SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Novinky

strana 1 / 13

Pre hľadaný výraz "" bolo nájdených 252 záznamov

 • Havária ul.Exnárova

  25.5.2020 | kategória:

  Dobrý deň, z dôvodu havárie na rozvode teplej vody bola dnes, t.j. 25.5.2020, prerušená dodávka teplej vody na ulici Exnárová 1-35. Na odstránení úniku sa intenzívne pracuje. Ďakujeme za porozumenie.

 • Havária ul. Sibírska 2 -14

  21.5.2020 | kategória:

  Dobrý deň, z dôvodu havárie na rozvode, bola dnes t.j.21.5.2020, prerušená dodávka teplej vody do bytových domov na ul. Sibírska 2-14. Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje, predpoklad obnovenia dodávky je vo večerných hodinách. Ďakujeme za porozumenie.

 • OZNÁMENIE

  18.5.2020 | kategória:

  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. na základe rozhodnutia URSO pristúpila k zvýšeniu ceny za vodné a stočné, preto je potrebné vykonať odpočty vodomerov k 31.5.2020. Žiadame Vás, aby ste stav spotreby studenej a teplej vody nahlásili do 31.5.2020 cez webový formulár na web stránke www.spravbytkomfort.sk, v časti Zákaznícka zóna/Správa bytov/Tlačivá pre Vás/Zberný formulár pre SV, TV alebo e-mailom na adresu: info@spravbytkomfort.sk. Ďakujeme. Ing. Natália Banduričová, riaditeľka a.s.

 • Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov sídlisko Se...

  14.5.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, v 21. týždni začíname výkopové práce na ul. Jurkovičova - parkovisko až po obchodný dom Billa. Prosíme Vás o uvoľnenie parkovacích miest a umožnenie vstupu mechanizmov. Vzhľadom na veľký rozsah prác, budeme informácie priebežne aktualizovať na webovej stránke www.spravbytkomfort.sk. Za spôsobené nepríjemnosti sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie. vedenie spoločnosti

 • Havária Prostejovská 62-72 a Šmeralova 13-23

  29.4.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, dnes 29.4.2020 došlo k havárii, preto z dôvodu opravy bude odstavená dodávka teplej úžitkovej vody pre bytové domy na ulici Prostejovská 62 - 72 a Šmeralová 13 - 23. Na oprave pracujeme. Za pochopenie ďakujeme.

 • Havária ul. Jurkovičová 10 - 16

  28.4.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, 28.4.2020 došlo k havárii na úseku u. Jurkovičova, z tohto dôvodu bola pozastavená dodávka teplej úžitkovej vody 28.4.2020 a 29.4.2020 dodávka tepla pre bytový dom ul. Jurkovičova 10,11,12,13,14,15,16. Na odstránení poruchy pracujeme. Predpoklad ukončenia je o 14:00. Ďakujeme za pochopenie.

 • Projekt:Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK ...

  27.4.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov plánuje v mesiaci máj 2020 začiatok realizácie výkopových prác pri projekte: Rekonštrukcia prekládky primárnych vykurovacích okruhov CK Sekčov, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. V súvislosti s tým, Vás budeme včas informovať o uvoľnenie parkovacích miest a umožnenie vstupu mechanizmov. Vzhľadom na veľký rozsah prác, budeme informácie priebežne aktualizovať na webovej stránke www.spravbytkomfort.sk. Za spôsobené nepríjemnosti sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie. vedenie spoločnosti

 • SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov upustil od poplatku za upomi...

  22.4.2020 | kategória:

  Mimoriadna situácia súvisiaca s novým vírusom COVID – 19 spôsobila, že u niektorých vlastníkov bytov nastal problém s plnením povinností pri pravidelných mesačných platbách za služby spojené s užívaním bytu a príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv. Ako správca bytových domov sme povinní sledovať úhrady a upozorňovať vlastníkov na plnenie si povinností. Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov si tieto povinnosti plní a formou upomienky zabezpečuje, aby vlastník bytu vedel o svojich záväzkoch a svojím konaním nespôsobil insolventnosť domu. Za takúto upomienku je účtovaný poplatok. Vedenie spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov sa rozhodlo, že v tomto období, od 1.mája 2020 do konca augusta 2020 nebude vlastníkom bytov účtovať za upomienku poplatok. Ing. Natália Banduričová predsedníčka predstavenstva

 • Porucha │ ul. Magurská, ul. Čergovská

  22.4.2020 | kategória:

  Dobrý deň, z dôvodu poruchy na technologickom zariadení bude dnes, (t.j. 22.4.2020) v čase od 9,00 hod. do cca 14,00 hod. , prerušená dodávka teplej vody na ul. Magurská 1,3,5,7,9,11,13,15,17, Čergovská 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28. Ďakujeme za porozumenie.

 • Zatvorené Zákaznícke centrum počas Veľkonočných sviatkov

  30.3.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, počas veľkonočných sviatkov bude Zákaznícke centrum zatvorené v dňoch: 8. 4. 2020 streda 9. 4. 2020 štvrtok 10. – 13. 4. 2020 – Veľkonočné sviatky 14. 4. 2020 utorok 15. 4. 2020 streda. Úhrady platieb môžete zasielať elektronicky a poštou. Havarijná služba je Vám k dispozícii na tel. čísle 7567 601. Za pochopenie Vám ďakujeme. V Prešove, 31.3.2020 Ing. Natália Banduričová, riaditeľka a.s.

 • Oznam

  18.3.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, počas obmedzeného režimu bude Zákaznícke centrum do odvolania otvorené: Pondelok 8.00 – 15.00 hod. 12.00 – 13.00 hod. technická prestávka Utorok 8.00 – 12.00 hod. Streda 8.00 – 15.00 hod. 12.00 – 13.00 hod. technická prestávka Štvrtok 8.00 – 15.00 hod. 12.00 – 13.00 hod. technická prestávka Piatok 8.00 – 12.00 hod. Za pochopenie ďakujeme. Ing. Natália Banduričová V Prešove, 18.3.2020 riaditeľka a.s.

 • Prehlásenie vedenia Spravbytkomfort a.s.

  13.3.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa obmedzenia šírenia koronavírusu Vás žiadame o citlivé zváženie dôležitosti Vašich požiadaviek, ktoré je potrebné riešiť v súvislosti so zabezpečením bežného chodu bytových domov. Buďte maximálne ohľaduplní a uprednostnite elektronickú komunikáciu a internetbanking pri platbách. Pracovníci Zákazníckeho centra Vám budú telefonicky a e-mailom k dispozícii, aby boli zabezpečené a odstránené súrne závady, prípadné havárie, ktoré by mohli ohroziť Vaše zdravie, resp. majetok. Zároveň Vás informujeme, že v pondelok 16.03.2020 a v utorok 17.03.2020 bude Zákaznícke centrum zatvorené. Od stredy 18.03.2020 pripravujeme obmedzenú prevádzku zákazníckeho centra pre zabezpečenie najnutnejších úkonov. Havarijné situácie nahlasujte na tel. číslach: 051/75 67 701, 051/75 67 601, 0907 055 360. Prevody bytov medzi vlastníkmi komunikujte najprv telefonicky na tel. číslach: 051/75 67 724, 051/ 75 67 735, 051/75 67 723. Zároveň Vás žiadame, aby ste si pred plánovanou návštevou Zákazníckeho centra vždy najprv telefonicky overili potrebu osobnej návštevy. V Prešove, 13.03.2020 Ing. Natália Banduričová predsedníčka predstavenstva a.s.

 • INFORMÁCIA

  11.3.2020 | kategória:

  Žiadame zákazníkov, aby do 23.3.2020 z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu zvážili nutnosť a potrebu návštevy zákazníckeho centra na ul. Volgogradskej 88. Pracovníci sú plne pripravení požiadavky na správcu bytových domov riešiť telefonicky, alebo e-mailovou komunikáciou. Ďakujeme za pochopenie.

 • Havária Jurkovičova 9-16

  5.3.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, z dôvodu havárie na rozvodoch tepla bola dnes, t.j. 5.3.2020 prerušená dodávka tepla do bytových domov na ulici Jurkovičová 9-16. Na odstránení havárie sa intenzívne pracuje. Predpokladané ukončenie prác bude po 17:00. Ďakujeme za porozumenie.

 • Rekonštrukcia tepelných rozvodov ul.Exnárova

  14.2.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, v jarných mesiacoch bude prebiehať výmena potrubí v lokalite výmenníkovej stanice K 9 Exnárova. Prosíme Vás o pochopenie a trpezlivosť.

 • Upozornenie Prezídia HAZZ

  31.1.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, dávame do pozornosti odkaz na upozornenie Prezídia HAZZ na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch:

 • Oznámenie

  20.12.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, počas vianočných sviatkov 27.12. a 31.12. 2019 bude Zákaznícke centrum zatvorené. Dňa 30.12.2019 bude zatvorená len pokladňa. Úhrady platieb môžete zasielať elektronicky a poštou. Havarijná služba je Vám k dispozícii na tel. čísle 7567 601. Šťastné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, nech je pre Vás rok 2020 rokom radosti, šťastia a úspechov ! Za pochopenie Vám ďakujeme. V Prešove, 20.12.2019 Ing. Natália Banduričová, riaditeľka a.s.

 • Informácia 18.12.2019

  18.12.2019 | kategória:

  Obyvatelia okolitých vchodov, okrem vchodu č. 9 od zajtra (18.12.2019) nemusia počas asanačných prác opúšťať svoje byty, pretože najnebezpečnejšie časti bytového domu č. 7 sú už odstránené. Rizikový priestor, ktorý bol vytýčený z dôvodu zachovania bezpečnosti počas likvidácie následkov výbuchu a požiaru sa po dnešnom dni zmenšil. Všetkých obyvateľov okolitých bytoviek však žiadame, aby počas asanačných prác neotvárali okná z dôvodu zvýšenej prašnosti. Zároveň žiadame ľudí, ktorí sa zdržiavajú v blízkosti vytýčených ochranných zón, aby si chránili zrak pre riziko zvýšeného výskytu prachových častíc v ovzduší. Presné pokyny nájdu obyvatelia Mukačevskej ulice aj na vchodových dverách do svojich bytových domov, na web stránke mesta Prešov a na web stránke spoločnosti Spravbytkomfort. Od zajtra (18.12.2019) začína 5 pracovných tímov z certifikovanej spoločnosti s výmenou okien na Mukačevskej ulici. Týka sa to predovšetkým vchodov č. 25, 23, 21, 19, 17, 13, 11 a 5. Výmena okien v uvedených vchodoch bude hradená z poistky bytových domov. Zasklievanie približne 140 okien bude pokračovať aj počas ďalších dní, tak aby sa práce stihli najneskôr do Vianoc.

 • INFORMÁCIA

  16.12.2019 | kategória:

  Vážení vlastníci bytov, z dôvodu likvidácie následkov havárie na zničenom dome Mukačevská č. 7 musia obyvatelia Mukačevskej č. 5,9,11,13 opustiť byty v pondelok 16.12.2019 a utorok 17.12.2019 v čase od 8.00 h do 17.00 h. Obyvateľom, ktorí nemajú v tom čase kam ísť, sú k dispozícii priestory Denného centra DRUŽBA na Sídlisku III.. Prosíme obyvateľov dotknutých vchodov, aby na webovej stránke Mesta Prešov sledovali informácie, ako budú postupovať práce na zničenej bytovke. Zároveň upozorňujeme obyvateľov v okolí zničenej bytovky, aby neotvárali okná a tak predišli prípadným úrazom z úlomkov, ktoré by ich mohli ohroziť.

 • Pri tragédii v Prešove sa snažíme pomôcť

  9.12.2019 | kategória:

  Ako všetci vieme, tak na Mukačevskej ulici v Prešove v piatok 6.12.2019 krátko popoludní došlo k výbuchu plynu v bytovom dome, v dôsledku ktorého došlo k rozsiahlemu požiaru. Táto tragédia si vyžiadala bohužiaľ aj ľudské obete. Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. sídli a má zákaznícke centrum na sídlisku III, tato tragédia nás veľmi zasiahla a my súcitíme s rodinami obetí a snažíme sa im aj mestu prechod týmto hrozným obdobím čo najviac uľahčiť. Pomáhame nielen finančne, ale predovšetkým nasadením náš všetkých, zamestnancov SPRAVBYTKOMFORT. K pomoci mestu Prešov sa pripája aj majoritný akcionár spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. , spoločnosť ČEZ ESCO a to finančnou podporou, o ktorej použití rozhodne mesto Prešov. Sme súčasťou krízového štábu Mesta Prešov a sme nápomocní pri odstraňovaní škôd a zabezpečovaní riadneho chodu blízkych bytových domov. Zákaznícke centrum fungovalo aj v nedeľu a naši kolegovia prijímali nahlásenia škodových udalostí spolu so zástupcom poisťovacej spoločnosti. Prešli poškodené byty, dokumentovali škody. Poskytovali informácie o postupe pri zabezpečovaní riadneho chodu bytového domu. Revízni technici spolu s pracovníkmi VSE po vchodoch postupne zapínali elektrickú energiu do jednotlivých bytov a technici plynu spolu s SPP spúšťali zemný plyn po jednotlivých vchodoch. Poisťovňa má u nás zriadenú prechodnú kanceláriu, aby riešenie škodových udalostí bolo zabezpečené v čo najkratšom čase. Spolupracujeme s výrobcami okien a riešime výmenu poškodených okien. Všetky škody na nehnuteľnom majetku domu budú hradené z poistky bytového domu. Zároveň sme k dispozícii pri riešení otázok v súvislosti so zabezpečením riadneho chodu dotknutých bytových domov. Vaše otázky zodpovieme v zákazníckom centre správcu, alebo na info linke 051/7567 701.

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS