SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká a CK Sekčov │ podpísanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká a CK Sekčov Prešov s cieľom rozvoja účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Eurofondy „Európsky fond regionálneho rozvoja“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (KŽP-PO4-SC451-2017-20/I329), ktorého predmetom je rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CKJazdecká a CK Sekčov Prešov s cieľom rozvoja účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Názov projektu Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká a CK Sekčov Prešov

Hlavný cieľ projektu Cieľom projektu je:

rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Maximálna výška NFP 2 826 767,39 EUR

Webové sídlo RO www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO www.minzp.skwww.siea.sk

Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk

 
 

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS