SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Novinky

strana 1 / 14

Pre hľadaný výraz "" bolo nájdených 261 záznamov

 • Plánovaná odstávka TUV je ukončená

  dnes | kategória:

  Vážení zákazníci, plánovanú odstávku TUV na ul. Sibírska sme zrealizovali skôr. Teplá úžitková voda je spustená. Môže ísť znečistená, preto Vás prosíme o jej odpúšťanie. Ďakujeme.

 • Inzercia │ Informátor / Informátorka

  22.6.2020 | kategória:

  SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, teplárenská a správcovská spoločnosť v Prešove hľadá vhodného kandidáta/ku na pozíciu: Informátor / informátorka

 • Odstávka teplej úžitkovej vody │ ul.Sibírska a ZŠ Sibírska

  18.6.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, z dôvodu avizovaných prác na rekonštrukcii primárnych rozvodov, bude v dňoch 29.6.2020 od 05,00 hod. do 3.7.2020, 23.00 hod. prerušená dodávka teplej vody na sídlisku Sekčov (ul. Sibírska 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38 a Základná škola Sibírska. Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 • Výzva na dodávku drevnej štiepky

  16.6.2020 | kategória:

  SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov vypisuje výzvu na predloženie cenových ponúk na dodávku drevnej štiepky v členení na drevnú hmotu a dopravu. Žiadame predloženie krátkej charakteristiky spoločnosti a spôsobu získavania drevnej štiepky. Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie 6.7.2020 o 12:00. Súťažné podklady si môžete vyžiadať u Ing. Karol Michalik 051/7567 748. Kontakt: Ing. Karol Michalik, karol.michalik@spravbytkomfort.sk

 • Inzercia │ právnik/právnička

  15.6.2020 | kategória:

  SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, prvá teplárenská a správcovská spoločnosť v Prešove hľadá vhodného kandidáta/ku na pozíciu: Právnik/právnička

 • Porucha │ ul.Jurkovičová

  15.6.2020 | kategória:

  Dobrý deň, z dôvodu poruchy na rozvodoch teplej vody, bola dnes, t.j. 15.6.2020, prerušená dodávka teplej vody na ulici Jurkovičová 9, 10, 11. Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje. Ďakujeme za porozumenie.

 • Zákaznícke centrum │ Informácie

  2.6.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, stránkové hodiny Zákazníckeho centra sú od 3. júna 2020 obnovené. Vstup je možný s prekrytím dýchacích ciest. Maximálny počet osôb v Zákazníckom centre sú 4 osoby. Dezinfekčná prestávka je denne od 12:00 do 13:00. Za pochopenie ďakujeme. Ing. Natália Banduričová

 • Porucha ul. Zápotockého

  2.6.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, z dôvodu poruchy bola dnes, t.j. 2.6.2020, prerušená dodávka teplej vody na ulici Zápotockého. Predpoklad odstránenia poruchy je popoludní cca o 14. hod. Ďakujeme za porozumenie.

 • Projekt CK Sekčov │ ul.Exnárova

  2.6.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov začína 3. júna 2020 výkopové práce pri projekte: Rekonštrukcia prekládky primárnych vykurovacích okruhov CK Sekčov, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. V súvislosti s tým, Vás prosíme o uvoľnenie parkovacích miest a umožnenie vstupu mechanizmov v okruhu ulíc Sibírska OST T4 a T5 a Exnárova. Vzhľadom na veľký rozsah prác Vás budeme priebežne informovať. Za pochopenie ďakujeme.

 • Havária ul.Exnárova

  25.5.2020 | kategória:

  Dobrý deň, z dôvodu havárie na rozvode teplej vody bola dnes, t.j. 25.5.2020, prerušená dodávka teplej vody na ulici Exnárová 1-35. Na odstránení úniku sa intenzívne pracuje. Ďakujeme za porozumenie.

 • Havária ul. Sibírska 2 -14

  21.5.2020 | kategória:

  Dobrý deň, z dôvodu havárie na rozvode, bola dnes t.j.21.5.2020, prerušená dodávka teplej vody do bytových domov na ul. Sibírska 2-14. Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje, predpoklad obnovenia dodávky je vo večerných hodinách. Ďakujeme za porozumenie.

 • OZNÁMENIE

  18.5.2020 | kategória:

  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. na základe rozhodnutia URSO pristúpila k zvýšeniu ceny za vodné a stočné, preto je potrebné vykonať odpočty vodomerov k 31.5.2020. Žiadame Vás, aby ste stav spotreby studenej a teplej vody nahlásili do 31.5.2020 cez webový formulár na web stránke www.spravbytkomfort.sk, v časti Zákaznícka zóna/Správa bytov/Tlačivá pre Vás/Zberný formulár pre SV, TV alebo e-mailom na adresu: info@spravbytkomfort.sk. Ďakujeme. Ing. Natália Banduričová, riaditeľka a.s.

 • Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov sídlisko Se...

  14.5.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, v 21. týždni začíname výkopové práce na ul. Jurkovičova - parkovisko až po obchodný dom Billa. Prosíme Vás o uvoľnenie parkovacích miest a umožnenie vstupu mechanizmov. Vzhľadom na veľký rozsah prác, budeme informácie priebežne aktualizovať na webovej stránke www.spravbytkomfort.sk. Za spôsobené nepríjemnosti sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie. vedenie spoločnosti

 • Havária Prostejovská 62-72 a Šmeralova 13-23

  29.4.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, dnes 29.4.2020 došlo k havárii, preto z dôvodu opravy bude odstavená dodávka teplej úžitkovej vody pre bytové domy na ulici Prostejovská 62 - 72 a Šmeralová 13 - 23. Na oprave pracujeme. Za pochopenie ďakujeme.

 • Havária ul. Jurkovičová 10 - 16

  28.4.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, 28.4.2020 došlo k havárii na úseku u. Jurkovičova, z tohto dôvodu bola pozastavená dodávka teplej úžitkovej vody 28.4.2020 a 29.4.2020 dodávka tepla pre bytový dom ul. Jurkovičova 10,11,12,13,14,15,16. Na odstránení poruchy pracujeme. Predpoklad ukončenia je o 14:00. Ďakujeme za pochopenie.

 • Projekt:Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK ...

  27.4.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov plánuje v mesiaci máj 2020 začiatok realizácie výkopových prác pri projekte: Rekonštrukcia prekládky primárnych vykurovacích okruhov CK Sekčov, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. V súvislosti s tým, Vás budeme včas informovať o uvoľnenie parkovacích miest a umožnenie vstupu mechanizmov. Vzhľadom na veľký rozsah prác, budeme informácie priebežne aktualizovať na webovej stránke www.spravbytkomfort.sk. Za spôsobené nepríjemnosti sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie. vedenie spoločnosti

 • SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov upustil od poplatku za upomi...

  22.4.2020 | kategória:

  Mimoriadna situácia súvisiaca s novým vírusom COVID – 19 spôsobila, že u niektorých vlastníkov bytov nastal problém s plnením povinností pri pravidelných mesačných platbách za služby spojené s užívaním bytu a príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv. Ako správca bytových domov sme povinní sledovať úhrady a upozorňovať vlastníkov na plnenie si povinností. Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov si tieto povinnosti plní a formou upomienky zabezpečuje, aby vlastník bytu vedel o svojich záväzkoch a svojím konaním nespôsobil insolventnosť domu. Za takúto upomienku je účtovaný poplatok. Vedenie spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov sa rozhodlo, že v tomto období, od 1.mája 2020 do konca augusta 2020 nebude vlastníkom bytov účtovať za upomienku poplatok. Ing. Natália Banduričová predsedníčka predstavenstva

 • Porucha │ ul. Magurská, ul. Čergovská

  22.4.2020 | kategória:

  Dobrý deň, z dôvodu poruchy na technologickom zariadení bude dnes, (t.j. 22.4.2020) v čase od 9,00 hod. do cca 14,00 hod. , prerušená dodávka teplej vody na ul. Magurská 1,3,5,7,9,11,13,15,17, Čergovská 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28. Ďakujeme za porozumenie.

 • Zatvorené Zákaznícke centrum počas Veľkonočných sviatkov

  30.3.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, počas veľkonočných sviatkov bude Zákaznícke centrum zatvorené v dňoch: 8. 4. 2020 streda 9. 4. 2020 štvrtok 10. – 13. 4. 2020 – Veľkonočné sviatky 14. 4. 2020 utorok 15. 4. 2020 streda. Úhrady platieb môžete zasielať elektronicky a poštou. Havarijná služba je Vám k dispozícii na tel. čísle 7567 601. Za pochopenie Vám ďakujeme. V Prešove, 31.3.2020 Ing. Natália Banduričová, riaditeľka a.s.

 • Oznam

  18.3.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, počas obmedzeného režimu bude Zákaznícke centrum do odvolania otvorené: Pondelok 8.00 – 15.00 hod. 12.00 – 13.00 hod. technická prestávka Utorok 8.00 – 12.00 hod. Streda 8.00 – 15.00 hod. 12.00 – 13.00 hod. technická prestávka Štvrtok 8.00 – 15.00 hod. 12.00 – 13.00 hod. technická prestávka Piatok 8.00 – 12.00 hod. Za pochopenie ďakujeme. Ing. Natália Banduričová V Prešove, 18.3.2020 riaditeľka a.s.

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS