SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Faktor primárnej energie

Aktualizované údaje o Faktoroch primárnej energie tepelných zdrojov v správe spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov nájdete v prílohe.Pre vyhľadávanie použite klávesovú skratku Ctrl + F.


         
Mestská časť Zdroj Odberné miesta
Sídlisko III  2040 BK K4 sídl.III Bajkalská 18 UK
Sídlisko III    Bajkalská 30 - neb. priest.(BD)-UK
Sídlisko III    Bajkalská 26 UK
Sídlisko III     Prostějovská 95-UK
Sídlisko III    Bajkalská 22 UK
Sídlisko III     Prostějovská 72 UK
Sídlisko III    Prostějovská 62 UK
Sídlisko III     Bajkalská 24 UK
Sídlisko III     Prostějovská 64 UK
Sídlisko III     Prostějovská 68 UK
Sídlisko III     Bajkalská 20 UK
Sídlisko III     Prostějovská 70 UK
Sídlisko III     Prostějovská 66 UK
Sídlisko III     Bajkalská 16 UK
Sídlisko III     Bajkalská 14 UK
Sídlisko III     Bajkalská 15-UK
Sídlisko III     Bajkalská 25 UK
Sídlisko III     Šmeralová 13-17 UK
Sídlisko III     Šmeralová 19-23 UK
Sídlisko III     Bajkalská 27 UK
Sídlisko III     MŠ Bajkalská 31-UK
Sídlisko III     Prostějovská 69 UK
Sídlisko III     Prostějovská 71 UK
Sídlisko III     Prostějovská 73 UK
Sídlisko III     Prostějovská 75 UK
Sídlisko III     Prostějovská 77 UK
Sídlisko III     Prostějovská 79 UK
Sídlisko III     Bajkalská 33 - neb. priest.(TS)-UK
Sídlisko III     Bajkalská 1,3-UK
Sídlisko III     Bajkalská 19 UK
Sídlisko III     Bajkalská 17 UK
Sídlisko III     Bajkalská 9-11 UK
Sídlisko III     Bajkalská 5-7 UK
Sídlisko III     Prostějovská 101-UK
Sídlisko III     Prostějovská 63 UK
Sídlisko III     Prostějovská 57 UK
Sídlisko III     Prostějovská 61 UK
Sídlisko III     Prostějovská 65 UK
Sídlisko III     Prostějovská 67 UK
Sídlisko III     Prostějovská 59 UK
Sídlisko III     Prostějovská 81 UK
Sídlisko III     Prostějovská 83 UK
Sídlisko III     Prostějovská 85 UK
Sídlisko III     Prostějovská 87 UK
Sídlisko III     Prostějovská 89 UK
Sídlisko III     Prostějovská 91 UK
Sídlisko III     Prostějovská 93-UK
Sídlisko III     Prostějovská 97-UK
Sídlisko III     Prostějovská 99-UK
Sídlisko III     ZŠ Bajkalská 29-UK
FPE 0,645
 
Mestská časť Zdroj Odberné miesta
Sídlisko III  2030 BK K3 sídl.III Prostějovská 46 UK
Sídlisko III     Prostějovská 44 UK
Sídlisko III     Prostějovská 58 UK
Sídlisko III     Prostějovská 42 UK
Sídlisko III     Prostějovská 48 UK
Sídlisko III     Prostějovská 54 UK
Sídlisko III     Prostějovská 40 UK
Sídlisko III     Prostějovská 60 UK
Sídlisko III     Prostějovská 50 UK
Sídlisko III     Prostějovská 52 UK
Sídlisko III     Prostějovská 56 UK
Sídlisko III     Prostějovská 41 UK
Sídlisko III     Prostějovská 39 UK
Sídlisko III     Prostějovská 43 UK
Sídlisko III     kultúrne zariadenie, ul. Prostějovská-UK
Sídlisko III     Prostějovská 37 UK
Sídlisko III     Tomášikova 10 UK
Sídlisko III     Tomášikova 14 UK
Sídlisko III     Tomášikova 8 UK
Sídlisko III     Tomášikova 12 UK
Sídlisko III     Tomášikova 2 UK
Sídlisko III     Tomášikova 6 UK
Sídlisko III     Tomášikova 4 UK
Sídlisko III     ZŠ Šmeralova 25-UK
FPE 0,668
 
Mestská časť  Zdroj Odberné miesta
Sídlisko III   3280 BK BIKOŠ Prostějovská 103 UK
Sídlisko III     Prostějovská 105 UK
Sídlisko III     Prostějovská 107 UK
Sídlisko III     Prostějovská 109 UK
Sídlisko III     B3 Prostějovská 111,113-UK
Sídlisko III     Prostějovská 115,117-UK
FPE 0,749
 
Mestská časť  Zdroj Odberné miesta
Sídlisko III   č. 1000 - Centrálna kotolňa Jazdecká  
Sídlisko III   1450 Mladosť M.Nešpora 35 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 18 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 17 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 37 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 49 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 39 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 36 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 12 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 13 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 47 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 11 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 10 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 15 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 6 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 38 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 23 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 16 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 4 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 27 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 8 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 21 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 14 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 20 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 19 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 51 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 25 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 55 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 53 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 57 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 59 UK
Sídlisko III     MŠ M.Nešpora 22-UK
Sídlisko III     M. Nešpora 44 - neb. priest(PZ).-UK
Sídlisko III     M.Nešpora 3 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 1 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 5 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 30 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 26 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 28 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 34 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 24 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 32 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 7 UK
Sídlisko III     M.Nešpora 9 UK
Sídlisko III     ZŠ M.Nešpora -bazén-UK
Sídlisko III     ZŠ M.Nešpora 2 - obj.baz-UK
Sídlisko III     ZŠ M.Nešpora 2-UK
Sídlisko III  1600 K2 sídl.III Tomášikova 32 UK
Sídlisko III     Tomášikova 40 UK
Sídlisko III     Tomášikova 38 UK
Sídlisko III     Tomášikova 18 UK
Sídlisko III     Bajkalská 8-12-UK
Sídlisko III     Tomášikova 26 UK
Sídlisko III     Tomášikova 30 UK
Sídlisko III     Tomášikova 20 UK
Sídlisko III     Tomášikova 28 UK
Sídlisko III     Tomášikova 42 UK
Sídlisko III     Tomášikova 34 UK
Sídlisko III     Tomášikova 36 UK
Sídlisko III     Tomášikova 16 UK
Sídlisko III     Tomášikova 22 UK
Sídlisko III     Tomášikova 24 UK
Sídlisko III     Bajkalská 2 UK
Sídlisko III     Bajkalská 6 UK
Sídlisko III     Bajkalská 4 UK
Sídlisko III     A.Prídavku 30 UK
Sídlisko III     A.Prídavku 22 UK
Sídlisko III     A.Prídavku 24 UK
Sídlisko III     A.Prídavku 26-UK
Sídlisko III     A.Prídavku 28 UK
Sídlisko III     Šmeralová 7-11 UK
Sídlisko III     Šmeralová 1-5 UK
Sídlisko III     Tomášikova 44 UK
Sídlisko III     Tomášikova 56 UK
Sídlisko III     Tomášikova 48 UK
Sídlisko III     Tomášikova 54 UK
Sídlisko III     Tomášikova 46 UK
Sídlisko III     Tomášikova 52 UK
Sídlisko III     Tomášikova 50 UK
Sídlisko III   1390 Prostějovská Prostějovská 3 UK
Sídlisko III     Prostejovská 16-24-UK
Sídlisko III     Prostějovská 19-21 UK
Sídlisko III     Prostějovská 26-34-UK
Sídlisko III     Prostějovská 13-17 UK
Sídlisko III     Prostějovská 9-11 UK
Sídlisko III     Potraviny, Prostějovská 33, Centrum-UK
Sídlisko III     Prostějovská 1 UK
Sídlisko III     463 Polyfunkčný objekt A.Prídavka-UK
Sídlisko III     Prostějovská 7 UK
Sídlisko III     A.Prídavku - 8 UK
Sídlisko III     A.Prídavku - 20 UK
Sídlisko III     A.Prídavku - 4 UK
Sídlisko III     A.Prídavku - 14 UK
Sídlisko III     A.Prídavku - 16 UK
Sídlisko III     A.Prídavku - 18 UK
Sídlisko III     A.Prídavku - 12 UK
Sídlisko III     A.Prídavku - 6 UK
Sídlisko III     A.Prídavku - 10 UK
Sídlisko III     A.Prídavku - 2 UK
Sídlisko III     MŠ A.Prídavku 1-UK
Sídlisko III     predajňa kvetín, Sídl. III - Centrum-UK
Sídlisko III     lekáreň Centrum, Prostějovská-UK
Sídlisko III     Zdrav.stred., Sídl. III - Centrum-UK
Sídlisko III     Prostějovská č. 33 - neb. priest.-UK
Sídlisko III     Prostějovská 27-31 UK
Sídlisko III     Prostějovská 23-25 UK
Sídlisko III     Prostějovská 4-12-UK
Sídlisko III     Prostějovská 5 UK
Sídlisko III     ZŠ Prostejovská 38-UK
Sídlisko III     ZUŠ Prostejovská 36-UK
Sídlisko III   1320 P 500/4 Mukačevská 4-UK
Sídlisko III     Mukačevská 2-UK
Sídlisko III     Mukačevská 31-39-UK
Sídlisko III     Mukačevská 14-UK
Sídlisko III     Mukačevská 53-57-UK
Sídlisko III     Mukačevská 6-UK
Sídlisko III     Mukačevská 16-UK
Sídlisko III     Mukačevská 10-UK
Sídlisko III     Mukačevská 18 - neb. priest. -UK
Sídlisko III     Mukačevská 12-UK
Sídlisko III     Mukačevská 41-45-UK
Sídlisko III     Mukačevská 47-51-UK
Sídlisko III     Mukačevská 8-UK
Sídlisko III     479 D3 Mukačevská časť 21,23-25-UK
Sídlisko III   1480 P500/3 Volgogradská 92-UK
Sídlisko III     Volgogradská 66-74* ÚK
Sídlisko III     Volgogradská *74-84* ÚK
Sídlisko III     Volgogradská 94-UK
Sídlisko III     Volgogradská *84-86 ÚK
Sídlisko III     Mukačevská 17-UK
Sídlisko III     MŠ Mukačevská 27-UK
Sídlisko III     Volgogradská 88 - neb. priest.(Spr.)-UK
Sídlisko III     Mukačevská 5-UK
Sídlisko III     355 D3 Mukačevská 9-19,21 časť-UK
Sídlisko III     Volgogradská 54-64-UK
Sídlisko III     Volgogradská 90-UK
Sídlisko III   1520 DRUŽBA 3429 agit.stred. DRUŽBA, Volg.52-UK
Sídlisko III     NS Družba, Nám. Kráľov. pokoja -UK
Sídlisko III   1530 ZŠ Mukačevská 4159 ZŠ Mukačevská 1-UK
Sídlisko III   1330 Domov sociálnych služieb Volgogradská 5B-UK
Sídlisko III   1540 Obchodná akadémia 3449 Obchodná akadémia, Volgogradská 3 -UK
Sídlisko III   1440 ZŠMS ZŠ Matice Slovenskej 13-UK
Sídlisko III   1460 P500/2 Volgogradská 40-46-UK
Sídlisko III     Volgogradská 4-UK
Sídlisko III     Volgogradská 2-UK
Sídlisko III     102 D1b V.Clementisa 10-14-UK
Sídlisko III     Volgogradská 20-26-UK
Sídlisko III     MŠ Volgogradská 48-UK
Sídlisko III     4509 NP Volgogradská-UK 
Sídlisko III     100 D1a V.Clementisa 15-UK
Sídlisko III     V.Clementisa 16-UK
Sídlisko III     Volgogradská *16,18 ÚK
Sídlisko III     Volgogradská 10-16* ÚK
Sídlisko III     Volgogradská 28-38-UK
Sídlisko III   1430 P 500/1 M.Slovenskej 20-24-UK
Sídlisko III     V.Clementisa 1-2 ÚK
Sídlisko III     V.Clementisa 5-6 ÚK
Sídlisko III     M.Slovenskej 6-UK
Sídlisko III     V.Clementisa 3-4 ÚK
Sídlisko III     M. Slovenskej 7 - neb. priest.-(desing)UK
Sídlisko III     M.Slovenskej 4-UK
Sídlisko III     M. Slovenskej 11 - neb. priest.-(OŠ)UK
Sídlisko III     M.Slovenskej 14-18-UK
Sídlisko III     M.Slovenskej 8,10,12-UK
Sídlisko III     M.Slovenskej 1-UK
Sídlisko III     M.Slovenskej 2-UK
Sídlisko III     M.Slovenskej 3-UK
Sídlisko III     M.Slovenskej 5-UK
Sídlisko III     V.Clementisa 7-9-UK
Sídlisko III   1400 Kaufland KAUFLAND-TEP
Sídlisko III   1550 TH 3369 Hala Športkomfort II.-UK
Sídlisko III     3269 Sklad Serviskomfort-UK
Sídlisko III     3079 Kancelárie Serviskomfort-UK
Sídlisko III     3099 Kancelárie Spravbytkomfort ÚR-UK
Sídlisko III     ÚKCK-UK
Sídlisko III     4079 Archív EM-UK
Sídlisko III     3379 NP Spravbytkomfort-UK
Sídlisko III     3359 Hala Športkomfort I.-UK
Sídlisko III     3259 Kancelárie Spravbytkomfort EM-UK
Sídlisko III     4049 Archív FM-UK
Sídlisko III   1560 DIELNE CK 3599 Dielne areál CK-TEP
Sídlisko II 1470 Slovak Telekom 3339 M.Čulena - neb. priest.-UK
Sídlisko II  1290 LUNA M.Čulena 47,49,51-UK
Sídlisko II    M.Čulena 35,37,39-UK
Sídlisko II    M.Čulena 41,43,45-UK
Sídlisko II    M.Čulena 29,31,33-UK
Sídlisko II  1280 A9 A9 M.Čulena 2,4,6,8-UK
Sídlisko II  1270 V9 V9 M.Čulena 10-16-UK
Sídlisko II  1260 A8 A8 Októbrová 34-40-UK
Sídlisko II  1250 V8 V8 Októbrová 42-48-UK
Sídlisko II  1240 A7 A7 M.Čulena 18-24-UK
Sídlisko II  1230 A6 A6 M.Čulena 26-32-UK
Sídlisko II  1220 A5 A5 Októbrová 50,52,54,56-UK
Sídlisko II  1210 B6 B6 M.Čulena 42-50-UK
Sídlisko II  1200 A4 A4 M.Čulena 34-40-UK
Sídlisko II  1190 B5 B5 Levočská 99-107-UK
Sídlisko II  1180 V7 V7 Levočská 95,97-UK
Sídlisko II  1170 B4 B4 Levočská 85-93-UK
Sídlisko II  1160 V6 V6 Levočská 81,83-UK
Sídlisko II  1150 B3 B3 Levočská 71-79-UK
Sídlisko II  1140 MŠ Čsl.armády 3029 MŠ Čsl.armády 20-UK
Sídlisko II  1130 B2 B2 Októbrová 75-83-UK
Sídlisko II  1120 B1 B1 Októbrová 65-73-UK
Sídlisko II  1110 V5 V5 Levočská 67,69-UK
Sídlisko II  1100 A3 A3 Levočská 59,61,63,65-UK
Sídlisko II  1090 Centrál 3019 Čsl. armády 29 - neb. priest.-TEP
Sídlisko II  1080 CDE2 309 CDE/2 Levočská 47,55,57-UK
Sídlisko II  1080 CDE2 310 CDE/2 Levočská 49,51,53-UK
Sídlisko II  1070 CDE1 CDE/1a Čsl.armády 21-27-UK
Sídlisko II  1070 CDE1 CDE/1b Čsl.armády 17,19-UK
Sídlisko II  1040 V4 V4 Obr.mieru 70,72-UK
Sídlisko II  1030 V3 V3 Obr.mieru 66,68-UK
Sídlisko II  1020 V2 V2 Obr.mieru 29,31-UK
Sídlisko II  1010 V1 V1 Obr.mieru 33,35-UK
Sídlisko II  1060 A2 A2 Čsl.armády 9-15-UK
Sídlisko II  1050 A1 A1 Čsl.armády 1-7-UK
Sídlisko II  1590 ZŠ Odborárska 30 ABC Októbrová-UK
Sídlisko II    ZŠ Odborárska 30-UK
Sídlisko II  1580 ZŠ Čsl.armády22 ZŠ Čsl.armády 22-UK
Sídlisko II  1410 ZUŠOktóbrová ZUŠ Októbrova 32-UK
Sídlisko I 1300 R Nábrežná 10-UK
Sídlisko I    Nábrežná 2 -UK
Sídlisko I    Nábrežná 4,6,8-UK
Sídlisko I    OmK Obr.mieru 1-11-UK
Sídlisko I    OmR Obrancov mieru 13-27-UK
Sídlisko I  1310 Stavoindustria Čsl.armády 4,6,8-UK
Sídlisko I    333 Eng. 11-21, Čsl. arm. 10, Fr.Kráľa 9-UK
Sídlisko I  1340 Engelsova 2 Októbrová 41 - neb. priest.-UK
Sídlisko I    Engelsova 2,4,6,8,10-UK
Sídlisko I    Oktobrová 41-47, Rombauerová 1-UK
Sídlisko I    Oktobrová 49-55-UK
Sídlisko I    Rombauerova 3-7-UK
Sídlisko I  1350 D Engelsová 1-9, F.Kráľa 10-UK
Sídlisko I    Fučíkova 3,5,7-UK
Sídlisko I  1360 A Obr.mieru 44,46,48,50,52, F.Kráľa 2-UK
Sídlisko I  1420 Čsl. armády "O" Čsl.armády 12,14,16,Eng.12,14 -UK
Sídlisko I    Čsl.armády 18,Októb.57,59,61,63-UK
Sídlisko I  1490 Fučíkova 4 F5 Fučíková 8,10 -UK
Sídlisko I    F6 Fučíková 12,14 -UK
Sídlisko I    F4 Fučíková 4,6 -UK
Sídlisko I  1500 KRPZ Fučíkova 2 - neb. priest.-TEP
Sídlisko I  1510 ČSAD MŠ F. Kráľa 11-UK
Sídlisko I    F.Kráľa 3,5,7-UK
Sídlisko I    F.Kráľa 1,Obr.mieru 54-64, Čsl.arm. 2-UK
Sídlisko I  1570 Obr.mieru F1 F3 Obr.mieru 32,34-UK
Sídlisko I    F2 Obr.mieru 36,38-UK
Sídlisko I    F1 Obr.mieru 40,42-UK
FPE 0,436


Mestská časť Zdroj Odberné miesta
Sídlisko Mier 2050 BK MIER Sabinovská 14 UK
Sídlisko Mier   Kotradova 4-UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 23 UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 6 UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 25 UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 27 UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 29 UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 10 UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 31 UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 12 UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 8 UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 33 UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 4 UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 19-neb.priest.-UK
Sídlisko Mier    Duklianska 16 - neb. priest.(škola)-UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 9-neb.priest.-UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 19-NP-UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 3-neb.priest.(kam.)-UK
Sídlisko Mier    Majakovského 5 UK
Sídlisko Mier    Majakovského 9-UK
Sídlisko Mier    Majakovského 11-UK
Sídlisko Mier    Majakovského 7 UK
Sídlisko Mier    MŠ Sabinovská 22/A-UK
Sídlisko Mier    Majakovského 21 UK
Sídlisko Mier    Majakovského 1 UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 35 UK
Sídlisko Mier    Majakovského 17 UK
Sídlisko Mier    Majakovského 15-UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 37 UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 39 UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 41 UK
Sídlisko Mier    Majakovského 3 UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 49 UK
Sídlisko Mier    Majakovského 19 UK
Sídlisko Mier    Majakovského 13-UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 47 UK
Sídlisko Mier    Majakovského 23 UK
Sídlisko Mier    POŠTA 3 - ul. Sabinovská-UK
Sídlisko Mier    Kotradova 6-UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 15-neb.priest.(OZ)-UK
Sídlisko Mier    Kotradova 2-UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 18 UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 20 UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 22 UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 16 UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 30 UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 24 UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 26 UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 28 UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 5 UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 7 UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 9 UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 13 UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 17 UK
Sídlisko Mier    Sabinovská 11-neb.priest.(dúha)-UK
FPE 0,627


Mestská časť Zdroj Odberné miesta
staré mesto 3020 BK 17.NOV.PM Požiarnická 21-UK
staré mesto    17.novembra 186 UK
staré mesto    17.novembra 184 UK
staré mesto    17.novembra 194 UK
staré mesto   17.novembra 180-182 UK
staré mesto    Požiarnická 25-UK
staré mesto    Požiarnická 19-UK
staré mesto    Požiarnická 23-UK
staré mesto    17.novembra 188,190,192-UK
staré mesto    Požiarnická 27-UK
staré mesto    Požiarnická 17 - neb. priest.-UK
staré mesto    17.novembra 176,178-UK
staré mesto    Požiarnická 14,16,18-UK
FPE 0,705
 
     
Mestská časť  Zdroj Odberné miesta
staré mesto  3080 BK 17.NOV.O 362 MDŽ 2 -UK
staré mesto    17.novembra 144-156-UK
staré mesto    17.novembra 158,160-UK
staré mesto    17.novembra 17-UK
staré mesto    17.novembra 174 -UK
staré mesto    508 17.novembra 19-29, MDŽ 1-UK
staré mesto    17.novembra 170,172-UK
staré mesto    507 Sedl.povstania 1-8, MDŽ 3-UK
staré mesto    521 17.novembra 174-TUV
staré mesto    526 17.novembra 170,172-TUV
staré mesto    512 17.novembra 144-156-TUV
FPE 0,709
 
 Mestská časť Zdroj Odberné miesta
staré mesto  3060 BK 17.NOV.F 17.novembra 110,112,114-UK
staré mesto    17.novembra 116,118,120-UK
staré mesto    694 17.novembra 124-130 UK
staré mesto    17.novembra 132-142-UK
staré mesto    17.novembra 98-106-UK
FPE 0,692
 
Mestská časť  Zdroj Odberné miesta
staré mesto  3050 BK 17.NOV.B 17.novembra 78,80-UK
staré mesto    17.novembra 82,84-UK
staré mesto    17.novembra 86,88,90,92-UK
staré mesto    17.novembra 94,96-UK
staré mesto    Záborského 13,15-UK
FPE 0,775
 
Mestská časť  Zdroj Odberné miesta
staré mesto  3120 BK JANOUŠKOVA Čapajevová 10,12-UK
staré mesto    Čapajevová 18,20-UK
staré mesto    Janoušková 1,3,5, Levočská 14-UK
staré mesto    Čapajevová 14,16-UK
staré mesto    Čapajevová 2-8-UK
staré mesto    Janoušková 7-17-UK
staré mesto    Janoušková 19-23, Mudroňová 8-UK
FPE 0,673
 
Mestská časť  Zdroj Odberné miesta
staré mesto  3180 BK SDH 530 SDH 17-25-UK
staré mesto    Záhradná 1,3 UK
staré mesto    Záhradná 3P UK
staré mesto    SDH 5,7-UK
staré mesto    SDH 9,11-UK
staré mesto    SDH 10,12-UK
staré mesto    SDH 14,16-UK
staré mesto    SDH 2,4-UK
staré mesto    SDH 6,8-UK
staré mesto    Záhradná 11,13-UK
FPE 0,717
 
Mestská časť  Zdroj Odberné miesta
staré mesto  3240 BK WOLKEROVA Detský stacionár, Čapajevová 27-UK
staré mesto    Björnsonova 1,2-UK
staré mesto    Čapajevová 31-UK
staré mesto    Komenského 1,3,5,7-UK
staré mesto    Komenského 11,13-UK
staré mesto    Komenského 14,16-UK
staré mesto    Komenského 18,20-UK
staré mesto    Komenského 22,24-UK
staré mesto    Komenského 8-UK
staré mesto    Komenského 9-UK
staré mesto    Wolkerova 1,3-UK
staré mesto    Wolkerova 13,15-UK
staré mesto    Wolkerova 17,19-UK
staré mesto    Wolkerova 2,4-UK
staré mesto    Wolkerova 21,23-UK
staré mesto    Wolkerova 25,27-UK
staré mesto    Wolkerova 5,7-UK
staré mesto    Wolkerova 6,8-UK
staré mesto    Wolkerova 9,11-UK
staré mesto    557 Komenského 14,16-TUV
staré mesto    558 Komenského 1,3,5,7-TUV
staré mesto    569 Komenského 8-TUV
staré mesto    574 Čapajevová 31-TUV
staré mesto    570 Komenského 9-TUV
staré mesto    571 Komenského 11,13-TUV
staré mesto    572 Komenského 18,20-TUV
staré mesto    573 Komenského 22,24-TUV
FPE 0,802
 
Mestská časť  Zdroj Odberné miesta
staré mesto  3350 BK Levočská 6899 Levočská 19/A - neb. priest.-UK
staré mesto    690 Levočská 17-UK
staré mesto    688 Levočská 25-UK
staré mesto    689 Levočská 19-23-UK
staré mesto    687 Levoč.27-29,Záh.44,46, Urbánková 1-UK
staré mesto    686 Záhradná 37-39-UK
FPE 0,591
 
Mestská časť  Zdroj Odberné miesta
staré mesto  3250 BK ZÁPOTOCKÉHO Zápotockého 9-13-UK
staré mesto    Zápotockého 14-18-UK
staré mesto    578 Zápotockého 4,5,6,7,8-UK
FPE 0,687
 
Mestská časť  Zdroj Odberné miesta
staré mesto  3130 BK KUPEĽNÁ Hviezdoslavova 4 UK
staré mesto    Hviezdoslavova 2 UK
staré mesto    Hviezdoslavova 6 UK
staré mesto    Kúpeľná 1P-UK
staré mesto    Kúpeľná 1Ľ-UK
FPE 0,733
 
Mestská časť  Zdroj Odberné miesta
staré mesto  3160 BK PAVL.NÁM.V. J.Borodáča 7,9,11-UK
staré mesto    Pavl.námestie 18 UK
staré mesto    J.Borodáča 13,15-UK
staré mesto    Pavl.námestie 16,17 UK
staré mesto    Hviezdoslavova 22 - neb. priest.-UK
staré mesto    Pavlovičovo nám. 22-26-UK
staré mesto    Pavl.námestie 32-33 UK
staré mesto    Pavlovičovo nám.29,30,31-UK
staré mesto    Pavlovičovo námestie 27,28-UK
staré mesto    Pavl.námestie 36-37 UK
staré mesto    Pavl.námestie 34-35 UK
staré mesto    Pavlovič.nám. 33-37 - neb. pr.-UK
staré mesto    Pavl.námestie 14,15-UK
staré mesto    Pavl.námestie 7,8 UK
staré mesto    Pavl.námestie 12,13-UK
staré mesto    Pavl.námestie 9 UK
staré mesto    Pavl.námestie 10,11 UK
staré mesto    Pavl.námestie 5,6 UK
FPE 0,653
 
Mestská časť  Zdroj Odberné miesta
staré mesto  2210 BK ŠKULTÉTYHO Pavl.námestie 39,40,41-UK
staré mesto    Pavl.námestie 44,45 UK
staré mesto    Pavl.námestie 42,43 UK
staré mesto    Internát-Budovateľská 13 II. UK
staré mesto    Internát-Budovateľská 13 I. UK
staré mesto    Budovateľská 2 UK
staré mesto    Budovateľská 4 UK
staré mesto    Budovateľská 6 UK
staré mesto    Budovateľská 7 UK
staré mesto    Budovateľská 5 UK
staré mesto    Budovateľská 3 UK
staré mesto    Škultétyho 19-UK
staré mesto    Nám.1.mája 1,2,3,4,5-UK
staré mesto    622 Škultétyho 19-TUV
staré mesto    621 Nám.1.mája 1-5-TUV
staré mesto    724 Pavl.námestie 39,40,41-TUV
staré mesto    529 Pavl.námestie 42-45-TUV
FPE 0,676
 
Mestská časť  Zdroj Odberné miesta
staré mesto  3230 BK ŠTÚROVA Štúrova 1,3,5-UK
staré mesto    Štúrova 19,21-UK
staré mesto    Štúrova 23-29-UK
staré mesto    Štúrova 9-17-UK
FPE 0,751
 
Mestská časť  Zdroj Odberné miesta
staré mesto  3260 BK ŠTEFÁNIKOVA Štefánikova 11 UK
staré mesto    Štefánikova 13 UK
staré mesto    Štefánikova 15 UK
staré mesto    Štefánikova 21 UK
staré mesto    Štefánikova 19 UK
staré mesto    Štefánikova 17 UK
FPE 0,671
 
Mestská časť  Zdroj Odberné miesta
staré mesto  3100 BK HOLLÉHO Hollého 6-12, Šafárikova 1-9-UK
staré mesto    Šafárikova 11-UK
staré mesto    Šafárikova 13-21, Rumanová 11,13-UK
FPE 0,594
 
 Mestská časť Zdroj Odberné miesta
staré mesto  3040 BK LESÍK DELOSTRELCOV Lesík Delostrelcov 10,12,14-UK
staré mesto    Lesík Delostrelcov 6,8-UK
staré mesto    Plzenská 19,21,23-UK
FPE 0,632


Mestská časť Zdroj Odberné miesta
Centrum mesta 3300 BK OKRESNÝ ÚRAD Námestie mieru 2 - neb. priest.-UK
FPE 0,662
 
  Zdroj Odberné miesta
 Centrum mesta 3270 BK JARKOVA K.G.T. Jarková 2 - neb. priest.-UK
FPE 0,674
 
  Zdroj Odberné miesta
 Centrum mesta 3010 BK BAŠTOVA Baštová 1,2,3,4,5,6,7-UK
FPE 1,298
 
  Zdroj Odberné miesta
 Centrum mesta 3070 BK SLOV.40 "L" Slovenská 40 ( I.) - neb. priest.-UK
 Centrum mesta   Slovenská 40 ( II.) - neb. priest.-UK
FPE 1,308
 
  Zdroj Odberné miesta
 Centrum mesta 3210 BK JARKOVA Jarková 26 -UK
 Centrum mesta   5439 Obradná sieň+Hlavná 73, Prešov-UK
 Centrum mesta   5429 Jarková 24-VZT-UK
 Centrum mesta   5659 Jarková 24, Prešov + zasadačka-UK
 Centrum mesta   Hlavná 67 - neb. priest.-UK
 Centrum mesta   7209 Meštiansky dom, Hlavná 69-UK
FPE 0,674
 
  Zdroj Odberné miesta
 Centrum mesta 3290 BK GREŠOVA Vajanského 2-6 -UK
 Centrum mesta   Grešová 18,20-UK
 Centrum mesta   Grešová 10-12 UK
 Centrum mesta   Grešová 6-8 UK
 Centrum mesta   Grešová 2-4 UK
 Centrum mesta   Grešová 14-16-UK
FPE 0,716


Mestská časť Zdroj Odberné miesta
Mestská časť Zdroj Odberné miesta
na Bardejovskom moste 3110 BK REIMANOVÁ poliklinika, Reimanová 4-UK
FPE 1,230


Mestská časť Zdroj Odberné miesta
mestská časť Solivar 3220 BK SOLIVAR Lesnícka 24,26,28-UK
mestská časť Solivar    Solivarská 33,35-UK
mestská časť Solivar   Lesnícka 16,18-UK
mestská časť Solivar    Solivarská 67,69,71-UK
mestská časť Solivar    Solivarská 41,43-UK
mestská časť Solivar    Lesnícka 20,22-UK
mestská časť Solivar    Lesnícka 12-UK
mestská časť Solivar    Lesnícka 30,32,34-UK
mestská časť Solivar    Solivarská 37,39-UK
mestská časť Solivar    Solivarská 49 - neb. priest.(ZŠ)-UK
mestská časť Solivar    Dispečing BK-UK
FPE 0,684


Mestská časť Zdroj Odberné miesta
časť Delňa 3340 BK TS Jesenná 4649 Jesenná 3-UK
FPE 0,578


Mestská časť Zdroj Odberné miesta
obec Petrovany 3330 BK Petrovany 4639 ZŠ Petrovany-UK
FPE 1,355


Mestská časť Zdroj Odberné miesta
mestská časť N. Šebastová 3320 BK Haburská 8179 Zväzarm UK
    8179 Materská škola UK
    8179 Zdravotné stredisko UK
FPE 1,091


Mestská časť Zdroj Odberné miesta
priemyselná zóna 3360 BK Budovateľská 63 793 Budovateľská 63B-UK
    792 Budovateľská 63A-UK
FPE 1,228


Mestská časť Zdroj Odberné miesta
Sídlisko Sekčov 2110 BK SEKČOV K-2 A.Matušku 12 UK
Sídlisko Sekčov    A.Matušku 10 UK
Sídlisko Sekčov    A.Matušku 8 UK
Sídlisko Sekčov    A.Matušku 6 UK
Sídlisko Sekčov    A.Matušku 4 UK
Sídlisko Sekčov    A.Matušku 3 UK
Sídlisko Sekčov    A.Matušku 5 UK
Sídlisko Sekčov    Zimná 2 UK
Sídlisko Sekčov    Zimná 8 UK
Sídlisko Sekčov    Zimná 10 UK
Sídlisko Sekčov    Zimná 12 UK
Sídlisko Sekčov    P.Horova 12 UK
Sídlisko Sekčov    P.Horova 13 UK
Sídlisko Sekčov    P.Horova 14 UK
Sídlisko Sekčov    Zimná 4 UK
Sídlisko Sekčov    A.Matušku 1 UK
Sídlisko Sekčov    P.Horova 15 UK
Sídlisko Sekčov    P.Horova 16 UK
Sídlisko Sekčov    P.Horova 17 UK
Sídlisko Sekčov    A.Matušku 2 UK
Sídlisko Sekčov    Zimná 6 UK
Sídlisko Sekčov    A.Matušku 18 UK
Sídlisko Sekčov    A.Matušku 14 UK
Sídlisko Sekčov    A.Matušku 16 UK
Sídlisko Sekčov    A.Matušku 11 UK
Sídlisko Sekčov    A.Matušku 7 UK
Sídlisko Sekčov    A.Matušku 9 UK
Sídlisko Sekčov    A.Matušku 13 UK
Sídlisko Sekčov    ZŠ Zimná 1-UK
FPE 0,692
 
  Zdroj Odberné miesta
Sídlisko Sekčov  3090 BK Ďumbierska Ďumbierska 34-UK
    Ďumbierska 36-UK
FPE 1,211
 
  Zdroj Odberné miesta
Sídlisko Sekčov  3200 BK SEKČOV K-1 P.Horova 7 UK
Sídlisko Sekčov    P.Horova 6 UK
Sídlisko Sekčov    P.Horova 9 UK
Sídlisko Sekčov    P.Horova 10 UK
Sídlisko Sekčov    P.Horova 11 UK
Sídlisko Sekčov    P.Horova 8 UK
Sídlisko Sekčov    MŠ Zemplínska 2-UK
Sídlisko Sekčov    Gen.Svobodu 8 UK
Sídlisko Sekčov    Gen.Svobodu 10 UK
Sídlisko Sekčov    Gen.Svobodu 12 UK
Sídlisko Sekčov    Gen.Svobodu 14 UK
Sídlisko Sekčov    Gen.Svobodu 16 UK
Sídlisko Sekčov    Gen.Svobodu 18 UK
Sídlisko Sekčov    Gen.Svobodu 20 UK
Sídlisko Sekčov    Gen.Svobodu 22 UK
Sídlisko Sekčov    Gen.Svobodu 6 UK
Sídlisko Sekčov    Gen.Svobodu 2 UK
Sídlisko Sekčov    Gen.Svobodu 4 UK
Sídlisko Sekčov    P.Horova 1 UK
Sídlisko Sekčov    P.Horova 2 UK
Sídlisko Sekčov    P.Horova 5 UK
Sídlisko Sekčov    P.Horova 4 UK
Sídlisko Sekčov    P.Horova 3 UK
FPE 0,666
 
  Zdroj Odberné miesta
Sídlisko Sekčov  č. 4000 - Centrálna kotolňa Sekčov  
Sídlisko Sekčov  4000 Centrálna kotolňa Sekčov 3779 kancelárske priestory EM-UK
Sídlisko Sekčov  4010 T1 Ďumbierska 27 Ďumbierska 5 UK
Sídlisko Sekčov    Ďumbierska 9 UK
Sídlisko Sekčov    Ďumbierska 11 UK
Sídlisko Sekčov    Ďumbierska 13 UK
Sídlisko Sekčov    Ďumbierska 17 UK
Sídlisko Sekčov    Ďumbierska 19 UK
Sídlisko Sekčov    Magurska 4 UK
Sídlisko Sekčov    Magurska 6 UK
Sídlisko Sekčov    Magurska 8 UK
Sídlisko Sekčov    Magurska 10 UK
Sídlisko Sekčov    Magurska 12 UK
Sídlisko Sekčov    Magurska 14 UK
Sídlisko Sekčov     Ďumbierska 1 UK
Sídlisko Sekčov     Ďumbierska 15 UK
Sídlisko Sekčov     Magurska 2 UK
Sídlisko Sekčov     Ďumbierska 3 UK
Sídlisko Sekčov     Ďumbierska 7 UK
Sídlisko Sekčov     Ďumbierska 21 UK
Sídlisko Sekčov     Ďumbierska 23 UK
Sídlisko Sekčov     Ďumbierska 25 UK
Sídlisko Sekčov 4020 T2 Ďumbierska 28 Ďumbierska 2 UK
Sídlisko Sekčov     Ďumbierska 4 UK
Sídlisko Sekčov     Ďumbierska 6 UK
Sídlisko Sekčov     Ďumbierska 10 UK
Sídlisko Sekčov     Ďumbierska 12 UK
Sídlisko Sekčov     Ďumbierska 14 UK
Sídlisko Sekčov     Ďumbierska 16 UK
Sídlisko Sekčov     Ďumbierska 8 UK
Sídlisko Sekčov     Ďumbierska 30 NP-UK
Sídlisko Sekčov     Ďumbierska 40 NP UK
Sídlisko Sekčov     Ďumbierska 18 UK
Sídlisko Sekčov     Ďumbierska 20 UK
Sídlisko Sekčov     Ďumbierska 22 UK
Sídlisko Sekčov     Ďumbierska 24 UK
Sídlisko Sekčov     Ďumbierska 26 UK
Sídlisko Sekčov     Ďumbierska 28 UK
Sídlisko Sekčov     Ďumbierska 30 UK
Sídlisko Sekčov     Ďumbierska 32 UK
Sídlisko Sekčov 4030 T3 Sibírska 29 Sibírska 1 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 3 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 5 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 7 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 9 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 11 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 13 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 15 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 17 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 19 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 21 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 23 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 25 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 27 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 29 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 31 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 33 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 35 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 37 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 39 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 41 UK
Sídlisko Sekčov  4040 T4 Sibírska 30 Sibírska 6 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 8 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 10 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 14 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 16 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 18 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 20 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 28 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 30 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 12 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 2 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 4 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 24 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 26 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 22 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 32 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 34 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 36 UK
Sídlisko Sekčov     Sibírska 38 UK
Sídlisko Sekčov 4050 T5 ZŠ Sibírska 42 ZŠ Sibírska 42 UK
Sídlisko Sekčov 4060 T6 Čergovská 31 Čergovska 1-UK
Sídlisko Sekčov     Čergovska 2 UK
Sídlisko Sekčov     Čergovska 4 UK
Sídlisko Sekčov     Čergovska 6 UK
Sídlisko Sekčov     Čergovska 10 UK
Sídlisko Sekčov     Čergovska 12 UK
Sídlisko Sekčov     Čergovska 16 UK
Sídlisko Sekčov     Čergovska 18 UK
Sídlisko Sekčov     Čergovska 20 UK
Sídlisko Sekčov     Čergovska 22 UK
Sídlisko Sekčov     Čergovska 24 UK
Sídlisko Sekčov     Čergovska 26 UK
Sídlisko Sekčov     Čergovska 28 UK
Sídlisko Sekčov     Magurska 1 UK
Sídlisko Sekčov     Magurska 3 UK
Sídlisko Sekčov     Magurska 5 UK
Sídlisko Sekčov     Magurska 7 UK
Sídlisko Sekčov     Čergovska 8 UK
Sídlisko Sekčov     Magurska 9 UK
Sídlisko Sekčov     Magurska 11 UK
Sídlisko Sekčov     Magurska 13 UK
Sídlisko Sekčov     Magurska 15 UK
Sídlisko Sekčov     Magurska 17 UK
Sídlisko Sekčov     Čergovska 14-MŠ UK
Sídlisko Sekčov 4070 T7 Vihorlatska 32 Vihorlatska 2 UK
Sídlisko Sekčov     Vihorlatska 8 UK
Sídlisko Sekčov     Vihorlatska 9 UK
Sídlisko Sekčov     Vihorlatska 11 UK
Sídlisko Sekčov     Vihorlatska 12 UK
Sídlisko Sekčov     Vihorlatska 13 UK
Sídlisko Sekčov     Vihorlatska 14 UK
Sídlisko Sekčov     Vihorlatska 16 UK
Sídlisko Sekčov     Vihorlatska 15 UK
Sídlisko Sekčov     Vihorlatska 17 UK
Sídlisko Sekčov     Vihorlatska 18 UK
Sídlisko Sekčov     Vihorlatska 19 UK
Sídlisko Sekčov     Vihorlatska 20 UK
Sídlisko Sekčov     Vihorlatska 21 UK
Sídlisko Sekčov     Vihorlatska 22 UK
Sídlisko Sekčov     Vihorlatska 23 UK
Sídlisko Sekčov     Vihorlatska 1 UK
Sídlisko Sekčov     Vihorlatska 10 UK
Sídlisko Sekčov     Vihorladska 7-NP UK
Sídlisko Sekčov     Vihorlatska 3 UK
Sídlisko Sekčov     Vihorlatska 4 UK
Sídlisko Sekčov     Vihorlatska 5 UK
Sídlisko Sekčov     Vihorlatska 6 UK
Sídlisko Sekčov 4090 T9 Sekčov K9 1329 Exnárova 10 - UK
Sídlisko Sekčov     1279 Exnárova 11 - UK
Sídlisko Sekčov     985 Karpatská 8 UK
Sídlisko Sekčov     986 Karpatská 10 UK
Sídlisko Sekčov     989 Karpatská 9 UK
Sídlisko Sekčov     975 Karpatská 4 UK
Sídlisko Sekčov     975 Karpatská 5 UK
Sídlisko Sekčov     975 Karpatská 6 UK
Sídlisko Sekčov     982 Karpatská 2 UK
Sídlisko Sekčov     975 Karpatská 7 UK
Sídlisko Sekčov     979 Karpatská 19 UK
Sídlisko Sekčov     982 Karpatská 1 UK
Sídlisko Sekčov     982 Karpatská 3 UK
Sídlisko Sekčov     1209 Karpatská 17 - neb.priest(BD)-UK
Sídlisko Sekčov     977 Karpatská 11 UK
Sídlisko Sekčov     976 Exnárová 29 UK
Sídlisko Sekčov     976 Exnárová 30 UK
Sídlisko Sekčov     976 Exnárová 31 UK
Sídlisko Sekčov     980 Exnárová 13 UK
Sídlisko Sekčov     990 Exnárová 22 UK
Sídlisko Sekčov     980 Exnárová 15 UK
Sídlisko Sekčov     981 Exnárová 24 UK
Sídlisko Sekčov     981 Exnárová 25 UK
Sídlisko Sekčov     988 Exnárová 32 UK
Sídlisko Sekčov     981 Exnárová 26 UK
Sídlisko Sekčov     983 Exnárová 16 UK
Sídlisko Sekčov     983 Exnárová 17 UK
Sídlisko Sekčov     983 Exnárová 18 UK
Sídlisko Sekčov     983 Exnárová 19 UK
Sídlisko Sekčov     984 Exnárová 10 UK
Sídlisko Sekčov     980 Exnárová 14 UK
Sídlisko Sekčov     984 Exnárová 11 UK
Sídlisko Sekčov     984 Exnárová 12 UK
Sídlisko Sekčov     987 Exnárová 1 UK
Sídlisko Sekčov     987 Exnárová 2 UK
Sídlisko Sekčov     987 Exnárová 3 UK
Sídlisko Sekčov     987 Exnárová 4 UK
Sídlisko Sekčov     988 Exnárová 33 UK
Sídlisko Sekčov     988 Exnárová 34 UK
Sídlisko Sekčov     988 Exnárová 35 UK
Sídlisko Sekčov     990 Exnárová 23 UK
Sídlisko Sekčov     1339 Exnárova 12 - UK
Sídlisko Sekčov     1309 Exnárova 9 -UK
Sídlisko Sekčov     1319 Exnárová 12 -UK
Sídlisko Sekčov     1269 Exnárova 11-UK
Sídlisko Sekčov     1219 kultúrne zariadenie Exnárová-UK
Sídlisko Sekčov     1259 Exnárova 6 -UK
Sídlisko Sekčov     1289 Exnárová 11 -UK
Sídlisko Sekčov     1199 Exnárová 5-9 -UK
Sídlisko Sekčov     1349 Exnárova 10 -UK
Sídlisko Sekčov     1379 Exnárova 13 -UK
Sídlisko Sekčov     978 Exnárová 20 UK
Sídlisko Sekčov     978 Exnárová 21 UK
Sídlisko Sekčov     970 Exnárová 27 UK
Sídlisko Sekčov     970 Exnárová 28 UK
    971 Exnárová 5 UK
    971 Exnárová 6 UK
    971 Exnárová 7 UK
    971 Exnárová 8 UK
    971 Exnárová 9 UK
    972 Karpatská 12 UK
    973 Karpatská 13 UK
    973 Karpatská 14 UK
    973 Karpatská 15 UK
    974 Karpatská 18 UK
Sídlisko Sekčov  4100 SK8 711 Jurkovičová 4 UK
    711 Jurkovičová 5 UK
    711 Jurkovičová 6 UK
    711 Jurkovičová 8 UK
    721 Jurkovičová 12-UK
    721 Jurkovičová 13-UK
    722 Jurkovičová 15-UK
    722 Jurkovičová 16-UK
    723 Jurkovičová 10-UK
    723 Jurkovičová 9-UK
    725 Jurkovičová 1-UK
    701 Šrobárova 11-UK
    701 Šrobárova 12-UK
    701 Šrobárova 13-UK
    701 Šrobárova 14-UK
    702 Šrobárova 4-UK
    702 Šrobárova 5-UK
    702 Šrobárova 6-UK
    702 Šrobárova 7-UK
    708 Šrobárova 15-UK
    708 Šrobárova 16-UK
    708 Šrobárova 17-UK
    710 Šrobárova 1-UK
    710 Šrobárova 2-UK
    723 Jurkovičová 11-UK
    710 Šrobárova 3-UK
    711 Jurkovičová 3 UK
    725 Jurkovičová 2-UK
    722 Jurkovičová 14-UK
    711 Jurkovičová 7 UK
    729 Jurkovičová 18 - neb. priest.-UK
    749 MŠ Jurkovičova 17-UK
    706 Šrobárova 8-UK
    706 Šrobárova 10-UK
    706 Šrobárova 9-UK
    739 ZŠ Šrobárova 20-UK
 Sídlisko Sekčov 4110 SK7 727 Šoltésovej 1-UK
    727 Šoltésovej 3-UK
    727 Šoltésovej 4-UK
    727 Šoltésovej 5-UK
    727 Šoltésovej 6-UK
    728 Bernoláková 1-UK
    728 Bernoláková 3-UK
    728 Bernoláková 5-UK
    728 Bernoláková 7-UK
    728 Bernoláková 9-UK
    730 Bernoláková 10-UK
    730 Bernoláková 12-UK
    730 Bernoláková 2-UK
    730 Bernoláková 4-UK
    730 Bernoláková 6-UK
    730 Bernoláková 8-UK
    731 Šoltésovej 7-UK
    731 Šoltésovej 8-UK
    727 Šoltésovej 2-UK
    789 Bernolákova 21-neb.priest.(ZŠ)-UK
    732 Višňová 6-UK
    732 Višňová 7-UK
    732 Višňová 8-UK
    726 Višňová 10-UK
    726 Višňová 11-UK
    726 Višňová 12-UK
    726 Višňová 9-UK
 Sídlisko Sekčov 4120 SK6 733 Vansovej 4-UK
    733 Vansovej 5-UK
    733 Vansovej 6-UK
    735 Vansovej 9-UK
    736 Bernolákova 11-UK
    737 Vansovej 11-UK
    737 Vansovej 12-UK
    737 Vansovej 13-UK
    737 Vansovej 14-UK
    738 Bernolákova 15-UK
    744 Bernolákova 13-UK
    734 Vansovej 10-UK
    429 MŠ Bernolákova 19-UK
    419 DUBNÍK, Justičná - neb. priest. -UK
    449 Bernolákova 17 -neb.priest.-UK
    629 ATÚ - Dubník - Sekčov -UK
 Sídlisko Sekčov 4130 SK5 755 Justičná 10-UK
    755 Justičná 12-UK
    763 Federátov 9-UK
    756 Federátov 2 -UK
    756 Federátov 4 -UK
    756 Federátov 6 -UK
    757 Smreková 1-UK
    757 Smreková 3-UK
    758 Dubová 10-UK
    758 Dubová 8-UK
    760 Dubová 2-UK
    760 Dubová 4-UK
    760 Dubová 6-UK
    761 Smreková 5-UK
    761 Smreková 7-UK
    761 Smreková 9-UK
    762 Justičná 2-UK
    762 Justičná 4-UK
    762 Justičná 6-UK
    763 Federátov 11-UK
    763 Federátov 13-UK
    763 Federátov 7-UK
    755 Justičná 8-UK
    764 Smreková 11-UK
    764 Smreková 13-UK
    746 Dubová 3-UK
    745 Justičná 1-UK
    745 Justičná 3-UK
    745 Justičná 5-UK
    746 Dubová 1-UK
    746 Dubová 5-UK
    748 Justičná 7-UK
    748 Justičná 9-UK
    750 Dubová 7-UK
    750 Dubová 9-UK
    751 Višňová 1-UK
    751 Višňová 2-UK
    751 Višňová 3-UK
    751 Višňová 4-UK
    751 Višňová 5-UK
    752 Dubová 13-UK
    752 Dubová 15-UK
    750 Dubová 11-UK
    765 Smreková 4-UK
    765 Smreková 2-UK
    753 Federátov 14-UK
    753 Federátov 16-UK
    753 Federátov 8-UK
    753 Federátov 10-UK
    753 Federátov 12-UK
    754 Smreková 6-UK
    754 Smreková 8-UK
 Sídlisko Sekčov 4140 SK3 767 Popradská 4-UK
    767 Popradská 6-UK
    768 M.Benku 3-UK
    770 M.Benku 1-UK
    767 Popradská 5-UK
    775 Kozmonautov 6-UK
    775 Kozmonautov 8-UK
    776 Dargovská 1-UK
    776 Dargovská 2-UK
    776 Dargovská 3-UK
    778 Dargovská 4-UK
    778 Dargovská 5-UK
    778 Dargovská 6-UK
    772 L.Novomeského 14-UK
    772 L.Novomeského 16-UK
    773 Popradská 1-UK
    773 Popradská 2-UK
    773 Popradská 3-UK
    777 Dargovská 7,8-UK
    771 L.Novomeského 18-UK
    771 L.Novomeského 20-UK
    774 L.Novomeského 22-UK
    774 L.Novomeského 24-UK
    766 M.Benku 5 -UK
    609 ZŠ Máj.nám. 1-UK
    619 ZŠ Máj.nám.1 - bazén-UK
 Sídlisko Sekčov 4150 SK4 784 B4 L.Novomeského 4-UK
    783 B5 L.Novomeského 8-UK
    782 A10 G.Svobodu 38-UK
    782 A10 G.Svobodu 40-UK
    782 A10 G.Svobodu 42-UK
    783 B5 L.Novomeského 10-UK
    783 B5 L.Novomeského 6-UK
    784 B4 L.Novomeského 2-UK
    785 A9 G.Svobodu 28-UK
    785 A9 G.Svobodu 30-UK
    785 A9 G.Svobodu 32-UK
    785 A9 G.Svobodu 36-UK
    785 A9 G.Svobodu 34-UK
    790 A8 G.Svobodu 24-UK
    791 B8 M.Benku 2-UK
    791 B8 M.Benku 4-UK
    1009 MŠ Bratislavská 3-UK
    0799 OPÁL, Zemplínska - neb. priest.(ZŚ)-UK
    0999 OPÁL, M. Benku 7 - neb. priest.(služby)-UK
    787 MMB G.Svobodu 26-UK
    786 B6 Bratislavská 2-UK
    786 B6 Bratislavská 4-UK
    781 A11 Bratislavská 6-UK
    781 A11 Bratislavská 8-UK
    781 A11 Bratislavská 10-UK
    781 A11 Bratislavská 12-UK
    788 B7 Zemplinská 7-UK
    788 B7 Zemplinská 3,5-UK
FPE 0,410


Mestská časť Zdroj Odberné miesta
Sídlisko Šváby č. 6000 - Centrálna kotolňa Šváby  
Sídlisko Šváby  6000 Centrálna kotolňa Šváby 369 Važecká 2-UK
Sídlisko Šváby    367 Švábska 59-UK
Sídlisko Šváby    365 Švábska 55P-UK
Sídlisko Šváby    380 Švábska 72-UK
Sídlisko Šváby    380 Švábska 74-UK
Sídlisko Šváby    381 Švábska 40-UK
Sídlisko Šváby    381 Švábska 42-UK
Sídlisko Šváby    381 Švábska 46-UK
Sídlisko Šváby    382 Švábska 64,66-UK
Sídlisko Šváby    382 Švábska 68,70-UK
Sídlisko Šváby    383 Švábska 52,54-UK
Sídlisko Šváby    384 Švábska 76-UK
Sídlisko Šváby    384 Švábska 78-UK
Sídlisko Šváby    365 Royová 2-UK
Sídlisko Šváby    365 Švábska 53-UK
Sídlisko Šváby    365 Švábska 55Ľ-UK
Sídlisko Šváby    366 Važecká 12Ľ-UK
Sídlisko Šváby    366 Važecká 12P-UK
Sídlisko Šváby    367 Švábska 57-UK
Sídlisko Šváby    368 Royová 4Ľ-UK
Sídlisko Šváby    368 Royová 4P-UK
Sídlisko Šváby    368 Royová 6-UK
Sídlisko Šváby    369 Važecká 4-UK
Sídlisko Šváby    370 Švábska 61-UK
Sídlisko Šváby    371 Švábska 63-UK
Sídlisko Šváby    371 Švábska 65-UK
Sídlisko Šváby    371 Švábska 67-UK
Sídlisko Šváby    381 Švábska 44-UK
Sídlisko Šváby    1469 MŠ Važecká 18-UK
Sídlisko Šváby    1459 Švábska 80 - neb. priest(predajňa).-UK
Sídlisko Šváby    1439 POŠTA 5 - Švábska 32/A-UK
Sídlisko Šváby    373 Švábska 24-UK
Sídlisko Šváby    373 Švábska 26-UK
Sídlisko Šváby    377 Švábska 28-UK
Sídlisko Šváby    377 Švábska 30-UK
Sídlisko Šváby    378 Švábska 32-UK
Sídlisko Šváby    378 Švábska 34-UK
Sídlisko Šváby    376 Švábska 36-UK
Sídlisko Šváby    376 Švábska 38-UK
Sídlisko Šváby    374 Švábska 48,50-UK
Sídlisko Šváby    375 Švábska 60,62-UK
Sídlisko Šváby    375 Švábska 56,58-UK
Sídlisko Šváby    363 Švábska 69-UK
Sídlisko Šváby    363 Švábska 71-UK
Sídlisko Šváby    363 Važecká 10-UK
Sídlisko Šváby    372 Važecká 14-UK
Sídlisko Šváby    372 Važecká 16-UK
Sídlisko Šváby    364 Važecká 6-UK
Sídlisko Šváby    364 Važecká 8-UK
Sídlisko Šváby    1479 ZŠ Važecká 11-UK
Sídlisko Šváby 6010 OST Šváby K1 388 Royova 1Ľ-UK
Sídlisko Šváby    388 Royova 1P-UK
Sídlisko Šváby    388 Švábska 51-UK
Sídlisko Šváby    390 Lomnická 12-UK
Sídlisko Šváby    390 Švábska 47-UK
Sídlisko Šváby    390 Švábska 49Ľ-UK
Sídlisko Šváby   391 Lomnická 24-UK
Sídlisko Šváby    391 Lomnická 26-UK
Sídlisko Šváby    391 Lomnická 28-UK
Sídlisko Šváby    392 Lomnická 4-UK
Sídlisko Šváby    392 Lomnická 6-UK
Sídlisko Šváby    392 Lomnická 8-UK
Sídlisko Šváby    393 Lomnická 22-UK
Sídlisko Šváby    393 Lomnická 18-UK
Sídlisko Šváby    393 Lomnická 20-UK
Sídlisko Šváby    394 Lomnická 16Ľ-UK
Sídlisko Šváby    394 Lomnická 16P-UK
Sídlisko Šváby    395 Lomnická 14Ľ-UK
Sídlisko Šváby    395 Lomnická 14P-UK
Sídlisko Šváby    396 Lomnická 2-UK
Sídlisko Šváby    392 Lomnická 10-UK
Sídlisko Šváby    396 Urxova 6-UK
Sídlisko Šváby    390 Švábska 49P-UK
Sídlisko Šváby    1419 Lomnická 30-UK
Sídlisko Šváby    1399 Zdravotné stredisko - Sídl.Šváby-UK
Sídlisko Šváby    1429 Švábska, Sídl. Šváby - neb. priest.-UK
Sídlisko Šváby    397 Švábska 33-UK
Sídlisko Šváby    398 Švábska 35Ľ-UK
Sídlisko Šváby    398 Švábska 35P-UK
Sídlisko Šváby    387 Švábska 37-UK
Sídlisko Šváby    387 Švábska 39-UK
Sídlisko Šváby    400 Švábska 41-UK
Sídlisko Šváby    401 Švábska 43Ľ-UK
Sídlisko Šváby    401 Švábska 43P-UK
Sídlisko Šváby    386 Švábska 45Ľ-UK
Sídlisko Šváby    386 Švábska 45P-UK
Sídlisko Šváby    403 Urxova 2-UK
Sídlisko Šváby    403 Urxova 4Ľ-UK
Sídlisko Šváby    403 Urxova 4P-UK
FPE 0,231
 

Prílohy

Faktor primárnej energie
[  PDF - 92,3 kB]
| Novinky | |  

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS