SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Novinky

strana 6 / 14

Pre hľadaný výraz "" bolo nájdených 261 záznamov

 • 23 projektov Zelená pre Prešov

  8.2.2017 | kategória:

  Veľmi nás potešilo množstvo skvelých projektov, ktoré ste pripravili pre skrášlenie či revitalizáciu okolia bytových domov, škôl a škôlok. Množstvo projektov presahuje náš pôvodný zámer podporiť 10 projektov, no nechceme vylúčiť žiaden, každý má skvelú myšlienku a každý je jedinečný. Preto oslovíme záhradné centrá, aby sa pridali a prispeli k realizácii projektov materiálom a odbornou pomocou.

 • Inzercia │ technik energetiky

  1.2.2017 | kategória:

  SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, prvá teplárenská a správcovská spoločnosť v Prešove hľadá vhodného kandidáta / ku na pozíciu: Technik energetiky

 • Seminár Zelená pre Prešov

  25.1.2017 | kategória:

  Podvečerný info seminár k spoločnej aktivite "ZELENÁ PRE PREŠOV", ktorú zastrešuje SOCIÁLNY PREŠOV, o. z. spolu s hlavným partnerom SPRAVBYTKOMFORT, a.s. dopadol veľmi dobre. Zastúpenie mali MŠ, ZŠ, organizácie, aktívni občania...

 • Seminár k projektom Zelená pre Prešov

  11.1.2017 | kategória:

  Vážení zákazníci, ak Vás zaujal projekt Zelená pre Prešov a chystáte sa zapojiť, príďte na informačný seminár 24. januára 2017 o 15:30 do zasadačky SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov na Volgogradskej ulici 88. Tešíme sa na Vás ! Kapacita zasadačky je 20 miest, nahláste sa prosím na 7567 711. Ďakujem.

 • Zelená pre Prešov

  6.12.2016 | kategória:

  Aktívni Prešovčania, malí i veľkí v neziskových organizáciách, v školských zariadeniach, bytových domoch, záleží Vám na prostredí, v ktorom žijete ? Ponúkame Vám možnosť revitalizácie zelene alebo vysadenie kvetov, školských políčok, bylinkových záhonov práve tam, kde žijete. Či už v areáli školy, pred bytovým domom, či tam, kde by Vám to robilo radosť. Stačí, ak svoj plán nakreslíte a popíšete. Uveďte ulicu, objekt, rozmer a množstvo kvetov. Pri pozemku, ktorý patrí Mestu Prešov je potrebné dodržať VZN 5/2010. Termín uzávierky projektov: 31. január 2017 Výška grantu: 100 – 300 EUR podporíme 10 projektov Adresa: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, Volgogradská 88, 080 01 Prešov Informácie: www.socialnypresov.sk, www.spravbytkomfort.sk, info@spravbytkomfort.sk, kukovarenata@gmail.com Tešíme sa na Vaše zelené aktivity !

 • Inzercia │ Elektromontér

  8.11.2016 | kategória:

  Serviskomfort s.r.o. Prešov, spoločnosť poskytujúca služby hľadá vhodného kandidáta na pozíciu: Elektromontér

 • Malá kogenerácia na Jazdeckej ulici│ Investícia prinesie ...

  20.10.2016 | kategória:

  Vlastná výroba elektrickej energie pre centrálnu kotolňu Jazdecká zabezpečí úsporu nákladov. Malá kogeneračná jednotka, ktorá vyrába elektrickú energiu zo zemného plynu zabezpečí 44 % potrebného množstva elektrickej energie na vlastnú prevádzku centrálnej kotolne a jej biomasového kotla počas celého roka.

 • Tablety a pohodlný prístup k informáciám

  6.10.2016 | kategória:

  V mesiaci máj SPRAVBYTKOMFORT oslovil 10 000 domácností prostredníctvom Magazínu s možnosťou zapojiť sa do súťaže a získať pohodlný a bezplatný prístup k informáciám o svojom byte či bytovom dome na portáli PO SCHODOCH.

 • Nižšia cena tepla v Prešove v roku 2017

  27.9.2016 | kategória:

  Pre svojich zákazníkov má SPRAVBYTKOMFORT, výrobca a dodávateľ tepla v meste Prešov, dobrú správu. Cena tepla navrhnutá na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pre rok 2017 bude nižšia ako v predchádzajúcich rokoch.

 • Magazín TEPLO 2016

  27.9.2016 | kategória:

  Vážení zákazníci, začala vykurovacia sezóna a s ňou Vám do schránok prinášame aj množstvo informácií a noviniek z oblasti výroby a distribúcie tepla.

 • Informácia │ 5.10.2016 bude Zákaznícke centrum zatvorené

  26.9.2016 | kategória:

  Vážení zákazníci, informujeme Vás, že dňa 5. októbra 2016 bude Zákaznícke centrum z dôvodu odborného školenia pracovníkov zatvorené. Havarijná služba je Vám k dispozícii na tel. čísle 7567 601. Za pochopenie ďakujeme. V Prešove, 26. 9. 2016 Ing. Natália Banduričová, riaditeľka spoločnosti

 • Spravbytkomfort je pripravený na novú vykurovaciu sezónu

  22.9.2016 | kategória:

  Súčasný vývoj počasia predpovedá, že výrobca tepla SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov začal dnes s temperovaním bytov, preto pracovníci energetického úseku napúšťajú a tlakujú rozvody tepla. Vlastníkov bytov upozorňujeme, aby otvorili na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) v byte všetky (horné, príp. spodné) regulačné armatúry naplno. Dôležité je postupne odvzdušniť radiátory v jednotlivých bytoch bytového domu. Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek sa docieli, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najkratší a bez problémov.

 • Inzercia │ Údržbár

  13.9.2016 | kategória:

  Serviskomfort s.r.o. Prešov, spoločnosť poskytujúca služby, hľadá vhodného kandidáta na pozíciu: Údržbár

 • Súťaž │ žrebovanie

  6.9.2016 | kategória:

  Vážení zákazníci, v súťaži PO SCHODOCH k informáciám sme vyžrebovali 3 výhercov, ktorí získajú tablet. 1. Daniela Bakalárová, Štúrova 1 2. Mgr. Janka Feňďáková, Mirka Nešpora 32 3. Peter Rašev, Volgogradská 38 Žrebovanie prebehlo za účasti notárky JUDr. Andrášovej. Žrebovali Dr. Martina Jochmann, Ing. Natália Banduričová a Dipl. Ing. Paul Minarik. Výhercom srdečne blahoželáme a výhru - tablet si môžu prísť prevziať na sekretariáte spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov

 • Oznámenie │ vykurovacia sezóna

  26.8.2016 | kategória:

  Po horúcom lete prichádza jeseň a pred nami je nová vykurovacia sezóna. Venujte preto pozornosť stavu Vašich vykurovacích rozvodov a armatúr. Skontrolujte, či sú všetky otvorené a zároveň odvzdušnite radiátory v byte a v nebytových objektoch. Týka sa to zvlášť tých vlastníkov bytov a nebytových objektov, ktorí vykonávali vo svojich priestoroch rekonštrukcie prípadne vymieňali radiátor. Zabezpečením týchto úkonov sa docieli bezproblémový nábeh dodávky tepla do Vášho bytu alebo nebytového objektu. V prípade problémov sa môžete obrátiť na pracovníkov spoločnosti Serviskomfort kontakt: 7567 628 alebo mobil 0908 021 322. Ing. Natália Banduričová, predsedníčka predstavenstva

 • Inzercia │ Účtovník/účtovníčka

  10.8.2016 | kategória:

  Serviskomfort s.r.o. Prešov, spoločnosť poskytujúca služby, hľadá vhodného kandidáta na pozíciu: Účtovník/účtovníčka

 • Keď kotolňa spí

  4.8.2016 | kategória:

  Zásobovanie teplom v Prešove zabezpečuje od roku 2005 spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, ktorej akcionárom je Mesto Prešov a Energiecomfort Viedeň. Cieľom Spravbytkomfortu vždy bolo a je dodávať teplo pre odberateľov čo najefektívnejšie a za čo najnižšie ceny. Z centrálnych zdrojov tepla, cez 54 km rozvodov, je pomocou 500 kusov čerpadiel teplo distribuované do 23 000 bytov a 89 nebytových priestorov v meste Prešov. Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody je zabezpečená prostredníctvom 42 blokových kotolní so 140 plynovými kotlami, dvoma biomasovými kotlami a jednej kogeneračnej jednotky.

 • Inzercia │ Údržbár

  2.8.2016 | kategória:

  Serviskomfort s.r.o. Prešov, spoločnosť poskytujúca služby, hľadá vhodného kandidáta na pozíciu: Údržbár

 • Hodina fyziky v centrálnej kotolni Šváby

  7.6.2016 | kategória:

  Netradičnú hodinu fyziky prežili žiaci zo Základnej školy Važecká v Prešove. Učili sa v kotolni. Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov v rámci otvorených dverí sprístupnila zvedavým šiestakom a siedmakom priestor centrálnej kotolne na sídlisku Šváby.

 • Výzva │ dodávka drevnej štiepky

  20.5.2016 | kategória:

  SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov vypisuje výzvu na predloženie cenových ponúk na dodávku drevnej štiepky v členení na drevnú hmotu a dopravu. Žiadame predloženie krátkej charakteristiky spoločnosti a spôsobu získavania drevnej štiepky. Lehota na vyžiadanie výzvy uplynie 4.6.2016 o 12:00. Kontakt: Ing. Karol Michalik karol.michalik@spravbytkomfort.sk

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS