SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Novinky

strana 4 / 13

Pre hľadaný výraz "" bolo nájdených 252 záznamov

 • Stredoškoláci na návšteve

  25.9.2018 | kategória:

  Študenti druhých ročníkov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Prešove boli zistiť ako sa vyrába teplo z biomasy. „Na odbornom predmete Ekológia v stavebníctve preberáme učivo obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie. Exkurzia na Vašej prevádzke by nám veľmi pomohla, pretože žiaci by názorne uvideli výrobu energie z biomasy.“ takto nás oslovila Ing. Adriana Poušová učiteľka odborných predmetov Sme otvorení každej spolupráci, tak sme radi privítali mladých študentov a názorne im ukázali výrobu tepla a teplej úžitkovej vody v centrálnej kotolni Sekčov a Jazdecká pomocou kotlov na biomasu. Myslíme si, že raz vidieť je lepšie ako sa o tom iba učiť, no pre lepšie zapamätanie si množstva technických pojmov a parametrov sme pripravili brožúru, ktorú si študenti odniesli ako pomôcku na vyučovanie.

 • Upozornenie │ vykurovacia sezóna

  24.9.2018 | kategória:

  Vážení zákazníci, po horúcom lete prichádza jeseň a pred nami je nová vykurovacia sezóna. Venujte preto pozornosť stavu Vašich vykurovacích rozvodov a armatúr. Obraciame sa na Vás vo veci koordinácie postupu pri príprave okruhov ústredného vykurovania (ÚK) na novú vykurovaciu sezónu 2018/2019. Skontrolujte, či sú všetky odberné miesta, stúpacie rozvody, resp. vstupy do bytov otvorené a odvzdušnené vykurovacie telesá, aby sme 24. septembra 2018 │ pondelok mohli zabezpečiť bezporuchový začiatok vykurovacej sezóny. V prípade problémov môžete kontaktovať: centrálny dispečing 0907 055 360 alebo havarijnú službu (po pracovnej dobe) 7567 628 mobil 0908 021 322. Ing. Natália Banduričová, predsedníčka predstavenstva

 • Zákaznícke centrum bude 26.9.2018 zatvorené

  17.9.2018 | kategória:

  Vážení zákazníci, 26. septembra 2018 │ streda bude Zákaznícke centrum zatvorené. Havarijná služba je k dispozícii na tel. čísle 7567 601. Za pochopenie ďakujeme. Ing. Natália Banduričová, riaditeľka

 • Spoločná delegácia Európskej komisie a Svetovej banky u nás

  14.9.2018 | kategória:

  Dnes sme prijali vzácnu návštevu, účastníkov iniciatívy Catching-upRegions, ktorá rieši energetickú efektívnosť verejných budov a energetický manažment Prešovského kraja.

 • Zelená pre Prešov │ 12.9.2018

  13.9.2018 | kategória:

  Včerajšie slnečné popoludnie patrilo kvetom, náradiu, práci a kapustnici. Pri každodennom pracovnom kolobehu nie je čas myslieť na úpravu okolia a preto bol včerajšok zameraný práve na to.

 • Upozornenie │ vykurovacia sezóna 2018/2019

  6.9.2018 | kategória:

  Vážení zákazníci, po horúcom lete prichádza jeseň a pred nami je nová vykurovacia sezóna. Venujte preto pozornosť stavu Vašich vykurovacích rozvodov a armatúr. Obraciame sa na Vás vo veci koordinácie postupu pri príprave okruhov ústredného vykurovania (ÚK) na novú vykurovaciu sezónu 2018/2019. Skontrolujte, či sú všetky odberné miesta, stúpacie rozvody, resp. vstupy do bytov otvorené a odvzdušnené vykurovacie telesá, aby sme v uvedených dňoch mohli definitívne natlakovať vykurovacie okruhy : 4.9.2018 - na Sídlisku II a III. 5.9.2018 - na Sídlisku Šváby a Staré mesto 6.9.2018 - na Sídlisku Sekčov

 • Noví zákazníci │ bytový dom Antona Prídavka 3,5,7

  3.9.2018 | kategória:

  Nový bytový dom na ulici Antona Prídavka 3,5,7 na Sídlisku III v Prešove sme od 1. septembra 2018 pridali do našej správy. Bytový dom má 84 bytov a 2 nebytové priestory. Technik správy bytov Vladimír Boublík sa bude starať o našich nových zákazníkov. Kontakt: Vladimír Boublík technik správy bytov telefón: +421(0)51/ 7567 744 mobil: +421(0)915 514 822 E-mail: vladimir.boublik@spravbytkomfort.sk

 • Dodávka teplej úžitkovej vody obnovená

  30.8.2018 | kategória:

  Vážení zákazníci, dodávka teplej úžitkovej vody pre Sídlisko I a II bude popoludní obnovená.

 • Zákaznícke centrum bude zatvorené │ 30.-31.8.2018

  16.8.2018 | kategória:

  Vážení zákazníci, dňa 30. a 31. augusta 2018 │ štvrtok a piatok bude Zákaznícke centrum zatvorené. Havarijná služba je Vám k dispozícii na tel. čísle 7567 601. Za pochopenie ďakujeme. Ing. Natália Banduričová, riaditeľka a.s.

 • Rekonštrukcia križovatky │ odstávka teplej vody 20.8.-3.9...

  8.8.2018 | kategória:

  Vážení zákazníci, z dôvodu prejednania postupu prác so subdodávateľom spoločnosti Eurovia – hlavným zhotoviteľom rekonštrukcie križovatky Obrancov mieru – Levočská – Vlada Clementisa je pre zložitosť technického a technologického postupu nutná rozsiahla odstávka teplej vody v dňoch od 20.8. do 3.9.2018 na sídlisku I a II. Prerušenie dodávky teplej vody bude z dôvodu prekládky horúcovodných potrubí, čo priamo súvisí s rekonštrukciou križovatky. Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov je závislá na dodávateľoch podieľajúcich sa na rekonštrukcii križovatky, ak nevzniknú vážne technické problémy, bude snahou všetkých zainteresovaných dobu odstávky skrátiť. Ďakujeme za pochopenie a vopred sa ospravedlňujeme za spôsobené nepríjemnosti.

 • Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká...

  6.8.2018 | kategória:

  Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká a CK Sekčov Prešov s cieľom rozvoja účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

 • Odstávka teplej vody │ Sídlisko I a II

  3.8.2018 | kategória:

  Vážení zákazníci, v dňoch od 20.8. do 24.8.2018 bude rozsiahlejšia odstávka dodávky teplej úžitkovej vody na sídlisku I a II. Prerušenie dodávky teplej vody bude z dôvodu prekládky horúcovodných potrubí, čo priamo súvisí s rekonštrukciou križovatky Obrancov mieru – Levočská. Za spôsobené nepríjemnosti sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 • Výzva na dodávku drevnej štiepky │ 15.6.2018-30.6.2018

  15.6.2018 | kategória:

  SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov vypisuje výzvu na predloženie cenových ponúk na dodávku drevnej štiepky v členení na drevnú hmotu a dopravu. Žiadame predloženie krátkej charakteristiky spoločnosti a spôsobu získavania drevnej štiepky. Lehota na vyžiadanie výzvy uplynie 30.6.2018 o 12:00. Kontakt: Ing. Karol Michalik, karol.michalik@spravbytkomfort.sk

 • Magazín 2018 plný informácií a noviniek

  11.5.2018 | kategória:

  Vážení zákazníci, prinášame Vám Magazín 2018 plný dôležitých informácií a noviniek z oblasti správy bytov.

 • Zákaznícke centrum bude 30. apríla 2018 zatvorené

  18.4.2018 | kategória:

  Vážení zákazníci, dňa 30.4.2018 │ pondelok bude Zákaznícke centrum zatvorené. Havarijná služba je Vám k dispozícii na tel. čísle 7567 601. Za pochopenie ďakujeme. vedenie spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov

 • Inzercia │ Údržbár

  22.3.2018 | kategória:

  Serviskomfort s.r.o. Prešov, spoločnosť poskytujúca služby hľadá vhodného kandidáta na pozíciu: Údržbár

 • Inzercia │ Inštalatér

  22.3.2018 | kategória:

  Serviskomfort s.r.o. Prešov, spoločnosť poskytujúca služby hľadá vhodného kandidáta na pozíciu: Inštalatér

 • Inzercia │ Prevádzkový elektrikár

  22.3.2018 | kategória:

  Serviskomfort s.r.o. Prešov, spoločnosť poskytujúca služby hľadá vhodného kandidáta na pozíciu: Prevádzkový elektrikár

 • Teplé radiátory a voňavá štiepka │ záhada vyriešená

  22.3.2018 | kategória:

  Žiaci 6. B zo Základnej školy Šmeralová včera navštívili centrálnu kotolňu Jazdecká spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, kde videli proces výroby tepla a teplej úžitkovej vody.

 • Európske investície vymenia 5 km teplovodných potrubí v P...

  22.2.2018 | kategória:

  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov na projekt „Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká a CK Sekčov Prešov“ je podpísaná. Veľká investícia spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov do výmeny potrubia sa môže začať.

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS