SpravbytKomfort

http://spravbytkomfort.sk/clanok/536/vyroba_elektriny.html

Výroba elektriny

Kogenerácia je technologický proces vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla v jednom zariadení, kde palivom je zemný plyn.
Využiteľnosť je podstatne vyššia ako keby sa vyrábalo len samotné teplo. Zo Švábov sa vytratili škaredé komíny, ktoré nahradili nové a krajšie. Rekonštrukcia zahŕňala výmenu kotlov, ostatnej technológie, teda čerpadiel, regulačných prvkov, komínov, výstavbu trafostanice s elektrickou prípojkou, postavenie akumulačných nádrží s celkovým objemom 120 m3 a vybudovanie prístupovej cesty.
Technické informácie - celkový výkon zdroja 8,25 MW, výkon kotlov 7 MW

Pre našich zákazníkov chceme dosiahnuť moderné tepelné hospodárstvo, čisté životné prostredie a zároveň stabilizovanú a prijateľnú cenu tepla. Pre zákazníkov bezpečnú výrobu tepla a stále menej komínov, aby sme v Prešove mali čisté ovzdušie na sídliskách. Vzhľadom na to, že stavba sa nachádza v blízkosti obytných domov, volíme technológiu, ktorá nepoužíva na výrobu tepla drevnú štiepku. Výrobu tepla z biomasy sme sústredili na okraji sídliska.

Malá kogenerácia na Jazdeckej ulici │ Investícia prinesie úsporu nákladov
Vlastná výroba elektrickej energie pre centrálnu kotolňu Jazdecká zabezpečí úsporu nákladov. Malá kogeneračná jednotka, ktorá vyrába elektrickú energiu zo zemného plynu zabezpečí 44 % potrebného množstva elektrickej energie na vlastnú prevádzku centrálnej kotolne a jej biomasového kotla počas celého roka.
„Šesť valcový motor s celkovým výkonom 237 kW má nová kogeneračná jednotka, ktorú technici spustili 3.10.2016 do prevádzky v centrálnej kotolni Jazdecká. Je 5-krát menšia v porovnaní s kogeneračnou jednotkou vybudovanou v roku 2014 v centrálnej kotolni Šváby.“ zdôraznila Ing. Natália Banduričová, predsedníčka predstavenstva SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov.
„Neustále hľadáme nové technológie, ktoré prinášajú úsporu nákladov pri výrobe tepla.
Do budúcna pripravujeme projekt tepelného čerpadla na Sídlisku Sekčov.“ prezradil Dipl. Ing. Paul Minarik, člen predstavenstva spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov

 

Prílohy

Rozhodnutie elektrina 2014
[  PDF - 1076.1 kB]
Rozhodnutie elektrina 2015
[  PDF - 832.7 kB]
Rozhodnutie elektrina 2016
[  PDF - 1107.4 kB]
Rozhodnutie elektrina 2017
[  PDF - 1669.8 kB]
Zákon 656 o energetike
[  PDF - 284 kB]
Rozhodnutie elektrina 2018
[  PDF - 815.6 kB]
Rozhodnutie elektrina 2018
[  PDF - 797.5 kB]
3.1.2017 | Pridal: SpravbytKomfort | Elektrina | čítané: 2132 krát