská 16 UK
Bajkalská 14 UK
Bajkalská 15-UK
Bajkalská 25 UK
Šmeralová 13-17 UK
Šmeralová 19-23 UK
Bajkalská 27 UK
MŠ Bajkalská 31-UK
Prostějovská 69 UK
Prostějovská 71 UK
Prostějovská 73 UK
Prostějovská 75 UK
Prostějovská 77 UK
Prostějovská 79 UK
Bajkalská 33 - neb. priest.(TS)-UK
Bajkalská 1,3-UK
Bajkalská 19 UK
Bajkalská 17 UK
Bajkalská 9-11 UK
Bajkalská 5-7 UK
Prostějovská 101-UK
Prostějovská 63 UK
Prostějovská 57 UK
Prostějovská 61 UK
Prostějovská 65 UK
Prostějovská 67 UK
Prostějovská 59 UK
Prostějovská 81 UK
Prostějovská 83 UK
Prostějovská 85 UK
Prostějovská 87 UK
Prostějovská 89 UK
Prostějovská 91 UK
Prostějovská 93-UK
Prostějovská 97-UK
Prostějovská 99-UK
ZŠ Bajkalská 29-UK
FPE 0,659
   
Zdroj Odberné miesta
2030 BK K3 sídl.III Prostějovská 46 UK
Prostějovská 44 UK
Prostějovská 58 UK
Prostějovská 42 UK
Prostějovská 48 UK
Prostějovská 54 UK
Prostějovská 40 UK
Prostějovská 60 UK
Prostějovská 50 UK
Prostějovská 52 UK
Prostějovská 56 UK
Prostějovská 41 UK
Prostějovská 39 UK
Prostějovská 43 UK
kultúrne zariadenie, ul. Prostějovská-UK
Prostějovská 37 UK
Tomášikova 10 UK
Tomášikova 14 UK
Tomášikova 8 UK
Tomášikova 12 UK
Tomášikova 2 UK
Tomášikova 6 UK
Tomášikova 4 UK
ZŠ Šmeralova 25-UK
FPE 0,658
   
Zdroj Odberné miesta
3280 BK BIKOŠ Prostějovská 103 UK
Prostějovská 105 UK
Prostějovská 107 UK
Prostějovská 109 UK
B3 Prostějovská 111,113-UK
Prostějovská 115,117-UK
FPE 0,804
   
Zdroj Odberné miesta
č. 1000 - Centrálna kotolňa Jazdecká  
1450 Mladosť M.Nešpora 35 UK
M.Nešpora 18 UK
M.Nešpora 17 UK
M.Nešpora 37 UK
M.Nešpora 49 UK
M.Nešpora 39 UK
M.Nešpora 36 UK
M.Nešpora 12 UK
M.Nešpora 13 UK
M.Nešpora 47 UK
M.Nešpora 11 UK
M.Nešpora 10 UK
M.Nešpora 15 UK
M.Nešpora 6 UK
M.Nešpora 38 UK
M.Nešpora 23 UK
M.Nešpora 16 UK
M.Nešpora 4 UK
M.Nešpora 27 UK
M.Nešpora 8 UK
M.Nešpora 21 UK
M.Nešpora 14 UK
M.Nešpora 20 UK
M.Nešpora 19 UK
M.Nešpora 51 UK
M.Nešpora 25 UK
M.Nešpora 55 UK
M.Nešpora 53 UK
M.Nešpora 57 UK
M.Nešpora 59 UK
MŠ M.Nešpora 22-UK
M. Nešpora 44 - neb. priest(PZ).-UK
M.Nešpora 3 UK
M.Nešpora 1 UK
M.Nešpora 5 UK
M.Nešpora 30 UK
M.Nešpora 26 UK
M.Nešpora 28 UK
M.Nešpora 34 UK
M.Nešpora 24 UK
M.Nešpora 32 UK
M.Nešpora 7 UK
M.Nešpora 9 UK
ZŠ M.Nešpora -bazén-UK
ZŠ M.Nešpora 2 - obj.baz-UK
ZŠ M.Nešpora 2-UK
1600 K2 sídl.III Tomášikova 32 UK
Tomášikova 40 UK
Tomášikova 38 UK
Tomášikova 18 UK
Bajkalská 8-12-UK
Tomášikova 26 UK
Tomášikova 30 UK
Tomášikova 20 UK
Tomášikova 28 UK
Tomášikova 42 UK
Tomášikova 34 UK
Tomášikova 36 UK
Tomášikova 16 UK
Tomášikova 22 UK
Tomášikova 24 UK
Bajkalská 2 UK
Bajkalská 6 UK
Bajkalská 4 UK
A.Prídavku 30 UK
A.Prídavku 22 UK
A.Prídavku 24 UK
A.Prídavku 26-UK
A.Prídavku 28 UK
Šmeralová 7-11 UK
Šmeralová 1-5 UK
Tomášikova 44 UK
Tomášikova 56 UK
Tomášikova 48 UK
Tomášikova 54 UK
Tomášikova 46 UK
Tomášikova 52 UK
Tomášikova 50 UK
1390 Prostějovská Prostějovská 3 UK
Prostejovská 16-24-UK
Prostějovská 19-21 UK
Prostějovská 26-34-UK
Prostějovská 13-17 UK
Prostějovská 9-11 UK
Potraviny, Prostějovská 33, Centrum-UK
Prostějovská 1 UK
A.Prídavku 3,5,7-UK
Prostějovská 7 UK
A.Prídavku - 8 UK
A.Prídavku - 20 UK
A.Prídavku - 4 UK
A.Prídavku - 14 UK
A.Prídavku - 16 UK
A.Prídavku - 18 UK
A.Prídavku - 12 UK
A.Prídavku - 6 UK
A.Prídavku - 10 UK
A.Prídavku - 2 UK
MŠ A.Prídavku 1-UK
A.Prídavku 3 - NP-UK
lekáreň Centrum, Prostějovská-UK
Zdrav.stred., Sídl. III - Centrum-UK
Prostějovská č. 33 - neb. priest.-UK
Prostějovská 27-31 UK
Prostějovská 23-25 UK
Prostějovská 4-12-UK
Prostějovská 5 UK
ZŠ Prostejovská 38-UK
ZUŠ Prostejovská 36-UK
1320 P 500/4 Mukačevská 4-UK
Mukačevská 2-UK
Mukačevská 31-39-UK
Mukačevská 14-UK
Mukačevská 53-57-UK
Mukačevská 6-UK
Mukačevská 16-UK
Mukačevská 10-UK
Mukačevská 18 - neb. priest. -UK
Mukačevská 12-UK
Mukačevská 41-45-UK
Mukačevská 47-51-UK
Mukačevská 8-UK
479 D3 Mukačevská časť 21,23-25-UK
1480 P500/3 Volgogradská 92-UK
Volgogradská 66-74* ÚK
Volgogradská *74-84* ÚK
Volgogradská 94-UK
Volgogradská *84-86 ÚK
Mukačevská 17-UK
MŠ Mukačevská 27-UK
Volgogradská 88 - neb. priest.(Spr.)-UK
Mukačevská 5-UK
355 D3 Mukačevská 9-19,21 časť-UK
Volgogradská 54-64-UK
Volgogradská 90-UK
1520 DRUŽBA 3429 agit.stred. DRUŽBA, Volg.52-UK
NS Družba, Nám. Kráľov. pokoja -UK
1530 ZŠ Mukačevská 4159 ZŠ Mukačevská 1-UK
1330 Domov sociálnych služieb Volgogradská 5B-UK
1540 Obchodná akadémia 3449 Obchodná akadémia, Volgogradská 3 -UK
1440 ZŠMS ZŠ Matice Slovenskej 13-UK
1460 P500/2 Volgogradská 40-46-UK
Volgogradská 6-UK
Volgogradská 4-UK
Volgogradská 2-UK
102 D1b V.Clementisa 10-14-UK
Volgogradská 20-26-UK
MŠ Volgogradská 48-UK
4509 NP Volgogradská-UK
100 D1a V.Clementisa 15-UK
V.Clementisa 16-UK
Volgogradská *16,18 ÚK
Volgogradská 10-16* ÚK
Volgogradská 28-38-UK
1430 P 500/1 M.Slovenskej 20-24-UK
V.Clementisa 1-2 ÚK
V.Clementisa 5-6 ÚK
M.Slovenskej 6-UK
V.Clementisa 3-4 ÚK
M. Slovenskej 7 - neb. priest.-(desing)UK
M.Slovenskej 4-UK
M. Slovenskej 11 - neb. priest.-(OŠ)UK
M.Slovenskej 14-18-UK
M.Slovenskej 8,10,12-UK
M.Slovenskej 1-UK
M.Slovenskej 2-UK
M.Slovenskej 3-UK
M.Slovenskej 5-UK
V.Clementisa 7-9-UK
1400 Kaufland KAUFLAND-TEP
1550 TH 3369 Hala Športkomfort II.-UK
3269 Sklad Serviskomfort-UK
3079 Kancelárie Serviskomfort-UK
3099 Kancelárie Spravbytkomfort ÚR-UK
ÚKCK-UK
4079 Archív EM-UK
3379 NP Spravbytkomfort-UK
3359 Hala Športkomfort I.-UK
3259 Kancelárie Spravbytkomfort EM-UK
4049 Archív FM-UK
1560 DIELNE CK 3599 Dielne areál CK-TEP
sídl. II. 1470 Slovak Telekom 3339 M.Čulena - neb. priest.-UK
1290 LUNA M.Čulena 47,49,51-UK
M.Čulena 35,37,39-UK
M.Čulena 41,43,45-UK
M.Čulena 29,31,33-UK
1280 A9 A9 M.Čulena 2,4,6,8-UK
1270 V9 V9 M.Čulena 10-16-UK
1260 A8 A8 Októbrová 34-40-UK
1250 V8 V8 Októbrová 42-48-UK
1240 A7 A7 M.Čulena 18-24-UK
1230 A6 A6 M.Čulena 26-32-UK
1220 A5 A5 Októbrová 50,52,54,56-UK
1210 B6 B6 M.Čulena 42-50-UK
1200 A4 A4 M.Čulena 34-40-UK
1190 B5 B5 Levočská 99-107-UK
1180 V7 V7 Levočská 95,97-UK
1170 B4 B4 Levočská 85-93-UK
1160 V6 V6 Levočská 81,83-UK
1150 B3 B3 Levočská 71-79-UK
1140 MŠ Čsl.armády 3029 MŠ Čsl.armády 20-UK
1130 B2 B2 Októbrová 75-83-UK
1120 B1 B1 Októbrová 65-73-UK
1110 V5 V5 Levočská 67,69-UK
1100 A3 A3 Levočská 59,61,63,65-UK
1090 Centrál 3019 Čsl. armády 29 - neb. priest.-TEP
1080 CDE2 309 CDE/2 Levočská 47,55,57-UK
1080 CDE2 310 CDE/2 Levočská 49,51,53-UK
1070 CDE1 CDE/1a Čsl.armády 21-27-UK
1070 CDE1 CDE/1b Čsl.armády 17,19-UK
1040 V4 V4 Obr.mieru 70,72-UK
1030 V3 V3 Obr.mieru 66,68-UK
1020 V2 V2 Obr.mieru 29,31-UK
1010 V1 V1 Obr.mieru 33,35-UK
1060 A2 A2 Čsl.armády 9-15-UK
1050 A1 A1 Čsl.armády 1-7-UK
1590 ZŠ Odborárska 30 ABC Októbrová-UK
ZŠ Odborárska 30-UK
1580 ZŠ Čsl.armády22 ZŠ Čsl.armády 22-UK
1410 ZUŠOktóbrová ZUŠ Októbrova 32-UK
sidl. I. 1300 R Nábrežná 10-UK
Nábrežná 2 -UK
Nábrežná 4,6,8-UK
OmK Obr.mieru 1-11-UK
OmR Obrancov mieru 13-27-UK
1310 Stavoindustria Čsl.armády 4,6,8-UK
333 Eng. 11-21, Čsl. arm. 10, Fr.Kráľa 9-UK
1340 Engelsova 2 Októbrová 41 - neb. priest.-UK
Engelsova 2,4,6,8,10-UK
Oktobrová 41-47, Rombauerová 1-UK
Oktobrová 49-55-UK
Rombauerova 3-7-UK
1350 D Engelsová 1-9, F.Kráľa 10-UK
Fučíkova 3,5,7-UK
1360 A Obr.mieru 44,46,48,50,52, F.Kráľa 2-UK
1420 Čsl. armády "O" Čsl.armády 12,14,16,Eng.12,14 -UK
Čsl.armády 18,Októb.57,59,61,63-UK
1490 Fučíkova 4 F5 Fučíková 8,10 -UK
F6 Fučíková 12,14 -UK
F4 Fučíková 4,6 -UK
1500 KRPZ Fučíkova 2 - neb. priest.-TEP
1510 ČSAD MŠ F. Kráľa 11-UK
F.Kráľa 3,5,7-UK
F.Kráľa 1,Obr.mieru 54-64, Čsl.arm. 2-UK
1570 Obr.mieru F1 F3 Obr.mieru 32,34-UK
F2 Obr.mieru 36,38-UK
F1 Obr.mieru 40,42-UK
FPE 0,421
     
     
Mestská časť Zdroj Odberné miesta
sídl. Mier 2050 BK MIER Sabinovská 14 UK
Kotradova 4-UK
Sabinovská 23 UK
Sabinovská 6 UK
Sabinovská 25 UK
Sabinovská 27 UK
Sabinovská 29 UK
Sabinovská 10 UK
Sabinovská 31 UK
Sabinovská 12 UK
Sabinovská 8 UK
Sabinovská 33 UK
Sabinovská 4 UK
Sabinovská 19-neb.priest.-UK
Duklianska 16 - neb. priest.(škola)-UK
Sabinovská 9-neb.priest.-UK
Sabinovská 19-NP-UK
Sabinovská 3-neb.priest.(kam.)-UK
Majakovského 5 UK
Majakovského 9-UK
Majakovského 11-UK
Majakovského 7 UK
MŠ Sabinovská 22/A-UK
Majakovského 21 UK
Majakovského 1 UK
Sabinovská 35 UK
Majakovského 17 UK
Majakovského 15-UK
Sabinovská 37 UK
Sabinovská 39 UK
Sabinovská 41 UK
Majakovského 3 UK
Sabinovská 49 UK
Majakovského 19 UK
Majakovského 13-UK
Sabinovská 47 UK
Majakovského 23 UK
POŠTA 3 - ul. Sabinovská-UK
Kotradova 6-UK
Sabinovská 15-neb.priest.(OZ)-UK
Kotradova 2-UK
Sabinovská 18 UK
Sabinovská 20 UK
Sabinovská 22 UK
Sabinovská 16 UK
Sabinovská 30 UK
Sabinovská 24 UK
Sabinovská 26 UK
Sabinovská 28 UK
Sabinovská 5 UK
Sabinovská 7 UK
Sabinovská 9 UK
Sabinovská 13 UK
Sabinovská 17 UK
Sabinovská 11-neb.priest.(dúha)-UK
FPE 0,669
     
     
Mestská časť Zdroj Odberné miesta
staré mesto 3020 BK 17.NOV.PM Požiarnická 21-UK
17.novembra 186 UK
17.novembra 184 UK
17.novembra 194 UK
17.novembra 180-182 UK
Požiarnická 25-UK
Požiarnická 19-UK
Požiarnická 23-UK
17.novembra 188,190,192-UK
Požiarnická 27-UK
Požiarnická 17 - neb. priest.-UK
17.novembra 176,178-UK
Požiarnická 14,16,18-UK
FPE 0,678
   
   
Zdroj Odberné miesta
3080 BK 17.NOV.O 362 MDŽ 2 -UK
17.novembra 144-156-UK
17.novembra 158,160-UK
17.novembra 17-UK
17.novembra 174 -UK
508 17.novembra 19-29, MDŽ 1-UK
17.novembra 170,172-UK
507 Sedl.povstania 1-8, MDŽ 3-UK
521 17.novembra 174-TUV
526 17.novembra 170,172-TUV
512 17.novembra 144-156-TUV
FPE 0,723
   
   
Zdroj Odberné miesta
3060 BK 17.NOV.F 17.novembra 110,112,114-UK
17.novembra 116,118,120-UK
694 17.novembra 124-130 UK
17.novembra 132-142-UK
17.novembra 98-106-UK
FPE 0,677
   
   
Zdroj Odberné miesta
3050 BK 17.NOV.B 17.novembra 78,80-UK
17.novembra 82,84-UK
17.novembra 86,88,90,92-UK
17.novembra 94,96-UK
Záborského 13,15-UK
FPE 0,802
   
   
Zdroj Odberné miesta
3120 BK JANOUŠKOVA Čapajevová 10,12-UK
Čapajevová 18,20-UK
Janoušková 1,3,5, Levočská 14-UK
Čapajevová 14,16-UK
Čapajevová 2-8-UK
Janoušková 7-17-UK
Janoušková 19-23, Mudroňová 8-UK
FPE 0,661
   
   
Zdroj Odberné miesta
3180 BK SDH 530 SDH 17-25-UK
Záhradná 1,3 UK
Záhradná 3P UK
SDH 5,7-UK
SDH 9,11-UK
SDH 10,12-UK
SDH 14,16-UK
SDH 2,4-UK
SDH 6,8-UK
Záhradná 11,13-UK
FPE 0,608
   
   
Zdroj Odberné miesta
3240 BK WOLKEROVA Detský stacionár, Čapajevová 27-UK
Björnsonova 1,2-UK
Čapajevová 31-UK
Komenského 1,3,5,7-UK
Komenského 11,13-UK
Komenského 14,16-UK
Komenského 18,20-UK
Komenského 22,24-UK
Komenského 8-UK
Komenského 9-UK
Wolkerova 1,3-UK
Wolkerova 13,15-UK
Wolkerova 17,19-UK
Wolkerova 2,4-UK
Wolkerova 21,23-UK
Wolkerova 25,27-UK
Wolkerova 5,7-UK
Wolkerova 6,8-UK
Wolkerova 9,11-UK
557 Komenského 14,16-TUV
558 Komenského 1,3,5,7-TUV
569 Komenského 8-TUV
574 Čapajevová 31-TUV
570 Komenského 9-TUV
571 Komenského 11,13-TUV
572 Komenského 18,20-TUV
573 Komenského 22,24-TUV
FPE 0,804
   
   
Zdroj Odberné miesta
3350 BK Levočská 6899 Levočská 19/A - neb. priest.-UK
690 Levočská 17-UK
688 Levočská 25-UK
689 Levočská 19-23-UK
687 Levoč.27-29,Záh.44,46, Urbánková 1-UK
686 Záhradná 37-39-UK
FPE 0,597
   
   
Zdroj Odberné miesta
3250 BK ZÁPOTOCKÉHO Zápotockého 9-13-UK
Zápotockého 14-18-UK
578 Zápotockého 4,5,6,7,8-UK
FPE 0,700
   
   
Zdroj Odberné miesta
3130 BK KUPEĽNÁ Hviezdoslavova 4 UK
Hviezdoslavova 2 UK
Hviezdoslavova 6 UK
Kúpeľná 1P-UK
Kúpeľná 1Ľ-UK
FPE 0,751
   
   
Zdroj Odberné miesta
3160 BK PAVL.NÁM.V. J.Borodáča 7,9,11-UK
Pavl.námestie 18 UK
J.Borodáča 13,15-UK
Pavl.námestie 16,17 UK
Hviezdoslavova 22 - neb. priest.-UK
Pavlovičovo nám. 22-26-UK
Pavl.námestie 32-33 UK
Pavlovičovo nám.29,30,31-UK
Pavlovičovo námestie 27,28-UK
Pavl.námestie 36-37 UK
Pavl.námestie 34-35 UK
Pavlovič.nám. 33-37 - neb. pr.-UK
Pavl.námestie 14,15-UK
Pavl.námestie 7,8 UK
Pavl.námestie 12,13-UK
Pavl.námestie 9 UK
Pavl.námestie 10,11 UK
Pavl.námestie 5,6 UK
FPE 0,678
   
   
Zdroj Odberné miesta
2210 BK ŠKULTÉTYHO Pavl.námestie 39,40,41-UK
Pavl.námestie 44,45 UK
Pavl.námestie 42,43 UK
Internát-Budovateľská 13 II. UK
Internát-Budovateľská 13 I. UK
Budovateľská 2 UK
Budovateľská 4 UK
Budovateľská 6 UK
Budovateľská 7 UK
Budovateľská 5 UK
Budovateľská 3 UK
Škultétyho 19-UK
Nám.1.mája 1,2,3,4,5-UK
622 Škultétyho 19-TUV
621 Nám.1.mája 1-5-TUV
724 Pavl.námestie 39,40,41-TUV
529 Pavl.námestie 42-45-TUV
FPE 0,657
   
   
Zdroj Odberné miesta
3230 BK ŠTÚROVA Štúrova 1,3,5-UK
Štúrova 19,21-UK
Štúrova 23-29-UK
Štúrova 9-17-UK
FPE 0,732
   
   
Zdroj Odberné miesta
3260 BK ŠTEFÁNIKOVA Štefánikova 11 UK
Štefánikova 13 UK
Štefánikova 15 UK
Štefánikova 21 UK
Štefánikova 19 UK
Štefánikova 17 UK
FPE 0,686
   
   
Zdroj Odberné miesta
3100 BK HOLLÉHO Hollého 6-12, Šafárikova 1-9-UK
Šafárikova 11-UK
Šafárikova 13-21, Rumanová 11,13-UK
FPE 0,549
   
   
Zdroj Odberné miesta
3040 BK LESÍK DELOSTRELCOV Lesík Delostrelcov 10,12,14-UK
Lesík Delostrelcov 6,8-UK
Plzenská 19,21,23-UK
FPE 0,628
     
     
Mestská časť Zdroj Odberné miesta
Centrum mesta 3300 BK OKRESNÝ ÚRAD Námestie mieru 2 - neb. priest.-UK
FPE 0,673
   
   
Zdroj Odberné miesta
3270 BK JARKOVA K.G.T. Jarková 2 - neb. priest.-UK
FPE 1,575
   
   
Zdroj Odberné miesta
3010 BK BAŠTOVA Baštová 1,2,3,4,5,6,7-UK
FPE 1,271
   
   
Zdroj Odberné miesta
3070 BK SLOV.40 "L" Slovenská 40 ( I.) - neb. priest.-UK
Slovenská 40 ( II.) - neb. priest.-UK
FPE 1,277
   
   
Zdroj Odberné miesta
3210 BK JARKOVA Jarková 26 -UK
5439 Obradná sieň+Hlavná 73, Prešov-UK
5429 Jarková 24-VZT-UK
5659 Jarková 24, Prešov + zasadačka-UK
Hlavná 67 - neb. priest.-UK
7209 Meštiansky dom, Hlavná 69-UK
FPE 0,710
   
   
Zdroj Odberné miesta
3290 BK GREŠOVA Vajanského 2-6 -UK
Grešová 18,20-UK
Grešová 10-12 UK
Grešová 6-8 UK
Grešová 2-4 UK
Grešová 14-16-UK
FPE 0,723
     
     
Mestská časť Zdroj Odberné miesta
na Bardejovskom moste 3110 BK REIMANOVÁ poliklinika, Reimanová 4-UK
FPE 1,205
     
     
Mestská časť Zdroj Odberné miesta
mestská časť Solivar 3220 BK SOLIVAR Lesnícka 24,26,28-UK
Solivarská 33,35-UK
Lesnícka 16,18-UK
Solivarská 67,69,71-UK
Solivarská 41,43-UK
Lesnícka 20,22-UK
Lesnícka 12-UK
Lesnícka 30,32,34-UK
Solivarská 37,39-UK
Solivarská 49 - neb. priest.(ZŠ)-UK
Dispečing BK-UK
FPE 0,674
   
Zdroj Odberné miesta
3310 BK ZŠ Lesnícka Jesenná ZŠ Lesnícka -UK
FPE 1,038
     
     
Mestská časť Zdroj Odberné miesta
časť Delňa 3340 BK TS Jesenná 4649 Jesenná 3-UK
FPE 0,557
     
     
Mestská časť Zdroj Odberné miesta
obec Petrovany 3330 BK Petrovany 4639 ZŠ Petrovany-UK
FPE 1,374
     
     
Mestská časť Zdroj Odberné miesta
mestská časť N. Šebastová 3320 BK Haburská 8179 Zväzarm UK
8179 Materská škola UK
8179 Zdravotné stredisko UK
FPE 1,101
     
     
Mestská časť Zdroj Odberné miesta
priemyselná zóna 3360 BK Budovateľská 63 793 Budovateľská 63B-UK
792 Budovateľská 63A-UK
FPE 1,224
     
     
Mestská časť Zdroj Odberné miesta
sídl. Sekčov 2110 BK SEKČOV K-2 A.Matušku 12 UK
A.Matušku 10 UK
A.Matušku 8 UK
A.Matušku 6 UK
A.Matušku 4 UK
A.Matušku 3 UK
A.Matušku 5 UK
Zimná 2 UK
Zimná 8 UK
Zimná 10 UK
Zimná 12 UK
P.Horova 12 UK
P.Horova 13 UK
P.Horova 14 UK
Zimná 4 UK
A.Matušku 1 UK
P.Horova 15 UK
P.Horova 16 UK
P.Horova 17 UK
A.Matušku 2 UK
Zimná 6 UK
A.Matušku 18 UK
A.Matušku 14 UK
A.Matušku 16 UK
A.Matušku 11 UK
A.Matušku 7 UK
A.Matušku 9 UK
A.Matušku 13 UK
ZŠ Zimná 1-UK
FPE 0,608
   
   
Zdroj Odberné miesta
3090 BK Ďumbierska Ďumbierska 34-UK
Ďumbierska 36-UK
FPE 1,195
   
   
Zdroj Odberné miesta
3200 BK SEKČOV K-1 P.Horova 7 UK
P.Horova 6 UK
P.Horova 9 UK
P.Horova 10 UK
P.Horova 11 UK
P.Horova 8 UK
MŠ Zemplínska 2-UK
Gen.Svobodu 8 UK
Gen.Svobodu 10 UK
Gen.Svobodu 12 UK
Gen.Svobodu 14 UK
Gen.Svobodu 16 UK
Gen.Svobodu 18 UK
Gen.Svobodu 20 UK
Gen.Svobodu 22 UK
Gen.Svobodu 6 UK
Gen.Svobodu 2 UK
Gen.Svobodu 4 UK
P.Horova 1 UK
P.Horova 2 UK
P.Horova 5 UK
P.Horova 4 UK
P.Horova 3 UK
FPE 0,615
   
   
Zdroj Odberné miesta
č. 4000 - Centrálna kotolňa Sekčov
4000 Centrálna kotolňa Sekčov 3779 kancelárske priestory EM-UK
4010 T1 Ďumbierska 27 Ďumbierska 5 UK
Ďumbierska 9 UK
Ďumbierska 11 UK
Ďumbierska 13 UK
Ďumbierska 17 UK
Ďumbierska 19 UK
Magurska 4 UK
Magurska 6 UK
Magurska 8 UK
Magurska 10 UK
Magurska 12 UK
Magurska 14 UK
Ďumbierska 1 UK
Ďumbierska 15 UK
Magurska 2 UK
Ďumbierska 3 UK
Ďumbierska 7 UK
Ďumbierska 21 UK
Ďumbierska 23 UK
Ďumbierska 25 UK
4020 T2 Ďumbierska 28 Ďumbierska 2 UK
Ďumbierska 4 UK
Ďumbierska 6 UK
Ďumbierska 10 UK
Ďumbierska 12 UK
Ďumbierska 14 UK
Ďumbierska 16 UK
Ďumbierska 8 UK
Ďumbierska 30 NP-UK
Ďumbierska 40 NP UK
Ďumbierska 18 UK
Ďumbierska 20 UK
Ďumbierska 22 UK
Ďumbierska 24 UK
Ďumbierska 26 UK
Ďumbierska 28 UK
Ďumbierska 30 UK
Ďumbierska 32 UK
4030 T3 Sibírska 29 Sibírska 1 UK
Sibírska 3 UK
Sibírska 5 UK
Sibírska 7 UK
Sibírska 9 UK
Sibírska 11 UK
Sibírska 13 UK
Sibírska 15 UK
Sibírska 17 UK
Sibírska 19 UK
Sibírska 21 UK
Sibírska 23 UK
Sibírska 25 UK
Sibírska 27 UK
Sibírska 29 UK
Sibírska 31 UK
Sibírska 33 UK
Sibírska 35 UK
Sibírska 37 UK
Sibírska 39 UK
Sibírska 41 UK
4040 T4 Sibírska 30 Sibírska 6 UK
Sibírska 8 UK
Sibírska 10 UK
Sibírska 14 UK
Sibírska 16 UK
Sibírska 18 UK
Sibírska 20 UK
Sibírska 28 UK
Sibírska 30 UK
Sibírska 12 UK
Sibírska 2 UK
Sibírska 4 UK
Sibírska 24 UK
Sibírska 26 UK
Sibírska 22 UK
Sibírska 32 UK
Sibírska 34 UK
Sibírska 36 UK
Sibírska 38 UK
4050 T5 ZŠ Sibírska 42 ZŠ Sibírska 42 UK
4060 T6 Čergovská 31 Čergovska 1-UK
Čergovska 2 UK
Čergovska 4 UK
Čergovska 6 UK
Čergovska 10 UK
Čergovska 12 UK
Čergovska 16 UK
Čergovska 18 UK
Čergovska 20 UK
Čergovska 22 UK
Čergovska 24 UK
Čergovska 26 UK
Čergovska 28 UK
Magurska 1 UK
Magurska 3 UK
Magurska 5 UK
Magurska 7 UK
Čergovska 8 UK
Magurska 9 UK
Magurska 11 UK
Magurska 13 UK
Magurska 15 UK
Magurska 17 UK
Čergovska 14-MŠ UK
4070 T7 Vihorlatska 32 Vihorlatska 2 UK
Vihorlatska 8 UK
Vihorlatska 9 UK
Vihorlatska 11 UK
Vihorlatska 12 UK
Vihorlatska 13 UK
Vihorlatska 14 UK
Vihorlatska 16 UK
Vihorlatska 15 UK
Vihorlatska 17 UK
Vihorlatska 18 UK
Vihorlatska 19 UK
Vihorlatska 20 UK
Vihorlatska 21 UK
Vihorlatska 22 UK
Vihorlatska 23 UK
Vihorlatska 1 UK
Vihorlatska 10 UK
Vihorladska 7-NP UK
Vihorlatska 3 UK
Vihorlatska 4 UK
Vihorlatska 5 UK
Vihorlatska 6 UK
4090 T9 Sekčov K9 1329 Exnárova 10 - UK
1279 Exnárova 11 - UK
985 Karpatská 8 UK
986 Karpatská 10 UK
989 Karpatská 9 UK
975 Karpatská 4 UK
975 Karpatská 5 UK
975 Karpatská 6 UK
982 Karpatská 2 UK
975 Karpatská 7 UK
979 Karpatská 19 UK
982 Karpatská 1 UK
982 Karpatská 3 UK
1209 Karpatská 17 - neb.priest(BD)-UK
977 Karpatská 11 UK
976 Exnárová 29 UK
976 Exnárová 30 UK
976 Exnárová 31 UK
980 Exnárová 13 UK
990 Exnárová 22 UK
980 Exnárová 15 UK
981 Exnárová 24 UK
981 Exnárová 25 UK
988 Exnárová 32 UK
981 Exnárová 26 UK
983 Exnárová 16 UK
983 Exnárová 17 UK
983 Exnárová 18 UK
983 Exnárová 19 UK
984 Exnárová 10 UK
980 Exnárová 14 UK
984 Exnárová 11 UK
984 Exnárová 12 UK
987 Exnárová 1 UK
987 Exnárová 2 UK
987 Exnárová 3 UK
987 Exnárová 4 UK
988 Exnárová 33 UK
988 Exnárová 34 UK
988 Exnárová 35 UK
990 Exnárová 23 UK
1339 Exnárova 12 - UK
1309 Exnárova 9 -UK
1319 Exnárová 12 -UK
1269 Exnárova 11-UK
1219 kultúrne zariadenie Exnárová-UK
1259 Exnárova 6 -UK
1289 Exnárová 11 -UK
1199 Exnárová 5-9 -UK
1349 Exnárova 10 -UK
1379 Exnárova 13 -UK
978 Exnárová 20 UK
978 Exnárová 21 UK
970 Exnárová 27 UK
970 Exnárová 28 UK
971 Exnárová 5 UK
971 Exnárová 6 UK
971 Exnárová 7 UK
971 Exnárová 8 UK
971 Exnárová 9 UK
972 Karpatská 12 UK
973 Karpatská 13 UK
973 Karpatská 14 UK
973 Karpatská 15 UK
974 Karpatská 18 UK
4100 SK8 711 Jurkovičová 4 UK
711 Jurkovičová 5 UK
711 Jurkovičová 6 UK
711 Jurkovičová 8 UK
721 Jurkovičová 12-UK
721 Jurkovičová 13-UK
722 Jurkovičová 15-UK
722 Jurkovičová 16-UK
723 Jurkovičová 10-UK
723 Jurkovičová 9-UK
725 Jurkovičová 1-UK
701 Šrobárova 11-UK
701 Šrobárova 12-UK
701 Šrobárova 13-UK
701 Šrobárova 14-UK
702 Šrobárova 4-UK
702 Šrobárova 5-UK
702 Šrobárova 6-UK
702 Šrobárova 7-UK
708 Šrobárova 15-UK
708 Šrobárova 16-UK
708 Šrobárova 17-UK
710 Šrobárova 1-UK
710 Šrobárova 2-UK
723 Jurkovičová 11-UK
710 Šrobárova 3-UK
711 Jurkovičová 3 UK
725 Jurkovičová 2-UK
722 Jurkovičová 14-UK
711 Jurkovičová 7 UK
729 Jurkovičová 18 - neb. priest.-UK
749 MŠ Jurkovičova 17-UK
706 Šrobárova 8-UK
706 Šrobárova 10-UK
706 Šrobárova 9-UK
739 ZŠ Šrobárova 20-UK
4110 SK7 727 Šoltésovej 1-UK
727 Šoltésovej 3-UK
727 Šoltésovej 4-UK
727 Šoltésovej 5-UK
727 Šoltésovej 6-UK
728 Bernoláková 1-UK
728 Bernoláková 3-UK
728 Bernoláková 5-UK
728 Bernoláková 7-UK
728 Bernoláková 9-UK
730 Bernoláková 10-UK
730 Bernoláková 12-UK
730 Bernoláková 2-UK
730 Bernoláková 4-UK
730 Bernoláková 6-UK
730 Bernoláková 8-UK
731 Šoltésovej 7-UK
731 Šoltésovej 8-UK
727 Šoltésovej 2-UK
789 Bernolákova 21-neb.priest.(ZŠ)-UK
732 Višňová 6-UK
732 Višňová 7-UK
732 Višňová 8-UK
726 Višňová 10-UK
726 Višňová 11-UK
726 Višňová 12-UK
726 Višňová 9-UK
4120 SK6 733 Vansovej 4-UK
733 Vansovej 5-UK
733 Vansovej 6-UK
735 Vansovej 9-UK
736 Bernolákova 11-UK
737 Vansovej 11-UK
737 Vansovej 12-UK
737 Vansovej 13-UK
737 Vansovej 14-UK
738 Bernolákova 15-UK
744 Bernolákova 13-UK
734 Vansovej 10-UK
429 MŠ Bernolákova 19-UK
419 DUBNÍK, Justičná - neb. priest. -UK
449 Bernolákova 17 -neb.priest.-UK
629 ATÚ - Dubník - Sekčov -UK
4130 SK5 755 Justičná 10-UK
755 Justičná 12-UK
763 Federátov 9-UK
756 Federátov 2 -UK
756 Federátov 4 -UK
756 Federátov 6 -UK
757 Smreková 1-UK
757 Smreková 3-UK
758 Dubová 10-UK
758 Dubová 8-UK
760 Dubová 2-UK
760 Dubová 4-UK
760 Dubová 6-UK
761 Smreková 5-UK
761 Smreková 7-UK
761 Smreková 9-UK
762 Justičná 2-UK
762 Justičná 4-UK
762 Justičná 6-UK
763 Federátov 11-UK
763 Federátov 13-UK
763 Federátov 7-UK
755 Justičná 8-UK
764 Smreková 11-UK
764 Smreková 13-UK
746 Dubová 3-UK
745 Justičná 1-UK
745 Justičná 3-UK
745 Justičná 5-UK
746 Dubová 1-UK
746 Dubová 5-UK
748 Justičná 7-UK
748 Justičná 9-UK
750 Dubová 7-UK
750 Dubová 9-UK
751 Višňová 1-UK
751 Višňová 2-UK
751 Višňová 3-UK
751 Višňová 4-UK
751 Višňová 5-UK
752 Dubová 13-UK
752 Dubová 15-UK
750 Dubová 11-UK
765 Smreková 4-UK
765 Smreková 2-UK
753 Federátov 14-UK
753 Federátov 16-UK
753 Federátov 8-UK
753 Federátov 10-UK
753 Federátov 12-UK
754 Smreková 6-UK
754 Smreková 8-UK
4140 SK3 767 Popradská 4-UK
767 Popradská 6-UK
768 M.Benku 3-UK
770 M.Benku 1-UK
767 Popradská 5-UK
775 Kozmonautov 6-UK
775 Kozmonautov 8-UK
776 Dargovská 1-UK
776 Dargovská 2-UK
776 Dargovská 3-UK
778 Dargovská 4-UK
778 Dargovská 5-UK
778 Dargovská 6-UK
772 L.Novomeského 14-UK
772 L.Novomeského 16-UK
773 Popradská 1-UK
773 Popradská 2-UK
773 Popradská 3-UK
777 Dargovská 7,8-UK
771 L.Novomeského 18-UK
771 L.Novomeského 20-UK
774 L.Novomeského 22-UK
774 L.Novomeského 24-UK
766 M.Benku 5 -UK
609 ZŠ Máj.nám. 1-UK
619 ZŠ Máj.nám.1 - bazén-UK
4150 SK4 784 B4 L.Novomeského 4-UK
783 B5 L.Novomeského 8-UK
782 A10 G.Svobodu 38-UK
782 A10 G.Svobodu 40-UK
782 A10 G.Svobodu 42-UK
783 B5 L.Novomeského 10-UK
783 B5 L.Novomeského 6-UK
784 B4 L.Novomeského 2-UK
785 A9 G.Svobodu 28-UK
785 A9 G.Svobodu 30-UK
785 A9 G.Svobodu 32-UK
785 A9 G.Svobodu 36-UK
785 A9 G.Svobodu 34-UK
790 A8 G.Svobodu 24-UK
791 B8 M.Benku 2-UK
791 B8 M.Benku 4-UK
1009 MŠ Bratislavská 3-UK
0799 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.(ZŚ)-UK
0999 OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.(služby)-UK
787 MMB G.Svobodu 26-UK
786 B6 Bratislavská 2-UK
786 B6 Bratislavská 4-UK
781 A11 Bratislavská 6-UK
781 A11 Bratislavská 8-UK
781 A11 Bratislavská 10-UK
781 A11 Bratislavská 12-UK
788 B7 Zemplinská 7-UK
788 B7 Zemplinská 3,5-UK
FPE 0,383
     
     
Mestská časť Zdroj Odberné miesta
sídl. Šváby č. 6000 - Centrálna kotolňa Šváby  
6000 Centrálna kotolňa Šváby 369 Važecká 2-UK
367 Švábska 59-UK
365 Švábska 55P-UK
380 Švábska 72-UK
380 Švábska 74-UK
381 Švábska 40-UK
381 Švábska 42-UK
381 Švábska 46-UK
382 Švábska 64,66-UK
382 Švábska 68,70-UK
383 Švábska 52,54-UK
384 Švábska 76-UK
384 Švábska 78-UK
365 Royová 2-UK
365 Švábska 53-UK
365 Švábska 55Ľ-UK
366 Važecká 12Ľ-UK
366 Važecká 12P-UK
367 Švábska 57-UK
368 Royová 4Ľ-UK
368 Royová 4P-UK
368 Royová 6-UK
369 Važecká 4-UK
370 Švábska 61-UK
371 Švábska 63-UK
371 Švábska 65-UK
371 Švábska 67-UK
381 Švábska 44-UK
1469 MŠ Važecká 18-UK
1459 Švábska 80 - neb. priest(predajňa).-UK
1439 POŠTA 5 - Švábska 32/A-UK
373 Švábska 24-UK
373 Švábska 26-UK
377 Švábska 28-UK
377 Švábska 30-UK
378 Švábska 32-UK
378 Švábska 34-UK
376 Švábska 36-UK
376 Švábska 38-UK
374 Švábska 48,50-UK
375 Švábska 60,62-UK
375 Švábska 56,58-UK
363 Švábska 69-UK
363 Švábska 71-UK
363 Važecká 10-UK
372 Važecká 14-UK
372 Važecká 16-UK
364 Važecká 6-UK
364 Važecká 8-UK
1479 ZŠ Važecká 11-UK
6010 OST Šváby K1 388 Royova 1Ľ-UK
388 Royova 1P-UK
388 Švábska 51-UK
390 Lomnická 12-UK
390 Švábska 47-UK
390 Švábska 49Ľ-UK
391 Lomnická 24-UK
391 Lomnická 26-UK
391 Lomnická 28-UK
392 Lomnická 4-UK
392 Lomnická 6-UK
392 Lomnická 8-UK
393 Lomnická 22-UK
393 Lomnická 18-UK
393 Lomnická 20-UK
394 Lomnická 16Ľ-UK
394 Lomnická 16P-UK
395 Lomnická 14Ľ-UK
395 Lomnická 14P-UK
396 Lomnická 2-UK
392 Lomnická 10-UK
396 Urxova 6-UK
390 Švábska 49P-UK
1419 Lomnická 30-UK
1399 Zdravotné stredisko - Sídl.Šváby-UK
1429 Švábska, Sídl. Šváby - neb. priest.-UK
397 Švábska 33-UK
398 Švábska 35Ľ-UK
398 Švábska 35P-UK
387 Švábska 37-UK
387 Švábska 39-UK
400 Švábska 41-UK
401 Švábska 43Ľ-UK
401 Švábska 43P-UK
386 Švábska 45Ľ-UK
386 Švábska 45P-UK
403 Urxova 2-UK
403 Urxova 4Ľ-UK
403 Urxova 4P-UK
FPE 0,125
     
Aktualizácia 20.1.2020    
 

Aktualizácia 20.1.2020

Kontakt: Ing. Marián Mráz, riaditeľ Energetického manažmentu
marian.mraz@spravbytkomfort.sk
+421 51 7567 742

Za účelom prispôsobenia obsahu a reklám, analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.