SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Novinky

strana 1 / 14

Pre hľadaný výraz "" bolo nájdených 275 záznamov

 • Plánovaná odstávka TUV na primárnom rozvode CK Sekčov

  30.7.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, v dňoch 04.08.2020 (utorok) od 4:00 - 07.08.2020 (piatok) do 23:00 je plánovaná odstávka teplej úžitkovej vody na okruhu T1 Ďumbierska 27, T2 Ďumbierska 28, T6 Čergovská 31. Presný zoznam bytových domov nájdete v tabuľke. Termín odstávky môže byť zmenený z technických dôvodov alebo nepriaznivého počasia. Za Vašu trpezlivosť a pochopenie Vám ďakujeme. Chceme Vás požiadať, aby ste počas doby odstávky teplej vody neodpúšťali z rozvodov teplú vodu. Z dôvodov prebiehajúcich prác na technologickom zariadení neprebieha príprava teplej vody a preto nespĺňa požadované parametre. Voda v čase odstávky naďalej ostáva v rozvodoch z bezpečnostných dôvodov. Pri opätovnom spustení dodávky teplej vody do rozvodov, v prípade nepozornosti koncových odberateľov – neuzavretiu kohútika vody najmä v prípade detí, by mohlo dôjsť k vytopeniu bytov.

 • Plánované výkopy na ul. Exnárova, ul.Karpatská a obmedzen...

  včera | kategória:

  Oznamujeme Vám, že z dôvodu výmeny primárnych rozvodov a rozsiahlych výkopových prác na sídlisku Sekčov, bude obmedzené parkovanie pri bytových domoch Exnárova 9, 10, 11, 12, 13 a Karpatská 1, 15, 14, 13 v termíne od 10. 08. 2020. Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujem.

 • Plánovaná odstávka TUV na primárnom rozvode CK Sekčov

  30.7.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, v dňoch 17.08.2020 (pondelok) od 4:00 - 31.08.2020 (pondelok) do 23:00 je plánovaná odstávka teplej úžitkovej vody z tepelného zdroja Centrálna kotolňa Sekčov (z odovzdávacích staníc OST č. 4010,4020,4030,4040,4050,4060,4070,4090, 4100,4110,4120,4130,4140,4150). Presný zoznam bytových domov nájdete v tabuľke. Termín odstávky môže byť zmenený z technických dôvodov alebo nepriaznivého počasia. Za Vašu trpezlivosť a pochopenie Vám ďakujeme. Chceme Vás požiadať, aby ste počas doby odstávky teplej vody neodpúšťali z rozvodov teplú vodu. Z dôvodov prebiehajúcich prác na technologickom zariadení neprebieha príprava teplej vody a preto nespĺňa požadované parametre. Voda v čase odstávky naďalej ostáva v rozvodoch z bezpečnostných dôvodov. Pri opätovnom spustení dodávky teplej vody do rozvodov, v prípade nepozornosti koncových odberateľov – neuzavretiu kohútika vody najmä v prípade detí , by mohlo dôjsť k vytopeniu bytov.

 • Porucha │ ul. Volgogradská, ul. Mukačevská

  29.7.2020 | kategória:

  Dobrý deň, z dôvodu poruchy na technologickom zariadení bude aj dnes, t.j. 29.7.2020, prerušená dodávka teplej vody zo zdroja P500/3. Jedná sa o Volgogradskú 54-64, 66-86, Volgogradská 88, Volgogradská 90, Volgogradská 92, 94, Mukačevská 5, Mukačevská 9-19, 21, Mukačevská 17, Mukačevská 27. Predpoklad odstránenia poruchy je v popoludňajších hodinách. Za vzniknuté problémy sa Vám ospravedlňujeme a ďakujeme za Vaše pochopenie.

 • Plánované výkopy na ul. Magurská

  28.7.2020 | kategória:

  Oznamujeme Vám, že z dôvodu výmeny primárnych rozvodov a rozsiahlych výkopových prác na sídlisku Sekčov, bude obmedzené parkovanie pri bytových domoch Magurská 2 až 14 v termíne od 29.07.2020. Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme.

 • Prebiehajúce výkopy na ul. Čergovská

  28.7.2020 | kategória:

  Oznamujeme Vám, že z dôvodu výmeny primárnych rozvodov a rozsiahlych výkopových prác na sídlisku Sekčov, je momentálne obmedzené parkovanie pri bytových domoch Čergovská 17, 18, 20, 22, 24, 26, a Magurská 12. Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme.

 • Porucha │ ul. Volgogradská, ul. Mukačevská

  28.7.2020 | kategória:

  Dobrý deň, z dôvodu poruchy na technologickom zariadení bude dnes, t.j. 28.7.2020, prerušená dodávka teplej vody zo zdroja P500/3. Jedná sa o Volgogradskú 54-64, 66-86, Volgogradská 88, Volgogradská 90, Volgogradská 92, 94, Mukačevská 5, Mukačevská 9-19, 21, Mukačevská 17, Mukačevská 27. Predpoklad odstránenia poruchy je vo večerných hodinách. Za vzniknuté problémy sa Vám ospravedlňujeme a ďakujeme za Vaše pochopenie.

 • Prerušenie dodávky teplej vody v okruhu zdroja BK Zápotoc...

  24.7.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, na základe vypracovaného harmonogramu plánovaných opráv, rekonštrukcií, hydraulického vyregulovania sústav teplej úžitkovej vody a revízií na jednotlivých tepelných zdrojoch v roku 2020, Vám oznamujeme termín plánovanej odstávky teplej vody v tepelnom okruhu zdroja BK Zápotockého. Termín začiatku prerušenia dodávky teplej vody 10. 8. 2020 o 4,00 hod. Termín ukončenia prerušenia dodávky teplej vody 14.8. 2020 o 23,00 hod.

 • ODSTÁVKY TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY - UPOZORNENIE

  23.7.2020 | kategória:

  Upozorňujeme vlastníkov bytov a nebytových priestorov, aby počas doby odstávky teplej vody neodpúšťali z rozvodov teplú vodu. Z dôvodov prebiehajúcich prác na technologickom zariadení neprebieha príprava teplej vody a preto nespĺňa požadované parametre. Voda v čase odstávky naďalej ostáva v rozvodoch z bezpečnostných dôvodov. Pri opätovnom spustení dodávky teplej vody do rozvodov, v prípade nepozornosti koncových odberateľov – neuzavretiu kohútika vody najmä v prípade detí , by mohlo dôjsť k vytopeniu bytov.

 • Plánovaná odstávka TUV na primárnom rozvode CK Sekčov

  23.7.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, v dňoch 29.07.2020 (streda) od 4:00 - 31.07.2020 (piatok) do 23:00 je plánovaná odstávka teplej úžitkovej vody na okruhu T3 Sibírska, T4 Sibírska, T5 ZŠ Sibírska, OST T7 Vihorlatská. Presný zoznam bytových domov nájdete v tabuľke. Termín odstávky môže byť zmenený z technických dôvodov alebo nepriaznivého počasia. Za Vašu trpezlivosť a pochopenie Vám ďakujeme.

 • Havária na rozvodoch

  21.7.2020 | kategória:

  Dobrý deň, z dôvodu havárie na primárnom rozvode bola dnes, t.j. 21.7.2020, prerušená dodávka teplej vody na sídlisku Sekčov. Na odstránení havárie sa intenzívne pracuje. Ďakujeme za pochopenie.

 • II.etapa projektu rekonštrukcie primárnych vykurovacích o...

  17.7.2020 | kategória:

  Výmena teplovodných potrubí sa nezaobíde bez odstávok teplej úžitkovej vody, výkopových prác a stavebný ruch bude na Sekčove počas prázdnin. Medziobdobie vykurovacej sezóny jún – august je veľmi krátky čas, kedy je možnosť vykonávať práce na teplovodných potrubiach. Je to však nevyhnutná investícia, ktorá zvýši spoľahlivosť dodávok tepla a prinesie osoh ďalším generáciám.

 • Odstávka teplej úžitkovej vody ul.Sibírska a Vihorlatská│...

  9.7.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, v dňoch 20.07.2020 - 24.07.2020 do 24:00 je plánovaná odstávka teplej úžitkovej vody na okruhu T3 Sibírska, T4 Sibírska, T5 ZŠ Sibírska, OST T7 Vihorlatská. Presný zoznam bytových domov nájdete v tabuľke. Termín odstávky môže byť zmenený z technických dôvodov alebo nepriaznivého počasia. Za Vašu trpezlivosť a pochopenie Vám ďakujeme.

 • Inzercia │ Technik energetiky

  3.7.2020 | kategória:

  SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, teplárenská a správcovská spoločnosť v Prešove hľadá vhodného kandidáta / ku na pozíciu: Technik energetiky

 • Plánovaná odstávka TUV je ukončená

  2.7.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, plánovanú odstávku TUV na ul. Sibírska sme zrealizovali skôr. Teplá úžitková voda je spustená. Môže ísť znečistená, preto Vás prosíme o jej odpúšťanie. Ďakujeme.

 • Inzercia │ Informátor / Informátorka

  22.6.2020 | kategória:

  SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, teplárenská a správcovská spoločnosť v Prešove hľadá vhodného kandidáta/ku na pozíciu: Informátor / informátorka

 • Odstávka teplej úžitkovej vody │ ul.Sibírska a ZŠ Sibírska

  18.6.2020 | kategória:

  Vážení zákazníci, z dôvodu avizovaných prác na rekonštrukcii primárnych rozvodov, bude v dňoch 29.6.2020 od 05,00 hod. do 3.7.2020, 23.00 hod. prerušená dodávka teplej vody na sídlisku Sekčov (ul. Sibírska 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38 a Základná škola Sibírska. Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 • Výzva na dodávku drevnej štiepky

  16.6.2020 | kategória:

  SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov vypisuje výzvu na predloženie cenových ponúk na dodávku drevnej štiepky v členení na drevnú hmotu a dopravu. Žiadame predloženie krátkej charakteristiky spoločnosti a spôsobu získavania drevnej štiepky. Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie 6.7.2020 o 12:00. Súťažné podklady si môžete vyžiadať u Ing. Karol Michalik 051/7567 748. Kontakt: Ing. Karol Michalik, karol.michalik@spravbytkomfort.sk

 • Inzercia │ právnik/právnička

  15.6.2020 | kategória:

  SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, prvá teplárenská a správcovská spoločnosť v Prešove hľadá vhodného kandidáta/ku na pozíciu: Právnik/právnička

 • Porucha │ ul.Jurkovičová

  15.6.2020 | kategória:

  Dobrý deň, z dôvodu poruchy na rozvodoch teplej vody, bola dnes, t.j. 15.6.2020, prerušená dodávka teplej vody na ulici Jurkovičová 9, 10, 11. Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje. Ďakujeme za porozumenie.

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS