SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Mesto rieši nedoplatky zo spravovania bytov 27.5.2008

Mesto rieši nedoplatky zo spravovania bytov

MARIANNA PETEJOVÁ MEŠŠOVÁ ( Prešovský Korzár 27.5.2008 )
Nedoplatky súvisiace s mestskými bytmi v Prešove presiahli 37 miliónov korún. Mestská rada na svojom ostatnom rokovaní riešila, ako sa s týmto problémom vysporiadať. PREŠOV. Návrh opatrení predložil prednosta mestského úradu Jozef Višňovský. Rada návrh zobrala na vedomie a odporučila zastupiteľstvu prerokovať ho. Podľa údajov spoločnosti Spravbytkomfort, a. s, ktorá spravuje mestské byty, dlh na mestskom účte narastá ročne zhruba o 2 milióny korún. K 30. aprílu bolo mesto Prešov vlastníkom 640 bytov. Z nich 176 na Starej tehelni mesto nemôže odpredať, lebo na ne dostalo dotáciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Mesto prevezme správu mestských bytov Višňovský uviedol, že mesto sa rozhodlo problém vyriešiť prevzatím správy mestských bytov: "Pôjdu buď pod správu spoločnosti Prešov Real, alebo sa zriadi špecializované oddelenie na odbore správy majetku." Stanoviť sa musí aj časový horizont, teda či sa tak stane 1. júla tohto roku, ale 1. januára 2009. Problémom podľa prednostu je, že Spravbytkomfort nedokáže definovať záväzky, ktoré by sa dali ešte od dlžníkov vymáhať. "Tiež sa musí preveriť, či správca mestských bytov konal podľa podmienok mandátnej zmluvy. Na mestskom úrade je vytvorený pracovný tím, ktorý prekontroluje všetky dokumenty Spravbytkomfortu týkajúce sa správy mestských bytov. Nie sme presvedčení, že záležitosť s prevzatím správy mestských bytov sa stihne do 30. júna. Aj z toho dôvodu zväzujeme predĺžiť výpoveď pre Spravbytkomfort do 31. decembra." Podlžnosti sa budú musieť vyrovnať Podlžnosti, ktorá vznikli zo spravovania mestských bytov, bude musieť mesto vyrovnať. Tento dlh sa skladá z viacerých častí. "Deväť miliónov korún Spravbyt prevzal na seba v roku 1995 spolu so správou mestských bytov z Mestského bytového podniku. Ďalšie podlžnosti vznikli počas ďalšieho spravovania," uviedol prednosta. Dodal, že mesto po vlastnej línii zisťuje, či Spravbytkomfort ich zvyšovaniu mohol zabrániť." Člen mestskej rady Ivan Benko (NEKA) pripomenul, že sa potvrdzuje jeho názor, aby sa likvidoval mestský bytový podnik: "Mesto sa zbavilo aj lukratívneho tepelného hospodárstva. A tie nelukratívne veci súvisiace so správou mestských bytov teraz pred sebou tlačí ako balvan." Višňovský zdôraznil, že je na škodu mesta, že sa problém s nedoplatkami nevyriešil v roku 2006, keď mesto predávalo svoj väčšinový podiel v Spravbyte. Spravbyt sa premenoval na Spravbytkomfort Pripomíname, že mestské zastupiteľstvo v roku 2006 súhlasilo s predajom 10 percent akcií mesta v Spravbyte v prospech rakúskej spoločnosti C.E.U. za 6,6 milióna korún. Mesto Prešov sa následne stalo menšinovým vlastníkom so 45 percentami akcií. Zmenilo sa aj obchodné meno spoločnosti na Spravbytkomfort, a. s., Prešov. Rakúsky akcionár odkúpil od mesta aj nehnuteľnosti a tepelné zariadenia za vyše 77 miliónov korún, technológiu, motorové vozidlá a mechanizmy za 8,8 miliónov Sk.

http://www.cassovia.sk/korzar/archiv/clanok.php3?sub=27.5.2008/24422P

 
 
| 2008 | |  

Napísali o nás

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS