SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Novinky

strana 2 / 14

Pre hľadaný výraz "" bolo nájdených 262 záznamov

 • Oznam

  18.3.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, počas obmedzeného režimu bude Zákaznícke centrum do odvolania otvorené: Pondelok 8.00 – 15.00 hod. 12.00 – 13.00 hod. technická prestávka Utorok 8.00 – 12.00 hod. Streda 8.00 – 15.00 hod. 12.00 – 13.00 hod. technická prestávka Štvrtok 8.00 – 15.00 hod. 12.00 – 13.00 hod. technická prestávka Piatok 8.00 – 12.00 hod. Za pochopenie ďakujeme. Ing. Natália Banduričová V Prešove, 18.3.2020 riaditeľka a.s.

 • Prehlásenie vedenia Spravbytkomfort a.s.

  13.3.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa obmedzenia šírenia koronavírusu Vás žiadame o citlivé zváženie dôležitosti Vašich požiadaviek, ktoré je potrebné riešiť v súvislosti so zabezpečením bežného chodu bytových domov. Buďte maximálne ohľaduplní a uprednostnite elektronickú komunikáciu a internetbanking pri platbách. Pracovníci Zákazníckeho centra Vám budú telefonicky a e-mailom k dispozícii, aby boli zabezpečené a odstránené súrne závady, prípadné havárie, ktoré by mohli ohroziť Vaše zdravie, resp. majetok. Zároveň Vás informujeme, že v pondelok 16.03.2020 a v utorok 17.03.2020 bude Zákaznícke centrum zatvorené. Od stredy 18.03.2020 pripravujeme obmedzenú prevádzku zákazníckeho centra pre zabezpečenie najnutnejších úkonov. Havarijné situácie nahlasujte na tel. číslach: 051/75 67 701, 051/75 67 601, 0907 055 360. Prevody bytov medzi vlastníkmi komunikujte najprv telefonicky na tel. číslach: 051/75 67 724, 051/ 75 67 735, 051/75 67 723. Zároveň Vás žiadame, aby ste si pred plánovanou návštevou Zákazníckeho centra vždy najprv telefonicky overili potrebu osobnej návštevy. V Prešove, 13.03.2020 Ing. Natália Banduričová predsedníčka predstavenstva a.s.

 • INFORMÁCIA

  11.3.2020 | kategória:

  Žiadame zákazníkov, aby do 23.3.2020 z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu zvážili nutnosť a potrebu návštevy zákazníckeho centra na ul. Volgogradskej 88. Pracovníci sú plne pripravení požiadavky na správcu bytových domov riešiť telefonicky, alebo e-mailovou komunikáciou. Ďakujeme za pochopenie.

 • Havária Jurkovičova 9-16

  5.3.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, z dôvodu havárie na rozvodoch tepla bola dnes, t.j. 5.3.2020 prerušená dodávka tepla do bytových domov na ulici Jurkovičová 9-16. Na odstránení havárie sa intenzívne pracuje. Predpokladané ukončenie prác bude po 17:00. Ďakujeme za porozumenie.

 • Rekonštrukcia tepelných rozvodov ul.Exnárova

  14.2.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, v jarných mesiacoch bude prebiehať výmena potrubí v lokalite výmenníkovej stanice K 9 Exnárova. Prosíme Vás o pochopenie a trpezlivosť.

 • Upozornenie Prezídia HAZZ

  31.1.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, dávame do pozornosti odkaz na upozornenie Prezídia HAZZ na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch:

 • Oznámenie

  20.12.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, počas vianočných sviatkov 27.12. a 31.12. 2019 bude Zákaznícke centrum zatvorené. Dňa 30.12.2019 bude zatvorená len pokladňa. Úhrady platieb môžete zasielať elektronicky a poštou. Havarijná služba je Vám k dispozícii na tel. čísle 7567 601. Šťastné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, nech je pre Vás rok 2020 rokom radosti, šťastia a úspechov ! Za pochopenie Vám ďakujeme. V Prešove, 20.12.2019 Ing. Natália Banduričová, riaditeľka a.s.

 • Informácia 18.12.2019

  18.12.2019 | kategória:

  Obyvatelia okolitých vchodov, okrem vchodu č. 9 od zajtra (18.12.2019) nemusia počas asanačných prác opúšťať svoje byty, pretože najnebezpečnejšie časti bytového domu č. 7 sú už odstránené. Rizikový priestor, ktorý bol vytýčený z dôvodu zachovania bezpečnosti počas likvidácie následkov výbuchu a požiaru sa po dnešnom dni zmenšil. Všetkých obyvateľov okolitých bytoviek však žiadame, aby počas asanačných prác neotvárali okná z dôvodu zvýšenej prašnosti. Zároveň žiadame ľudí, ktorí sa zdržiavajú v blízkosti vytýčených ochranných zón, aby si chránili zrak pre riziko zvýšeného výskytu prachových častíc v ovzduší. Presné pokyny nájdu obyvatelia Mukačevskej ulice aj na vchodových dverách do svojich bytových domov, na web stránke mesta Prešov a na web stránke spoločnosti Spravbytkomfort. Od zajtra (18.12.2019) začína 5 pracovných tímov z certifikovanej spoločnosti s výmenou okien na Mukačevskej ulici. Týka sa to predovšetkým vchodov č. 25, 23, 21, 19, 17, 13, 11 a 5. Výmena okien v uvedených vchodoch bude hradená z poistky bytových domov. Zasklievanie približne 140 okien bude pokračovať aj počas ďalších dní, tak aby sa práce stihli najneskôr do Vianoc.

 • INFORMÁCIA

  16.12.2019 | kategória:

  Vážení vlastníci bytov, z dôvodu likvidácie následkov havárie na zničenom dome Mukačevská č. 7 musia obyvatelia Mukačevskej č. 5,9,11,13 opustiť byty v pondelok 16.12.2019 a utorok 17.12.2019 v čase od 8.00 h do 17.00 h. Obyvateľom, ktorí nemajú v tom čase kam ísť, sú k dispozícii priestory Denného centra DRUŽBA na Sídlisku III.. Prosíme obyvateľov dotknutých vchodov, aby na webovej stránke Mesta Prešov sledovali informácie, ako budú postupovať práce na zničenej bytovke. Zároveň upozorňujeme obyvateľov v okolí zničenej bytovky, aby neotvárali okná a tak predišli prípadným úrazom z úlomkov, ktoré by ich mohli ohroziť.

 • Pri tragédii v Prešove sa snažíme pomôcť

  9.12.2019 | kategória:

  Ako všetci vieme, tak na Mukačevskej ulici v Prešove v piatok 6.12.2019 krátko popoludní došlo k výbuchu plynu v bytovom dome, v dôsledku ktorého došlo k rozsiahlemu požiaru. Táto tragédia si vyžiadala bohužiaľ aj ľudské obete. Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. sídli a má zákaznícke centrum na sídlisku III, tato tragédia nás veľmi zasiahla a my súcitíme s rodinami obetí a snažíme sa im aj mestu prechod týmto hrozným obdobím čo najviac uľahčiť. Pomáhame nielen finančne, ale predovšetkým nasadením náš všetkých, zamestnancov SPRAVBYTKOMFORT. K pomoci mestu Prešov sa pripája aj majoritný akcionár spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. , spoločnosť ČEZ ESCO a to finančnou podporou, o ktorej použití rozhodne mesto Prešov. Sme súčasťou krízového štábu Mesta Prešov a sme nápomocní pri odstraňovaní škôd a zabezpečovaní riadneho chodu blízkych bytových domov. Zákaznícke centrum fungovalo aj v nedeľu a naši kolegovia prijímali nahlásenia škodových udalostí spolu so zástupcom poisťovacej spoločnosti. Prešli poškodené byty, dokumentovali škody. Poskytovali informácie o postupe pri zabezpečovaní riadneho chodu bytového domu. Revízni technici spolu s pracovníkmi VSE po vchodoch postupne zapínali elektrickú energiu do jednotlivých bytov a technici plynu spolu s SPP spúšťali zemný plyn po jednotlivých vchodoch. Poisťovňa má u nás zriadenú prechodnú kanceláriu, aby riešenie škodových udalostí bolo zabezpečené v čo najkratšom čase. Spolupracujeme s výrobcami okien a riešime výmenu poškodených okien. Všetky škody na nehnuteľnom majetku domu budú hradené z poistky bytového domu. Zároveň sme k dispozícii pri riešení otázok v súvislosti so zabezpečením riadneho chodu dotknutých bytových domov. Vaše otázky zodpovieme v zákazníckom centre správcu, alebo na info linke 051/7567 701.

 • OZNÁMENIE

  9.12.2019 | kategória:

  Oznamujeme vlastníkom bytov bytových domov Mukačevská č. 5, Mukačevská č. 9-15, Mukačevská č.19-25 dotknutých výbuchom plynu v bytovom dome Mukačevská č.7, že pokiaľ neboli v niektorom byte ešte na obhliadku pracovníci poisťovne, alebo boli zistené ešte nejaké dodatočné poškodenia na nehnuteľnom majetku bytu, resp. domu, aby tie nahlásili v zákazníckom centre SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov na Volgogradskej č. 88 čo najskôr. Zároveň oznamujeme vlastníkov bytov, že správca Spravbytkomfort, a.s. Prešov, vie zabezpečiť operatívne výmenu poškodených okien. Záujemcovia nahláste tejto požiadavky v zákazníckom centre správcu. Výmeny všetkých poškodených okien budú hradené z poistenia bytového domu. Na otázky v súvislosti so zabezpečením riadneho chodu dotknutých bytových domov Vám zodpovieme v zákazníckom centre správcu, alebo na info linke 051/7567 701.

 • 13.12.2019 │ Zatvorené zákaznícke centrum

  4.12.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie v objekte bude dňa 13. decembra 2019 – piatok zákaznícke centrum zatvorené. Havarijná služba je Vám k dispozícii na tel. čísle 7567 601. Za pochopenie ďakujeme. V Prešove, 4.12.2019 Ing. Natália Banduričová

 • Terénne úpravy

  25.10.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, ďakujeme za doterajšie pochopenie a chceme Vás uistiť, že po ukončení prác na uložení potrubí pokračujeme ďalej. Nasledujú terénne úpravy, ktoré si vyžadujú, okrem vyrovnania terénu aj čas pre usadenie zeminy. V niektorých úsekoch sa zemina po zime ešte usadí a budeme ju musieť v jarných mesiacoch dosypať, vyrovnať a zasiať trávu. Veríme, že v lete už po našich rozsiahlych prácach nezostanú výrazné stopy.

 • Prerušenie dodávky teplej vody │ 17.10.2019 Sídlisko I a II

  15.10.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, z dôvodu avizovaných prác na primárnom potrubí a priaznivého počasia, Vám oznamujeme prerušenie dodávky teplej vody dňa 17.10. od 7.00 hod. do 23.00 hod. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy a ďakujeme Vám za pochopenie.

 • Prerušenie dodávky teplej vody │ 2.10.2019 Sídlisko II

  1.10.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, z dôvodu prác na primárnom potrubí, Vám oznamujeme prerušenie dodávky teplej vody dňa 2.10. od 5.00 hod. do 23.00 hod. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy a ďakujeme Vám za pochopenie.

 • Prerušenie dodávky teplej vody │24.9.-30.9.2019 Sídlisko ...

  23.9.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, z dôvodu záverečných prác na výmene primárnych rozvodov (jedná sa o komplikovaný úsek pod cestou ul. Levočská) Vám oznamujeme poslednú viacdňovú odstávku teplej vody na sidl. I a II. a to dňa 24.9. 2019 od 5.00 hod. až 30.9.2019 do 23.00 hod. Termín odstávky môže byť zmenený z technických príčin alebo nepriaznivého počasia. Prípadná zmena uvedeného termínu odstávky bude oznámená na webovej stránke. Za Vašu trpezlivosť a pochopenie Vám ďakujeme.

 • Havária │ ul.Prostejovská 103,105,107,109,111,113,115,117

  23.9.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, z dôvodu havárie na rozvodoch TÚV bude dnes, t.j. 23.9.2019, v čase od 8.00 hod. do cca 18.00 hod. prerušená dodávka teplej vody do BD na ul. Prostejovská 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117. Ďakujeme za porozumenie.

 • UPOZORNENIE Začiatok vykurovacej sezóny

  20.9.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, po horúcom lete prichádza jeseň a pred nami je nová vykurovacia sezóna. Obraciame sa na Vás vo veci koordinácie postupu pri príprave okruhov ústredného vykurovania (ÚK) na novú vykurovaciu sezónu 2019/2020. Vzhľadom na vývoj počasia, Vám oznamujeme, že dňa 20.9.2019 budeme dopĺňať a tlakovať systémy ústredného vykurovania, preto odporúčame všetkým odberateľom, aby na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) otvorili všetky (horné, príp. spodné) ventily naplno. Skontrolujte, či sú všetky odberné miesta, stúpacie rozvody, resp. vstupy do bytov otvorené a odvzdušnené vykurovacie telesá, aby sme mohli začať plynulú a bezporuchovú vykurovaciu sezónu. V prípade problémov môžete kontaktovať: centrálny dispečing 0907 055 360 alebo havarijnú službu (po pracovnej dobe) 7567 628 mobil 0908 021 322. Ďakujeme Vám za spoluprácu. Ing. Natália Banduričová predsedníčka predstavenstva

 • Prerušenie dodávky teplej vody Sídlisko I a II│16.-20.9.2019

  13.9.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, z dôvodu pokračovania prác na rekonštrukcii primárnych rozvodov v okruhu CK Jazdecká Vám oznamujeme odstávku teplej vody na Sídlisku I, II v termíne 16.9.2019 do 20.9.2019 vrátane. Termín odstávky môže byť zmenený z technických príčin. Prípadná zmena uvedeného termínu odstávky bude oznámená na webovej stránke. Za Vašu trpezlivosť a pochopenie Vám ďakujeme.

 • Inzerát │ Technik správy bytov

  13.9.2019 | kategória:

  SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, prvá teplárenská a správcovská spoločnosť v Prešove hľadá vhodného kandidáta / ku na pozíciu: Technik správy bytov

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS