SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Novinky

strana 2 / 13

Pre hľadaný výraz "" bolo nájdených 252 záznamov

 • OZNÁMENIE

  9.12.2019 | kategória:

  Oznamujeme vlastníkom bytov bytových domov Mukačevská č. 5, Mukačevská č. 9-15, Mukačevská č.19-25 dotknutých výbuchom plynu v bytovom dome Mukačevská č.7, že pokiaľ neboli v niektorom byte ešte na obhliadku pracovníci poisťovne, alebo boli zistené ešte nejaké dodatočné poškodenia na nehnuteľnom majetku bytu, resp. domu, aby tie nahlásili v zákazníckom centre SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov na Volgogradskej č. 88 čo najskôr. Zároveň oznamujeme vlastníkov bytov, že správca Spravbytkomfort, a.s. Prešov, vie zabezpečiť operatívne výmenu poškodených okien. Záujemcovia nahláste tejto požiadavky v zákazníckom centre správcu. Výmeny všetkých poškodených okien budú hradené z poistenia bytového domu. Na otázky v súvislosti so zabezpečením riadneho chodu dotknutých bytových domov Vám zodpovieme v zákazníckom centre správcu, alebo na info linke 051/7567 701.

 • 13.12.2019 │ Zatvorené zákaznícke centrum

  4.12.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie v objekte bude dňa 13. decembra 2019 – piatok zákaznícke centrum zatvorené. Havarijná služba je Vám k dispozícii na tel. čísle 7567 601. Za pochopenie ďakujeme. V Prešove, 4.12.2019 Ing. Natália Banduričová

 • Terénne úpravy

  25.10.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, ďakujeme za doterajšie pochopenie a chceme Vás uistiť, že po ukončení prác na uložení potrubí pokračujeme ďalej. Nasledujú terénne úpravy, ktoré si vyžadujú, okrem vyrovnania terénu aj čas pre usadenie zeminy. V niektorých úsekoch sa zemina po zime ešte usadí a budeme ju musieť v jarných mesiacoch dosypať, vyrovnať a zasiať trávu. Veríme, že v lete už po našich rozsiahlych prácach nezostanú výrazné stopy.

 • Prerušenie dodávky teplej vody │ 17.10.2019 Sídlisko I a II

  15.10.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, z dôvodu avizovaných prác na primárnom potrubí a priaznivého počasia, Vám oznamujeme prerušenie dodávky teplej vody dňa 17.10. od 7.00 hod. do 23.00 hod. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy a ďakujeme Vám za pochopenie.

 • Prerušenie dodávky teplej vody │ 2.10.2019 Sídlisko II

  1.10.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, z dôvodu prác na primárnom potrubí, Vám oznamujeme prerušenie dodávky teplej vody dňa 2.10. od 5.00 hod. do 23.00 hod. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy a ďakujeme Vám za pochopenie.

 • Prerušenie dodávky teplej vody │24.9.-30.9.2019 Sídlisko ...

  23.9.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, z dôvodu záverečných prác na výmene primárnych rozvodov (jedná sa o komplikovaný úsek pod cestou ul. Levočská) Vám oznamujeme poslednú viacdňovú odstávku teplej vody na sidl. I a II. a to dňa 24.9. 2019 od 5.00 hod. až 30.9.2019 do 23.00 hod. Termín odstávky môže byť zmenený z technických príčin alebo nepriaznivého počasia. Prípadná zmena uvedeného termínu odstávky bude oznámená na webovej stránke. Za Vašu trpezlivosť a pochopenie Vám ďakujeme.

 • Havária │ ul.Prostejovská 103,105,107,109,111,113,115,117

  23.9.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, z dôvodu havárie na rozvodoch TÚV bude dnes, t.j. 23.9.2019, v čase od 8.00 hod. do cca 18.00 hod. prerušená dodávka teplej vody do BD na ul. Prostejovská 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117. Ďakujeme za porozumenie.

 • UPOZORNENIE Začiatok vykurovacej sezóny

  20.9.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, po horúcom lete prichádza jeseň a pred nami je nová vykurovacia sezóna. Obraciame sa na Vás vo veci koordinácie postupu pri príprave okruhov ústredného vykurovania (ÚK) na novú vykurovaciu sezónu 2019/2020. Vzhľadom na vývoj počasia, Vám oznamujeme, že dňa 20.9.2019 budeme dopĺňať a tlakovať systémy ústredného vykurovania, preto odporúčame všetkým odberateľom, aby na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) otvorili všetky (horné, príp. spodné) ventily naplno. Skontrolujte, či sú všetky odberné miesta, stúpacie rozvody, resp. vstupy do bytov otvorené a odvzdušnené vykurovacie telesá, aby sme mohli začať plynulú a bezporuchovú vykurovaciu sezónu. V prípade problémov môžete kontaktovať: centrálny dispečing 0907 055 360 alebo havarijnú službu (po pracovnej dobe) 7567 628 mobil 0908 021 322. Ďakujeme Vám za spoluprácu. Ing. Natália Banduričová predsedníčka predstavenstva

 • Prerušenie dodávky teplej vody Sídlisko I a II│16.-20.9.2019

  13.9.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, z dôvodu pokračovania prác na rekonštrukcii primárnych rozvodov v okruhu CK Jazdecká Vám oznamujeme odstávku teplej vody na Sídlisku I, II v termíne 16.9.2019 do 20.9.2019 vrátane. Termín odstávky môže byť zmenený z technických príčin. Prípadná zmena uvedeného termínu odstávky bude oznámená na webovej stránke. Za Vašu trpezlivosť a pochopenie Vám ďakujeme.

 • Inzerát │ Technik správy bytov

  13.9.2019 | kategória:

  SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, prvá teplárenská a správcovská spoločnosť v Prešove hľadá vhodného kandidáta / ku na pozíciu: Technik správy bytov

 • Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti počas leta

  10.9.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, v súčasnej dobe prebieha rozsiahla výmena potrubí na hlavnej vetve centrálneho horúcovodného rozvodu, ktorý zásobuje teplom celé sídliska I, II, III v dĺžke cca 3 km. Takáto rozsiahla investičná akcia tu ešte nebola. Niektoré časti potrubia sú v zemi od výstavby sídliska, to znamená skoro 55 rokov. Táto akcia má zabezpečiť, aby minimálne ďalších 50 rokov nebolo potrebné rozvody meniť a aby sa v minimálnej miere musela v budúcnosti odstavovať dodávka tepla a teplej vody, pre prípadné poruchy na rozvodoch. Na trase rozvodov sú uzly ( šachty), kde sa spája niekoľko vetiev potrubí o priemere 250 mm. V týchto bodoch je nutné opätovne odstavovať všetky vetvy, aby potrubia boli prázdne a bolo ich možné zvariť. Preto sú odstávky niekoľko krát za sebou a nie je ich možné robiť postupne. Pri tomto nutnom technologickom postupe je potrebné rozvody opätovne niekoľko krát napustiť a vypustiť vodou v objeme 150 000 l. Toto množstvo je potrebné nahriať, aby sa potrubie nahrialo a roztiahlo a v tejto fáze je nutné upevniť potrubia nasypanou zeminou. Každá odstávka vyžaduje realizáciu tohto postupu opätovne. Pri tejto vysoko profesionálnej práci nie je možné žiaľ predvídať problémy, ktoré postup prác spomaľujú , predlžujú a posúvajú ich ukončenie. Práce na tejto akcii sa chýlia k záveru a čaká nás už len jedna odstávka na sídlisku II a I v priebehu budúceho týždňa. Verte nám, že skutočne nie je v našom úmysle našim zákazníkom spôsobovať nepríjemnosti, no niektoré skutočnosti je možné zistiť, až po odkrytí rekonštruovanej trasy resp. šachty. Za diskomfort sa Vám ospravedlňujeme a za Vašu trpezlivosť a pochopenie Vám ďakujeme . Ing. Natália Banduričová, predsedníčka predstavenstva

 • ZMENA Prerušenie dodávky teplej vody │ 3.9.-11.9.2019

  28.8.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, ospravedlňujeme sa Vám za predĺženie odstávky teplej vody, ktorá vznikla z nepredvídaných technických problémov. Odstávka teplej vody bude do 11.9.2019 - streda. Jedná sa o všetky odberné miesta z Centrálnej kotolne Jazdecká, čiže skoro celé sídlisko I, II, III. Týka sa to ulíc: Obrancov mieru, Čsl. armády, Levočská, Októbrová, Marka Čulena, Nábrežná, Engelsova, Fraňa Kráľa, Rombauerova, Fučíkova, Mukačevská, Volgogradská, Prostejovská 1 -34, 36, 38, Antona Prídavku, Matice Slovenskej, Vl. Clementisa, Mirka Nešpora, Šmeralová 1-11, Bajkalská 2-12, Tomášikova 16 – 56. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy a ďakujeme za porozumenie.

 • Prerušenie dodávky teplej vody ul.Levočská, Marka Čulena,...

  22.8.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, z dôvodu prác na výmene primárnych rozvodov Vám oznamujeme odstávku teplej vody v dňoch 26.8.2019 od 5:00 do 30.8.2019 23:00 na odberných miestach ul. Levočská 95,97,99,101,103,107, Domov sociálnych služieb, stredisko Družba, ZŠ Mukačevská, OA Volgogradská a Telekomunikácie Marka Čulena. Ďakujeme za pochopenie.

 • Prerušenie dodávky teplej vody Sídlisko II a III 19.8.-23...

  12.8.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, na základe oznámenia o rekonštrukcii primárnych rozvodov v okruhu CK Jazdecká, Vám oznamujeme odstávku teplej vody na ďalších úsekoch v termíne 19.8.2019 od 5:00 do 23.8.2019 do 23:00. Zoznam ulíc nižšie.

 • Presunutie prác kvôli nepriaznivému počasiu Prerušenie d...

  12.8.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, na základe oznámenia o rekonštrukcii primárnych rozvodov v okruhu CK Jazdecká, Vám oznamujeme odstávku teplej vody na ďalších úsekoch, a to dňa: 15.8. 2019 v čase od 5.00 hod. do 17.8. 2019 do 23.00 hod. Podrobný rozpis ulíc v prílohe. Za pochopenie ďakujeme.

 • Prerušenie dodávky teplej vody v okruhu ul.Nábrežná 4,6,8

  9.8.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, v pondelok 12.8.2019 sa prevedie výmena primárneho rozvodu pre OST Nábrežná 4. Odstávka je plánovaná od 05:00 do 21:00 hodín. Odstávka sa dotkne ul. Nábrežná 4-6-8. Za pochopenie ďakujeme.

 • Inzerát │ údržbár

  8.8.2019 | kategória:

  ČEZ SERVIS s.r.o. Prešov, spoločnosť poskytujúca služby hľadá vhodného kandidáta na pozíciu: Údržbár

 • Prerušenie dodávky teplej vody ul.Októbrova, ul.Marka Čulena

  6.8.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, dňa 6.8.2019 sa prevedie výmena primárneho rozvodu pre OST A8. Odstávka je plánovaná od 08.00 do 20.00 hodín. Odstávka sa dotkne ul Októbrová č. 34 – 40 a ul. M. Čulena č. 2 – 8. Za pochopenie ďakujeme.

 • Prerušenie dodávky teplej vody na sídlisku III (Mukačevsk...

  23.7.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, z dôvodu avizovaných prác na rekonštrukcii primárnych rozvodov, bude v dňoch 29.7.2019 od 12,00 hod. do 3.8.2019, 23.00 hod. prerušená dodávka teplej vody na sídlisku III (Mukačevská, Prostejovská, Antona Prídavku, Mirka Nešpora, Volgogradská, Mukačevská, Šmeralova, Tomášikova, Bajkalská). Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 • Havária Sekčov ul.Šrobárová, Jurkovičová, Višňová, Šoltés...

  17.7.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, dnes o 22.00 bude odstavená pravá vetva primárneho rozvodu z CK Sekčov. Vetva zásobuje teplou vodou a teplom OST SK3, SK4, SK5, SK6, SK7 a SK 8. Odstávka bude celý deň 18.7.2019. Po ukončení prác bude okamžite obnovená dodávka teplej vody do OST. Odstávka je z dôvodu havárie na primárnom rozvode. Za pochopenie ďakujeme.

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS