SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Harmonogram plánovaných odstávok

Termíny plánovaných odstávok na rok 2019

Vážení zákazníci,
na základe vypracovaného harmonogramu plánovaných rekonštrukcií, opráv, údržby a revízií tepelných zariadení Vám oznamujeme termíny plánovaných odstávok na tepelných zariadeniach. Počas odstávky tepelného zdroja nebude do objektu dodávané teplo a teplá voda. Za pochopenie ďakujeme.   

 
číslo BK   Názov kotolne   Termín začiatku odstávky   Termín ukončenia odstávky   Poznámka

 3140

 BK Nám. 1. mája  

 24.1.2019 o 8:00

 24.1.2019 o 18:00

 

 2050

 BK MIER

   5.2.2019 o 8:00

   5.2.2019 o 18:00

 

 3230

 BK Štúrova

   7.2.2019 o 8:00

   7.2.2019 o 18:00

 

 4150

 OS SK4 Bratislavská

  11.2.2019 o 7:40

 11.2.2019 o 17:00

odstávka elektrickej energie
VSD, a.s. Košice 

 3100

 BK Šafárikova - Hollého

 12.2.2019 o 8:00

 12.2.2019 o 18:00

 

 3060

 BK 17. Novembra "F"

 14.2.2019 o 8:00

 14.2.2019 o 18:00

 

 3020

 BK 17.Novembra "PM"

 19.2.2019 o 8:00

 19.2.2019 o 18:00

 

 4120

 OS SK6 Vansova

 21.2.2019 o 8:00

 21.2.2019 o 18:00

 

 3200

 BK Sekčov K1 Pavla Horova

 26.2.2019 o 8:00

 26.2.2019 o 18:00

 

 2110

 BK Sekčov K2 Pavla Horova

 28.2.2019 o 8:00

 28.2.2019 o 18:00

 

 2210

 BK Škultétyho

 5.3.2019 o 8:00

 5.3.2019 o 18:00

 

 3170

 BK Pavl. námestie VI

 21.3.2019 o 8:00

 21.3.2019 o 18:00

 

 4090

 OS T9 Karpatská

 26.3.2019 o 8:00

 26.3.2019 o 18:00

 

 4100

 OS SK 8 Šrobárová

 28.3.2019 o 8:00

 28.3.2019 o 18:00

 

 4110

 OS SK 7 Bernolákova

 2.4.2019 o 8:00

 2.4.2019 o 18:00

 

 4130

 OS SK 5 Dubová

 4.4.2019 o 8:00

 4.4.2019 o 18:00

 

 4150

 OS SK4 Bratislavská

 9.4.2019 o 8:00

 9.4.2019 o 18:00

 

 2030

 BK Sídlisko III K3 Prostejovská 60

 23.4.2019 o 8:00

 23.4.2019 o 18:00

 

 3180

 BK SDH 17

 25.4.2019 o 8:00

 25.4.2019 o 18:00

 

 3290

 BK Grešova, Grešova 2-12, 14,16, Vajanského 2-6 

 30.4.2019 o 8:00

 30.4.2019 o 18:00

 

 3220  BK Solivar  27.5.2019 o 8:00  30.5.2019 o 20:00  
 1600  OST III K2  29.5.2019 o 8:00  29.5.2019 o 18:00  
 4140  OST SK3  29.5.2019 o 7:30  29.5.2019 o 16:30  
 6000  CK Šváby   3.6.2019 o 8:00   3.6.2019 o 20:00  
 6010  OST ŠV K1   3.6.2019 o 8:00   3.6.2019 o 20:00  
 1390  OST Prostejovská   4.6.2019 o 8:00   6.6.2019 o 18:00  
 3080  BK 17. novembra O   5.6.2019 o 8:00   6.6.2019 o 18:00  
 2030  BK SIII K3  10.6.2019 o 8:00  13.6.2019 o 18:00  
 3243  BK Komenského 5  11.6.2019 o 8:00  11.6.2019 o 18:00  
 1130  OS B2, Októbrova 79   10.6.2019 o 8:00  14.6.2019 o 20:00  
 1170  OS B4, Levočská 89  24.6.2019 o 8:00  29.6.2019 o 20:00  
 1010  OS V1, Obrancov mieru 35   8.7.2019 o 8:00  12.7.2019 o 20:00  
 2030  BK Sídlisko III K3  22.7.2019 o 8:00  25.7.2019 o 20:00  
 1301  OS Nábrežná 4  22.7.2019 o 8:00  26.7.2019 o 20:00  
 3220  BK Solivar  12.8.2019 o 5:00  16.8.2019 o 22:00  
 4140  OS Sekčov K3  12.8.2019 o 8:00  14.8.2019 o 18:00  
 2040  BK Sídlisko III K4  14.8.2019 o 8:00  16.8.2019 o 18:00  
 3120  BK Janoušková  26.8.2019 o 8:00  28.8.2019 o 18:00  
 3130  BK Kúpeľná  15.8.2019 o 8:00  15.8.2019 o 16:00  
 3360  BK Budovateľská  26.8.2019 o 8:00  26.8.2019 o 14:00  
 3020  BK 17.novembra PM  26.8.2019 o 5:00  30.8.2019 o 23:00  
 3081  BK 17. novembra I  03.9.2019 o 8:00  04.9.2019 o 20:00  
 4100  OST SK 8  10.9.2019 o 8:00  11.9.2019 o 20:00  
 4130  OST SK 5  16.9.2019 o 8:00  20.9.2019 o 23:00  
 1340  OS Engelsova 7 (BD Engelsova 2-10)  28.11.2019 o 7:00  28.11.2019 o21:00  
 1460  OS P 500/2  11.12.2019 o 7:40  11.12.2019 o 18:00  
 
 

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS