SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Veľký vplyv na dosiahnutie úspor energie majú aj obyvatelia bytu 12. október 2007

12.októbra 2007

Veľký vplyv na dosiahnutie úspor energie majú aj obyvatelia bytu
V súvislosti so začiatkom vykurovacej sezóny sa opäť do popredia tlačí otázka úspor tepla nákladov spojených s vykurovaním.
Základným pravidlom pre ich dosiahnutie je skutočnosť, že najväčší potenciál úspor sa skrýva v obyvateľoch bytov.
Tu stoja proti sebe dva faktory - tepelná pohoda a často požiadavka šetriť. Užívateľ si vo väčšine prípadov neskoro uvedomuje, že investícia do úspor energie sa z dlhodobého hľadiska vyplatí. Užívateľ je často už v štádiu prípravy najväčším odporcom akýchkoľvek investícií a často je presviedčanie veľmi problematické.
Treba si uvedomiť, že hydraulickým vyregulovaním pošleme do každého spotrebiča požadované množstvo média a už tým dochádza k efektívnemu využívaniu energie.
Vo vyregulovaných bytoch sa ich obyvatelia stretávajú s koncovým prvkom vyregulovania - s termostatickým ventilom, a preto by mali poznať možnosti jeho využitia, ak chcú šetriť.
Súčasne musia vedieť, čo znamená zakrytie vykurovacieho telesa závesom, stolom, kvetinami, musí vedieť ako účelne vetrať, mal by vedieť, že pocit tepelnej pohody nie je len výsledná teplota, ale aj vlhkosť, rýchlosť prúdenia vzduchu a ďaľšie faktory.
Užívateľ sa o svojej spotrebe tepla na vykurovanie dozvie spravidla jedenkrát ročne - pri vyúčtovaní. Úsporu a spotrebu energie chápe ako dostatočne vysoký preplatok, neuvedomujúc si, že výška preplatku je hlavne otázkou záloh.
Spotrebu energie pozná väčšinou len pracovník vykonávajúci mesačné odpočty objektového merača, alebo užívateľ poverený správcom na vykonávanie odpočtov.
Skutočné sledovanie spotreby by však mali vykonávať odborní pracovníci správcu. Dôležitá je analýza spotrieb energie predstavuje záverečnú fázu - odhaľuje potenciál úspor a jej výsledkom má byť návrh opatrení na zvýšenie využitia možných úspor.
Správna analýza spotreby energie v závislosti na vonkajších faktoroch môže viesť k ďaľším úsporám bez ujmy na tepelnej pohode, bez nároku na vstupy do bytov, pri súčasných minimálnych nárokoch na špeciálne vybavenie technikou. Aj preto je dôležité, aby vlastníci či nájomcovia bytov boli dostatočne informovaní o rôznych aspektoch úsporných opatrení.
Spravbytkomfort v prvých mesiacoch roka spustil novýprodukt pre svojich klientov, ktorým pomáha pri realizácii hydraulického vyregulovania. V tých bytových domoch, ktoré reguláciu realizovali môžu ich obyvatelia už v budúcom roku očakávať pozitívne výsledky najmä vo vzťahu k spotrebe tepla. Tí., ktorí ešte nie sú presvedčení, môžu informácie získať nielen v tohtoročnom Magazíne Spravbytkomfortu či na webovej stránke spoločnosti www.spravbytkomfort.sk, ale aj priamo v spoločnosti u jej zamestnancov.

Niekoľko rád na zníženie nákladov na teplo a vodu
Utesnite si okná a vchodové dvere do bytu – je to opatrenie s veľmi krátkou dobou návratnosti vloženej investície.
Venujte pozornosť funkčnosti armatúr na radiátoroch a zistené nedostatky ihneď odstráňte.
Počas vykurovacieho obdobia vetrajte krátko a intenzívne. Účelom vetrania je výmena vydýchaného vzduchu, nie ochladenie vnútorného priestoru. Počas vetrania uzatvorte termostatické ventily. Zabránite tým zbytočnému okamžitému zvýšeniu výkonu radiátora.
Optimálne teploty vo vykurovaných priestoroch - obývačka 20 - 22°C, spálňa 18°C, detská izba 20°C, kúpeľňa 24°C (túto teplotu sa však nepokúšajte dosiahnuť inak ako lokálnym zdrojom tepla a výhradne počas kúpania) Nezabúdajte, že každý stupeň teploty zvyšuje Vaše náklady na vykurovanie o 6% Znížte teplotu v priestoroch v ktorých sa dlhodobo nezdržiavate znížením výkonu radiátora správnym nastavením termostatickej hlavice.
Odstráňte závesy a záclony brániace vyžarovaniu tepla z radiátorov do miestností
Znížte teplotu v priestoroch Vášho bytu v nočných hodinách
Znížte teplotu v priestoroch v ktorých máte umiestnenú chladničku alebo mrazničku.

Aj týmto opatrením dokážete ušetriť výdavky za elektrickú energiu
Návratnosť investície do hydraulického vyregulovania a montáže termostatických hlavíc je pri súčasných cenách tepelnej energie cca3 - 5 rokov
Spotreba vody pri sprchovaní je až o 2/3 menšia, ako pri kúpaní
Odstráňte všetky tečenia studenej alebo teplej vody v byte.

 Otázka pre Spravbytkomfort (sd) 

 Napriek tomu, že počasie v posledných týždňoch prinieslo babie leto, pre Spravbytkomfort už začala vykurovacia sezóna. Prvýkrát sa v prešovských bytoch kúrilo v polovici septembra, odvtedy dodávateľ tepla s prestávkami spúšťa vykurovacie obvody. Podľa čoho sa určuje potreba vykurovať?
Na túto otázku odpovedal riaditeľ tepelného hospodárstva Spravbytkomfortu František Tomko: ,, Podmienky pre začatie vykurovania upravuje Vyhláška 152/2005 Z.z. Ministerstva hospodárstva z apríla 2005 o určenom čase a určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa. Podľa nej určený čas dodávky tepla na vykurovanie sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. Teplo na vykurovanie začne dodávateľ tepla dodávať, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13° C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu. Vonkajšia priemerná denná teplota, ktorá tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7:00 h., 14:00 h., a 21:00 h. v tieni s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien bytových domov, pričom teplota meraná o 21:00 h. sa započítava dvakrát, nie je vyššia ako 13° C. Dodávateľ preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13°C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu. Spravbytkomfort a.s. si denne overuje výšku teploty na pobočke Hydrometeorologického ústavu v Košiciach.“

 
 
| 2007 | |  

Napísali o nás

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS