SpravbytKomfort

http://spravbytkomfort.sk/clanok/382/informacie_o_pravach_a_povinnostiach_odberatelov.html

Informácie o právach a povinnostiach odberateľov

§ Zákon 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike

§  Zákon   99/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

§  Zákon 184/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov

§  Zákon 100/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov 

§ Vyhláška ÚRSO 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla

 
11.7.2014 | Pridal: Admin | Informácie o právach a povinnostiach odberateľov | čítané: 3515 krát