SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Novinky

strana 5 / 13

Pre hľadaný výraz "" bolo nájdených 252 záznamov

 • Inzerát │ Inštalatér

  16.1.2018 | kategória:

  Serviskomfort s.r.o. Prešov, spoločnosť poskytujúca služby hľadá vhodného kandidáta na pozíciu: Inštalatér

 • Zelená pre Prešov │ realizované projekty

  2.11.2017 | kategória:

  Projekt zameraný na skrášlenie, vybudovanie alebo revitalizáciu zelene sme pripravili spolu s aktívnymi Prešovčanmi, SOCIÁLNYM PREŠOVOM a PARKONOU. Všetci, ktorým záleží na životnom prostredí a sú aktívni pripravili spolu 23 projektov. V I. etape sme vybrali a podporili 10 z nich. Vznikol napríklad emblém Základnej školy Lesnícka, bylinkové hriadky v Detskom domove, levanduľový záhon pri Gymnáziu sv. Mikuláša, nový záhon tráv pri lezeckej stene na Sekčove, rôzne veselé dekorácie z kvetov v škôlkach. V II. etape pribudli ďalšie zelené plochy pri školách či obnovených bytových domoch. K zeleným aktivitám sa pridali aj žiaci, rodičia či obyvatelia z panelákov, preto si myslíme, že prvý ročník aktivity Zelená pre Prešov bude patriť k trvalo udržateľným projektom a ukázal, ako sa dajú robiť dobré veci spoločne.

 • Magazín TEPLO 2017

  23.10.2017 | kategória:

  Vážení zákazníci, prinášame Vás novinky a informácie z oblasti výroby a distribúcie tepla v meste Prešov. Prečítajte si nový Magazín TEPLO 2017.

 • Vykurovacia sezóna začne 20.septembra 2017

  19.9.2017 | kategória:

  Súčasný vývoj počasia naznačuje, že vykurovacia sezóna začne 20. septembra 2017. Pracovníci energetického úseku napúšťajú a tlakujú rozvody tepla a začínajú s temperovaním. Vlastníkov bytov upozorňujeme, aby otvorili na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) v bytoch a nebytových priestoroch všetky (horné, príp. spodné) regulačné armatúry naplno. Dôležité je postupne odvzdušniť radiátory v jednotlivých bytoch a nebytových priestoroch bytového domu. Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek sa docieli, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najkratší a bez problémov. V prípade problémov môžete kontaktovať: ■ centrálny dispečing 7567 701 mobil 0907 055 360 ■ havarijnú službu (po pracovnej dobe) 7567 611 mobil 0908 021 322. Ing. Natália Banduričová predsedníčka predstavenstva

 • Nová vykurovacia sezóna │ investície sú zrealizované

  5.9.2017 | kategória:

  Leto končí, pred nami je zima. Kľúčový dodávateľ tepla, spoločnosť Spravbytkomfort a.s. Prešov dodáva teplo do 21 000 bytov, do základných škôl, materských škôl a iných objektov sociálnej vybavenosti. Veľká a najdôležitejšia časť prác bola vykonaná pracovníkmi údržby práve v lete, od júna do augusta, to znamená, mimo hlavného vykurovacieho obdobia.

 • Výzva na dodávku drevnej štiepky

  15.6.2017 | kategória:

  SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov vypisuje výzvu na predloženie cenových ponúk na dodávku drevnej štiepky v členení na drevnú hmotu a dopravu. Žiadame predloženie krátkej charakteristiky spoločnosti a spôsobu získavania drevnej štiepky. Lehota na vyžiadanie výzvy uplynie 30.6.2017 o 12:00. Kontakt: Ing. Karol Michalik karol.michalik@spravbytkomfort.sk

 • Stretnutie Zelená pre Prešov │ 31.5.2017 15:00

  25.5.2017 | kategória:

  Milí všetci spolupracovníci v rámci aktivity ZELENÁ PRE PREŠOV, dovoľujeme si Vás pozvať na spoločné stretnutie všetkých žiadateľov projektov 31.5.2017 o 15:00 hod v zasadačke SPRAVBYTKOMFORTU, a.s. na Volgogradskej ulici.

 • Magazín 2017 │ plný informácií a noviniek

  12.5.2017 | kategória:

  Vážení zákazníci, prinášame Vám Magazín 2017, kde nájdete dôležité informácie, novinky a zaujímavé články z oblasti správy bytových domov.

 • SPRAVBYTKOMFORT, a.s. v Prešove znížil náklady na vykurov...

  30.3.2017 | kategória:

  Po ročnom zúčtovaní nákladov na výrobu a dodávku tepla za rok 2016 vedenie spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov oznamuje svojim zákazníkom, že efektívnou výrobou tepla umožňuje v koncoročnom vyúčtovaní vrátiť svojím zákazníkom cca 160 000 EUR. Pod tento výsledok sa podpísali aj rozumne investované finančné prostriedky do biomasových, kogeneračných kotolní a inštalácia čerpadiel s frekvenčnými meničmi v tepelných zariadeniach v meste Prešov. Rekonštrukcia bývalých plynových kotolní na výmenníkové stanice priniesla nemalú úsporu zemného plynu a zníženie emisií. Tieto skutočnosti budú predstavovať pre každú priemernú domácnosť zníženie nákladov približne o 7 EUR. Veríme, že táto správa našich zákazníkov poteší a naďalej nám budú prejavovať svoju dôveru.

 • Najlepšie obnovený bytový dom 2016 je v Prešove │ Federát...

  27.3.2017 | kategória:

  Aj tento rok sa odovzdávali ocenenia obnoveným bytovým domom. Tri z nich sa môžu popýšiť titulom Najlepšie obnovený bytový dom 2016. Vavrín víťazstva si tentoraz odniesol bytový dom na ulici Federátov 8-16 v Prešove. Ocenenia odovzdali na medzinárodnom veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA.

 • Vyhodnotenie 1. etapy Zelená pre Prešov

  13.3.2017 | kategória:

  Milí aktívni Prešovčania, určite netrpezlivo čakáte na vyhodnotenie projektov Zelená pre Prešov . Pôvodným zámerom bolo podporiť 10 projektov, no projektov prišlo 23, čo mu sa tešíme. Všetky sú zaujímavé a jedinečné. Hľadáme cesty, ako podporiť všetky projekty.

 • 23 projektov Zelená pre Prešov

  8.2.2017 | kategória:

  Veľmi nás potešilo množstvo skvelých projektov, ktoré ste pripravili pre skrášlenie či revitalizáciu okolia bytových domov, škôl a škôlok. Množstvo projektov presahuje náš pôvodný zámer podporiť 10 projektov, no nechceme vylúčiť žiaden, každý má skvelú myšlienku a každý je jedinečný. Preto oslovíme záhradné centrá, aby sa pridali a prispeli k realizácii projektov materiálom a odbornou pomocou.

 • Inzercia │ technik energetiky

  1.2.2017 | kategória:

  SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, prvá teplárenská a správcovská spoločnosť v Prešove hľadá vhodného kandidáta / ku na pozíciu: Technik energetiky

 • Seminár Zelená pre Prešov

  25.1.2017 | kategória:

  Podvečerný info seminár k spoločnej aktivite "ZELENÁ PRE PREŠOV", ktorú zastrešuje SOCIÁLNY PREŠOV, o. z. spolu s hlavným partnerom SPRAVBYTKOMFORT, a.s. dopadol veľmi dobre. Zastúpenie mali MŠ, ZŠ, organizácie, aktívni občania...

 • Seminár k projektom Zelená pre Prešov

  11.1.2017 | kategória:

  Vážení zákazníci, ak Vás zaujal projekt Zelená pre Prešov a chystáte sa zapojiť, príďte na informačný seminár 24. januára 2017 o 15:30 do zasadačky SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov na Volgogradskej ulici 88. Tešíme sa na Vás ! Kapacita zasadačky je 20 miest, nahláste sa prosím na 7567 711. Ďakujem.

 • Zelená pre Prešov

  6.12.2016 | kategória:

  Aktívni Prešovčania, malí i veľkí v neziskových organizáciách, v školských zariadeniach, bytových domoch, záleží Vám na prostredí, v ktorom žijete ? Ponúkame Vám možnosť revitalizácie zelene alebo vysadenie kvetov, školských políčok, bylinkových záhonov práve tam, kde žijete. Či už v areáli školy, pred bytovým domom, či tam, kde by Vám to robilo radosť. Stačí, ak svoj plán nakreslíte a popíšete. Uveďte ulicu, objekt, rozmer a množstvo kvetov. Pri pozemku, ktorý patrí Mestu Prešov je potrebné dodržať VZN 5/2010. Termín uzávierky projektov: 31. január 2017 Výška grantu: 100 – 300 EUR podporíme 10 projektov Adresa: SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, Volgogradská 88, 080 01 Prešov Informácie: www.socialnypresov.sk, www.spravbytkomfort.sk, info@spravbytkomfort.sk, kukovarenata@gmail.com Tešíme sa na Vaše zelené aktivity !

 • Inzercia │ Elektromontér

  8.11.2016 | kategória:

  Serviskomfort s.r.o. Prešov, spoločnosť poskytujúca služby hľadá vhodného kandidáta na pozíciu: Elektromontér

 • Malá kogenerácia na Jazdeckej ulici│ Investícia prinesie ...

  20.10.2016 | kategória:

  Vlastná výroba elektrickej energie pre centrálnu kotolňu Jazdecká zabezpečí úsporu nákladov. Malá kogeneračná jednotka, ktorá vyrába elektrickú energiu zo zemného plynu zabezpečí 44 % potrebného množstva elektrickej energie na vlastnú prevádzku centrálnej kotolne a jej biomasového kotla počas celého roka.

 • Tablety a pohodlný prístup k informáciám

  6.10.2016 | kategória:

  V mesiaci máj SPRAVBYTKOMFORT oslovil 10 000 domácností prostredníctvom Magazínu s možnosťou zapojiť sa do súťaže a získať pohodlný a bezplatný prístup k informáciám o svojom byte či bytovom dome na portáli PO SCHODOCH.

 • Nižšia cena tepla v Prešove v roku 2017

  27.9.2016 | kategória:

  Pre svojich zákazníkov má SPRAVBYTKOMFORT, výrobca a dodávateľ tepla v meste Prešov, dobrú správu. Cena tepla navrhnutá na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pre rok 2017 bude nižšia ako v predchádzajúcich rokoch.

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS