SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Novinky

strana 6 / 13

Pre hľadaný výraz "" bolo nájdených 252 záznamov

 • Magazín TEPLO 2016

  27.9.2016 | kategória:

  Vážení zákazníci, začala vykurovacia sezóna a s ňou Vám do schránok prinášame aj množstvo informácií a noviniek z oblasti výroby a distribúcie tepla.

 • Informácia │ 5.10.2016 bude Zákaznícke centrum zatvorené

  26.9.2016 | kategória:

  Vážení zákazníci, informujeme Vás, že dňa 5. októbra 2016 bude Zákaznícke centrum z dôvodu odborného školenia pracovníkov zatvorené. Havarijná služba je Vám k dispozícii na tel. čísle 7567 601. Za pochopenie ďakujeme. V Prešove, 26. 9. 2016 Ing. Natália Banduričová, riaditeľka spoločnosti

 • Spravbytkomfort je pripravený na novú vykurovaciu sezónu

  22.9.2016 | kategória:

  Súčasný vývoj počasia predpovedá, že výrobca tepla SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov začal dnes s temperovaním bytov, preto pracovníci energetického úseku napúšťajú a tlakujú rozvody tepla. Vlastníkov bytov upozorňujeme, aby otvorili na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) v byte všetky (horné, príp. spodné) regulačné armatúry naplno. Dôležité je postupne odvzdušniť radiátory v jednotlivých bytoch bytového domu. Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek sa docieli, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najkratší a bez problémov.

 • Inzercia │ Údržbár

  13.9.2016 | kategória:

  Serviskomfort s.r.o. Prešov, spoločnosť poskytujúca služby, hľadá vhodného kandidáta na pozíciu: Údržbár

 • Súťaž │ žrebovanie

  6.9.2016 | kategória:

  Vážení zákazníci, v súťaži PO SCHODOCH k informáciám sme vyžrebovali 3 výhercov, ktorí získajú tablet. 1. Daniela Bakalárová, Štúrova 1 2. Mgr. Janka Feňďáková, Mirka Nešpora 32 3. Peter Rašev, Volgogradská 38 Žrebovanie prebehlo za účasti notárky JUDr. Andrášovej. Žrebovali Dr. Martina Jochmann, Ing. Natália Banduričová a Dipl. Ing. Paul Minarik. Výhercom srdečne blahoželáme a výhru - tablet si môžu prísť prevziať na sekretariáte spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov

 • Oznámenie │ vykurovacia sezóna

  26.8.2016 | kategória:

  Po horúcom lete prichádza jeseň a pred nami je nová vykurovacia sezóna. Venujte preto pozornosť stavu Vašich vykurovacích rozvodov a armatúr. Skontrolujte, či sú všetky otvorené a zároveň odvzdušnite radiátory v byte a v nebytových objektoch. Týka sa to zvlášť tých vlastníkov bytov a nebytových objektov, ktorí vykonávali vo svojich priestoroch rekonštrukcie prípadne vymieňali radiátor. Zabezpečením týchto úkonov sa docieli bezproblémový nábeh dodávky tepla do Vášho bytu alebo nebytového objektu. V prípade problémov sa môžete obrátiť na pracovníkov spoločnosti Serviskomfort kontakt: 7567 628 alebo mobil 0908 021 322. Ing. Natália Banduričová, predsedníčka predstavenstva

 • Inzercia │ Účtovník/účtovníčka

  10.8.2016 | kategória:

  Serviskomfort s.r.o. Prešov, spoločnosť poskytujúca služby, hľadá vhodného kandidáta na pozíciu: Účtovník/účtovníčka

 • Keď kotolňa spí

  4.8.2016 | kategória:

  Zásobovanie teplom v Prešove zabezpečuje od roku 2005 spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, ktorej akcionárom je Mesto Prešov a Energiecomfort Viedeň. Cieľom Spravbytkomfortu vždy bolo a je dodávať teplo pre odberateľov čo najefektívnejšie a za čo najnižšie ceny. Z centrálnych zdrojov tepla, cez 54 km rozvodov, je pomocou 500 kusov čerpadiel teplo distribuované do 23 000 bytov a 89 nebytových priestorov v meste Prešov. Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody je zabezpečená prostredníctvom 42 blokových kotolní so 140 plynovými kotlami, dvoma biomasovými kotlami a jednej kogeneračnej jednotky.

 • Inzercia │ Údržbár

  2.8.2016 | kategória:

  Serviskomfort s.r.o. Prešov, spoločnosť poskytujúca služby, hľadá vhodného kandidáta na pozíciu: Údržbár

 • Hodina fyziky v centrálnej kotolni Šváby

  7.6.2016 | kategória:

  Netradičnú hodinu fyziky prežili žiaci zo Základnej školy Važecká v Prešove. Učili sa v kotolni. Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov v rámci otvorených dverí sprístupnila zvedavým šiestakom a siedmakom priestor centrálnej kotolne na sídlisku Šváby.

 • Výzva │ dodávka drevnej štiepky

  20.5.2016 | kategória:

  SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov vypisuje výzvu na predloženie cenových ponúk na dodávku drevnej štiepky v členení na drevnú hmotu a dopravu. Žiadame predloženie krátkej charakteristiky spoločnosti a spôsobu získavania drevnej štiepky. Lehota na vyžiadanie výzvy uplynie 4.6.2016 o 12:00. Kontakt: Ing. Karol Michalik karol.michalik@spravbytkomfort.sk

 • Súťaž o 3 tablety │ Po schodoch k informáciám

  11.5.2016 | kategória:

  Vážení zákazníci, pripravili sme pre Vás na obdobie od 1. mája do 31. augusta tohto roku atraktívnu a zaujímavú súťaž. Na troch vyžrebovaných výhercov čaká atraktívna cena v podobe tabletu. Neváhajte a zapojte sa do súťaže – využitím portálu www.poschodoch.sk môžete získať komfortný prístup k údajom o správe Vášho bytu a bytového domu a bonusom pre Vás môže byť motivácia nový tablet.

 • Inzercia │ Účtovník, účtovníčka

  7.3.2016 | kategória:

  Serviskomfort s.r.o. Prešov, spoločnosť poskytujúca služby hľadá vhodného kandidáta na pozíciu: Účtovník/účtovníčka

 • Inzercia │ Ekonóm, ekonómka

  1.3.2016 | kategória:

  SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, prvá teplárenská a správcovská spoločnosť v Prešove hľadá vhodného kandidáta/ku na pozíciu: Ekonóm/ekonómka

 • Inzercia │ vedúci/a údržby a investícií

  1.2.2016 | kategória:

  Serviskomfort s.r.o. Prešov, spoločnosť poskytujúca služby hľadá vhodného kandidáta na pozíciu: Vedúci/a úseku Údržby a investícií

 • Inzercia │ Kontroling

  11.1.2016 | kategória:

  SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, prvá teplárenská a správcovská spoločnosť v Prešove hľadá vhodného kandidáta/ku na pozíciu: Pracovník/čka kontrolingu

 • Inzercia │ Opravár výťahov

  4.1.2016 | kategória:

  Serviskomfort s.r.o. Prešov, spoločnosť poskytujúca služby hľadá vhodného kandidáta na pozíciu: Opravár výťahov

 • Vianoce

  17.12.2015 | kategória:

  Šťastné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, nech je pre Vás rok 2016 rokom radosti, šťastia a úspechov ! vedenie SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov

 • Informácie o zmenách počas vianočných sviatkov

  11.12.2015 | kategória:

  Vážení zákazníci, informujeme Vás o zmenách počas vianočných sviatkov: 

 • Meníme Prešov na zelené mesto

  19.11.2015 | kategória:

  Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov realizovala modernizáciu jednej z kotolní na sídlisku Sekčov. Zmena technológie v kotolni K4 na Bratislavskej ulici umožnila odstrániť ďalšie štyri komíny a rovnaký počet plynových kotlov. To určite ocenia obyvatelia žijúci na sídlisku Sekčov a predovšetkým tí, ktorí majú svoj domov v tesnom susedstve kotolne K4, keďže vykurovacia kotolňa sa nachádza uprostred sídliska.

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS