SpravbytKomfort

http://spravbytkomfort.sk/clanok/56/blokove_kotolne.html

Blokové kotolne

Blokové kotolne

Spoločnosť Spravbytkomfort a.s. Prešov vlastní 45 blokových kotolní.

 
Z celkového počtu je väčšina z nich situovaná v samostatne stojacich stavebných objektoch.
Z týchto kotolní je zabezpečovaná priama dodávka tepla sekundárnym potrubím priamo do obytných domov.

 
17.6.2008 | Pridal: SpravbytKomfort | Blokové kotolne | čítané: 9071 krát