SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Novinky

strana 3 / 14

Pre hľadaný výraz "" bolo nájdených 261 záznamov

 • ZMENA Prerušenie dodávky teplej vody │ 3.9.-11.9.2019

  28.8.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, ospravedlňujeme sa Vám za predĺženie odstávky teplej vody, ktorá vznikla z nepredvídaných technických problémov. Odstávka teplej vody bude do 11.9.2019 - streda. Jedná sa o všetky odberné miesta z Centrálnej kotolne Jazdecká, čiže skoro celé sídlisko I, II, III. Týka sa to ulíc: Obrancov mieru, Čsl. armády, Levočská, Októbrová, Marka Čulena, Nábrežná, Engelsova, Fraňa Kráľa, Rombauerova, Fučíkova, Mukačevská, Volgogradská, Prostejovská 1 -34, 36, 38, Antona Prídavku, Matice Slovenskej, Vl. Clementisa, Mirka Nešpora, Šmeralová 1-11, Bajkalská 2-12, Tomášikova 16 – 56. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy a ďakujeme za porozumenie.

 • Prerušenie dodávky teplej vody ul.Levočská, Marka Čulena,...

  22.8.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, z dôvodu prác na výmene primárnych rozvodov Vám oznamujeme odstávku teplej vody v dňoch 26.8.2019 od 5:00 do 30.8.2019 23:00 na odberných miestach ul. Levočská 95,97,99,101,103,107, Domov sociálnych služieb, stredisko Družba, ZŠ Mukačevská, OA Volgogradská a Telekomunikácie Marka Čulena. Ďakujeme za pochopenie.

 • Prerušenie dodávky teplej vody Sídlisko II a III 19.8.-23...

  12.8.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, na základe oznámenia o rekonštrukcii primárnych rozvodov v okruhu CK Jazdecká, Vám oznamujeme odstávku teplej vody na ďalších úsekoch v termíne 19.8.2019 od 5:00 do 23.8.2019 do 23:00. Zoznam ulíc nižšie.

 • Presunutie prác kvôli nepriaznivému počasiu Prerušenie d...

  12.8.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, na základe oznámenia o rekonštrukcii primárnych rozvodov v okruhu CK Jazdecká, Vám oznamujeme odstávku teplej vody na ďalších úsekoch, a to dňa: 15.8. 2019 v čase od 5.00 hod. do 17.8. 2019 do 23.00 hod. Podrobný rozpis ulíc v prílohe. Za pochopenie ďakujeme.

 • Prerušenie dodávky teplej vody v okruhu ul.Nábrežná 4,6,8

  9.8.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, v pondelok 12.8.2019 sa prevedie výmena primárneho rozvodu pre OST Nábrežná 4. Odstávka je plánovaná od 05:00 do 21:00 hodín. Odstávka sa dotkne ul. Nábrežná 4-6-8. Za pochopenie ďakujeme.

 • Inzerát │ údržbár

  8.8.2019 | kategória:

  ČEZ SERVIS s.r.o. Prešov, spoločnosť poskytujúca služby hľadá vhodného kandidáta na pozíciu: Údržbár

 • Prerušenie dodávky teplej vody ul.Októbrova, ul.Marka Čulena

  6.8.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, dňa 6.8.2019 sa prevedie výmena primárneho rozvodu pre OST A8. Odstávka je plánovaná od 08.00 do 20.00 hodín. Odstávka sa dotkne ul Októbrová č. 34 – 40 a ul. M. Čulena č. 2 – 8. Za pochopenie ďakujeme.

 • Prerušenie dodávky teplej vody na sídlisku III (Mukačevsk...

  23.7.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, z dôvodu avizovaných prác na rekonštrukcii primárnych rozvodov, bude v dňoch 29.7.2019 od 12,00 hod. do 3.8.2019, 23.00 hod. prerušená dodávka teplej vody na sídlisku III (Mukačevská, Prostejovská, Antona Prídavku, Mirka Nešpora, Volgogradská, Mukačevská, Šmeralova, Tomášikova, Bajkalská). Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 • Havária Sekčov ul.Šrobárová, Jurkovičová, Višňová, Šoltés...

  17.7.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, dnes o 22.00 bude odstavená pravá vetva primárneho rozvodu z CK Sekčov. Vetva zásobuje teplou vodou a teplom OST SK3, SK4, SK5, SK6, SK7 a SK 8. Odstávka bude celý deň 18.7.2019. Po ukončení prác bude okamžite obnovená dodávka teplej vody do OST. Odstávka je z dôvodu havárie na primárnom rozvode. Za pochopenie ďakujeme.

 • Informácie Výkopové práce Fraňa Kráľa 4,6,8

  5.7.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, v najbližších dňoch budú prebiehať výkopové práce v oblasti bytového domu Fraňa Kráľa 4,6,8. Priestor záhradky a sušiakov bude dočasne obmedzený. Za spôsobené obmedzenie sa ospravedlňujeme.

 • Inzerát │ Technik správy bytov

  1.7.2019 | kategória:

  SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, prvá teplárenská a správcovská spoločnosť v Prešove hľadá vhodného kandidáta / ku na pozíciu: Technik správy bytov

 • Informácie │ Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruho...

  19.6.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, dnes 19.6.2019 sa začali výkopové práce na výmene primárnych rozvodov. Výkopové práce sa začali v areáli ZŠ Mukačevská od šachty č. 80, smer šachta č. 93. Za spôsobené nepríjemnosti sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 • Výzva na dodávku drevnej štiepky

  11.6.2019 | kategória:

  SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov vypisuje výzvu na predloženie cenových ponúk na dodávku drevnej štiepky v členení na drevnú hmotu a dopravu. Žiadame predloženie krátkej charakteristiky spoločnosti a spôsobu získavania drevnej štiepky. Lehota na vyžiadanie výzvy uplynie 12.7.2019 o 12:00. Kontakt: Ing. Karol Michalik, karol.michalik@spravbytkomfort.sk

 • Informácie spoločnosti ČEZ

  4.6.2019 | kategória:

  ČEZ oznámil úpravu stratégie, ktorá sa tyká možného odchodu z Balkánu či niektorých aktivít v Poľsku. Netyká sa to však segmentu moderných energetických služieb ESCO (energetické úspory, inštalácie moderných ekologických zdrojov, fotovoltaiky, ekologické teplárenstvo), a práve v tomto sektore sme na Slovensku aktívni. Na Slovensku naopak plánujeme svoje aktivity posilňovať. Dôkazom je i množstvo nedávnych slovenských akvizícií spoločnosti ČEZ ESCO. Napríklad spoločnosti Spavbytkomfort a Bytkomfort v teplárenstve alebo minulý týždeň oznámený nákup väčšinového podielu vo firme e-Dome, ktorá poskytuje energetický manažment a projekty energetických úspor. (https://www.cezesco.sk/sk/o-nas/co-sa-deje) Spoločnosť Spravbytkomfort, a.s. Prešov je pre naše pôsobenie na Slovensku kľúčová, žiadne zmeny vo vlastníctve neplánujeme, naopak sa venujeme ich ďalšiemu rozvoju. Tohto roku spoločnosť Spravbytkomfort plánuje niekoľko významných akcií, jedná sa o rekonštrukciu rozvodov či o výmenu kotla na CK Jazdecká.

 • PROJEKT Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov C...

  23.5.2019 | kategória:

  Hlavný cieľ projektu: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple.

 • OZNÁMENIE │ Projekt Rekonštrukcia prekládky primárnych vy...

  22.5.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou. Rekonštrukcia prekládky primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká a CK Sekčov. Z tohto dôvodu dôjde v mesiacoch jún až september 2019 k prerušovanej dodávke teplej úžitkovej vody na sídlisku II a III. Za spôsobené nepríjemnosti sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 • Zverejnenie zmluvy o dielo ZML190113

  21.5.2019 | kategória:

  Zverejnenie podpísanej zmluvy o dielo k projektu: Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká a CK Sekčov Podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku "Európsky fond regionálneho rozvoja" Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

 • Magazín pre zákazníkov

  14.5.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, pripravili sme pre Vás Magazín 2019 plný noviniek a dôležitých informácií z oblasti správy bytov. Doručíme Vám ho spolu s vyúčtovaním.

 • Inzerát │ Účtovník, účtovníčka

  1.4.2019 | kategória:

  ČEZ SERVIS, s.r.o. Prešov, spoločnosť poskytujúca služby hľadá vhodného kandidáta na pozíciu: Účtovník/účtovníčka

 • Inzercia │ Účtovník, účtovníčka

  22.1.2019 | kategória:

  SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, prvá teplárenská a správcovská spoločnosť v Prešove hľadá vhodného kandidáta/ku na pozíciu: účtovník/účtovníčka

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS