SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Novinky

strana 1 / 13

Pre hľadaný výraz "" bolo nájdených 255 záznamov

 • Projekt CK Sekčov │ Výkopové práce od 3.júna 2020

  2.6.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov začína 3. júna 2020 výkopové práce pri projekte: Rekonštrukcia prekládky primárnych vykurovacích okruhov CK Sekčov, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. V súvislosti s tým, Vás prosíme o uvoľnenie parkovacích miest a umožnenie vstupu mechanizmov v okruhu ulíc Sibírska OST T4 a T5 a Exnárova. Vzhľadom na veľký rozsah prác Vás budeme priebežne informovať. Za pochopenie ďakujeme.

 • Zákaznícke centrum │ Informácie

  2.6.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, stránkové hodiny Zákazníckeho centra sú od 3. júna 2020 obnovené. Vstup je možný s prekrytím dýchacích ciest. Maximálny počet osôb v Zákazníckom centre sú 4 osoby. Dezinfekčná prestávka je denne od 12:00 do 13:00. Za pochopenie ďakujeme. Ing. Natália Banduričová

 • Porucha ul. Zápotockého

  2.6.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, z dôvodu poruchy bola dnes, t.j. 2.6.2020, prerušená dodávka teplej vody na ulici Zápotockého. Predpoklad odstránenia poruchy je popoludní cca o 14. hod. Ďakujeme za porozumenie.

 • Havária ul.Exnárova

  25.5.2020 | kategória:

  Dobrý deň, z dôvodu havárie na rozvode teplej vody bola dnes, t.j. 25.5.2020, prerušená dodávka teplej vody na ulici Exnárová 1-35. Na odstránení úniku sa intenzívne pracuje. Ďakujeme za porozumenie.

 • Havária ul. Sibírska 2 -14

  21.5.2020 | kategória:

  Dobrý deň, z dôvodu havárie na rozvode, bola dnes t.j.21.5.2020, prerušená dodávka teplej vody do bytových domov na ul. Sibírska 2-14. Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje, predpoklad obnovenia dodávky je vo večerných hodinách. Ďakujeme za porozumenie.

 • OZNÁMENIE

  18.5.2020 | kategória:

  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. na základe rozhodnutia URSO pristúpila k zvýšeniu ceny za vodné a stočné, preto je potrebné vykonať odpočty vodomerov k 31.5.2020. Žiadame Vás, aby ste stav spotreby studenej a teplej vody nahlásili do 31.5.2020 cez webový formulár na web stránke www.spravbytkomfort.sk, v časti Zákaznícka zóna/Správa bytov/Tlačivá pre Vás/Zberný formulár pre SV, TV alebo e-mailom na adresu: info@spravbytkomfort.sk. Ďakujeme. Ing. Natália Banduričová, riaditeľka a.s.

 • Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov sídlisko Se...

  14.5.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, v 21. týždni začíname výkopové práce na ul. Jurkovičova - parkovisko až po obchodný dom Billa. Prosíme Vás o uvoľnenie parkovacích miest a umožnenie vstupu mechanizmov. Vzhľadom na veľký rozsah prác, budeme informácie priebežne aktualizovať na webovej stránke www.spravbytkomfort.sk. Za spôsobené nepríjemnosti sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie. vedenie spoločnosti

 • Havária Prostejovská 62-72 a Šmeralova 13-23

  29.4.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, dnes 29.4.2020 došlo k havárii, preto z dôvodu opravy bude odstavená dodávka teplej úžitkovej vody pre bytové domy na ulici Prostejovská 62 - 72 a Šmeralová 13 - 23. Na oprave pracujeme. Za pochopenie ďakujeme.

 • Havária ul. Jurkovičová 10 - 16

  28.4.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, 28.4.2020 došlo k havárii na úseku u. Jurkovičova, z tohto dôvodu bola pozastavená dodávka teplej úžitkovej vody 28.4.2020 a 29.4.2020 dodávka tepla pre bytový dom ul. Jurkovičova 10,11,12,13,14,15,16. Na odstránení poruchy pracujeme. Predpoklad ukončenia je o 14:00. Ďakujeme za pochopenie.

 • Projekt:Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK ...

  27.4.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov plánuje v mesiaci máj 2020 začiatok realizácie výkopových prác pri projekte: Rekonštrukcia prekládky primárnych vykurovacích okruhov CK Sekčov, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. V súvislosti s tým, Vás budeme včas informovať o uvoľnenie parkovacích miest a umožnenie vstupu mechanizmov. Vzhľadom na veľký rozsah prác, budeme informácie priebežne aktualizovať na webovej stránke www.spravbytkomfort.sk. Za spôsobené nepríjemnosti sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie. vedenie spoločnosti

 • SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov upustil od poplatku za upomi...

  22.4.2020 | kategória:

  Mimoriadna situácia súvisiaca s novým vírusom COVID – 19 spôsobila, že u niektorých vlastníkov bytov nastal problém s plnením povinností pri pravidelných mesačných platbách za služby spojené s užívaním bytu a príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv. Ako správca bytových domov sme povinní sledovať úhrady a upozorňovať vlastníkov na plnenie si povinností. Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov si tieto povinnosti plní a formou upomienky zabezpečuje, aby vlastník bytu vedel o svojich záväzkoch a svojím konaním nespôsobil insolventnosť domu. Za takúto upomienku je účtovaný poplatok. Vedenie spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov sa rozhodlo, že v tomto období, od 1.mája 2020 do konca augusta 2020 nebude vlastníkom bytov účtovať za upomienku poplatok. Ing. Natália Banduričová predsedníčka predstavenstva

 • Porucha │ ul. Magurská, ul. Čergovská

  22.4.2020 | kategória:

  Dobrý deň, z dôvodu poruchy na technologickom zariadení bude dnes, (t.j. 22.4.2020) v čase od 9,00 hod. do cca 14,00 hod. , prerušená dodávka teplej vody na ul. Magurská 1,3,5,7,9,11,13,15,17, Čergovská 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28. Ďakujeme za porozumenie.

 • Zatvorené Zákaznícke centrum počas Veľkonočných sviatkov

  30.3.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, počas veľkonočných sviatkov bude Zákaznícke centrum zatvorené v dňoch: 8. 4. 2020 streda 9. 4. 2020 štvrtok 10. – 13. 4. 2020 – Veľkonočné sviatky 14. 4. 2020 utorok 15. 4. 2020 streda. Úhrady platieb môžete zasielať elektronicky a poštou. Havarijná služba je Vám k dispozícii na tel. čísle 7567 601. Za pochopenie Vám ďakujeme. V Prešove, 31.3.2020 Ing. Natália Banduričová, riaditeľka a.s.

 • Oznam

  18.3.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, počas obmedzeného režimu bude Zákaznícke centrum do odvolania otvorené: Pondelok 8.00 – 15.00 hod. 12.00 – 13.00 hod. technická prestávka Utorok 8.00 – 12.00 hod. Streda 8.00 – 15.00 hod. 12.00 – 13.00 hod. technická prestávka Štvrtok 8.00 – 15.00 hod. 12.00 – 13.00 hod. technická prestávka Piatok 8.00 – 12.00 hod. Za pochopenie ďakujeme. Ing. Natália Banduričová V Prešove, 18.3.2020 riaditeľka a.s.

 • Prehlásenie vedenia Spravbytkomfort a.s.

  13.3.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa obmedzenia šírenia koronavírusu Vás žiadame o citlivé zváženie dôležitosti Vašich požiadaviek, ktoré je potrebné riešiť v súvislosti so zabezpečením bežného chodu bytových domov. Buďte maximálne ohľaduplní a uprednostnite elektronickú komunikáciu a internetbanking pri platbách. Pracovníci Zákazníckeho centra Vám budú telefonicky a e-mailom k dispozícii, aby boli zabezpečené a odstránené súrne závady, prípadné havárie, ktoré by mohli ohroziť Vaše zdravie, resp. majetok. Zároveň Vás informujeme, že v pondelok 16.03.2020 a v utorok 17.03.2020 bude Zákaznícke centrum zatvorené. Od stredy 18.03.2020 pripravujeme obmedzenú prevádzku zákazníckeho centra pre zabezpečenie najnutnejších úkonov. Havarijné situácie nahlasujte na tel. číslach: 051/75 67 701, 051/75 67 601, 0907 055 360. Prevody bytov medzi vlastníkmi komunikujte najprv telefonicky na tel. číslach: 051/75 67 724, 051/ 75 67 735, 051/75 67 723. Zároveň Vás žiadame, aby ste si pred plánovanou návštevou Zákazníckeho centra vždy najprv telefonicky overili potrebu osobnej návštevy. V Prešove, 13.03.2020 Ing. Natália Banduričová predsedníčka predstavenstva a.s.

 • INFORMÁCIA

  11.3.2020 | kategória:

  Žiadame zákazníkov, aby do 23.3.2020 z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu zvážili nutnosť a potrebu návštevy zákazníckeho centra na ul. Volgogradskej 88. Pracovníci sú plne pripravení požiadavky na správcu bytových domov riešiť telefonicky, alebo e-mailovou komunikáciou. Ďakujeme za pochopenie.

 • Havária Jurkovičova 9-16

  5.3.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, z dôvodu havárie na rozvodoch tepla bola dnes, t.j. 5.3.2020 prerušená dodávka tepla do bytových domov na ulici Jurkovičová 9-16. Na odstránení havárie sa intenzívne pracuje. Predpokladané ukončenie prác bude po 17:00. Ďakujeme za porozumenie.

 • Rekonštrukcia tepelných rozvodov ul.Exnárova

  14.2.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, v jarných mesiacoch bude prebiehať výmena potrubí v lokalite výmenníkovej stanice K 9 Exnárova. Prosíme Vás o pochopenie a trpezlivosť.

 • Upozornenie Prezídia HAZZ

  31.1.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, dávame do pozornosti odkaz na upozornenie Prezídia HAZZ na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch:

 • Oznámenie

  20.12.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, počas vianočných sviatkov 27.12. a 31.12. 2019 bude Zákaznícke centrum zatvorené. Dňa 30.12.2019 bude zatvorená len pokladňa. Úhrady platieb môžete zasielať elektronicky a poštou. Havarijná služba je Vám k dispozícii na tel. čísle 7567 601. Šťastné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, nech je pre Vás rok 2020 rokom radosti, šťastia a úspechov ! Za pochopenie Vám ďakujeme. V Prešove, 20.12.2019 Ing. Natália Banduričová, riaditeľka a.s.

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS