SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Výstavba na Sídlisku Šváby

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za pochopenie počas prác, ktoré budú súvisieť s našou investičnou akciou. Začali sme s realizáciou investičnej akcie na Sídlisku Šváby. Stavebné práce zasiahnu do trávnatého pásu a parkovísk pozdĺž hlavnej cesty Švábska. /mapa/ Realizácia prebehne v mesiacoch jún až október. Súbežne s našou akciou bude prebiehať aj výstavba cyklistického chodníka, ktorú zabezpečuje Mesto Prešov. Úprava zelene bude po ukončení oboch akcií.

„V meste Prešov sme vybudovali dve kotolne na biomasu a aj ďalej je potrebné vyrábať teplo efektívne a ekonomicky. Prichádzame s ďalšou investíciou a snažíme sa vyrábať teplo zodpovedne k našim zákazníkom a k životnému prostrediu. Teplom z rekonštruovanej kotolne budeme zásobovať 1 600 bytov. Predpokladaná investícia presiahne 1,5 milióna eur. Zámerom je postaviť niečo nové a moderné. Do zrekonštruovanej kotolne vložíme okrem nových kotlov aj kogeneračnú jednotku. Kogenerácia je technologický proces vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla v jednom zariadení.“ vysvetľuje František Tomko, riaditeľ energetického manažmentu spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov.

V týchto dňoch začína I. etapa, ktorá sa týka prepojenia kotolní. V II. etape bude samotná realizácia kogeneračného zdroja (KVET) na kotolni K 2 Šváby. Termín ukončenia celej stavby je v mesiaci december tohto roku.

 
 
  • mapa Šváby

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS