SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Spoločná delegácia Európskej komisie a Svetovej banky u nás

Dnes sme prijali vzácnu návštevu, účastníkov iniciatívy Catching-upRegions, ktorá rieši energetickú efektívnosť verejných budov a energetický manažment Prešovského kraja.

Hostia spoločnej delegácie Európskej komisie vedenej pánom Andreasom Von Buschom, riaditeľom odboru DG Regio pre ČR a SR, Svetovej banky vedenej pánom Paulom Krissom, Úradu vlády SR vedenej pánom Ladislavom Šimkom a tiež za sprievodu zástupcov Úradu PSK si pozreli prezentáciu o našej spoločnosti a pýtali sa na využívanie zdrojov z Európskej únie.

„Počet obnovených bytových domov v našej správe je doposiaľ 195 pomocou úverov v celkovej hodnote 44 miliónov Eur, kde 20,5 mil. Eur financoval Štátny fond rozvoja bývania z Európskych peňazí, “ prezentovala Ing. Natália Banduričová, predsedníčka predstavenstva SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov

Uvedená delegácia bola v Prešove v rámci iniciatívy Catching-up Regions, ktorej cieľom je podporiť rozvoj Prešovského kraja. Jej súčasťou je aj otázka riešenia energetickej efektívnosti verejných budov v PSK a energetického manažmentu.
Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov získala finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vo výške cca 2 826 700 € čo predstavuje 85% z celkových investičných nákladov. Finančná spoluúčasť spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov je vo výške cca 0,5 mil. Eur. Táto investičná akcia bude prebiehať od 4/2019 do 9/2020.oboznámila prítomných riaditeľka spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Ing. Natália Banduričová

Sme radi, že naše riešenia výroby tepla v Prešove, investície do obnoviteľných zdrojov a prácu na poli facility manažmentu sme mohli prezentovať pred odborníkmi.

 
 
  • delegácia
  • delegácia

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS