SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Stanovisko spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov k spravodajskému príspevku v TV MARKÍZA 30.4.2013

Vážený pán šéfredaktor spravodajstva televízie Markíza, dovoľte nám touto formou reagovať na spravodajský príspevok, ktorý bol odvysielaný 30. apríla 2013 v hlavnej spravodajskej relácii televízie Markíza so začiatkom o 19.00 hod. Redaktorom uvedeného spravodajského príspevku bol regionálny redaktor vášho spravodajstva Martin Jedinák.

Redaktor v príspevku riešil problematiku úhrad zákazníkov spoločnosti Spravbytkomfort, a.s. Prešov a pokutu vo výške 35 tisíc eur, ktorú spoločnosti Spravbytkomfort, a.s. Prešov udelila Slovenská obchodná inšpekcia.
Sme presvedčení, že odvysielaná reportáž bola neobjektívna, nevyvážená a neboli v nej uvedené všetky potrebné fakty. Reportáž poškodila dobré meno spoločnosti Spravbytkomfort, a.s. Prešov a na jej základe hrozí poškodenie vzťahov medzi zákazníkmi a spoločnosťou Spravbytkomfort, a.s. Prešov.

Naše stanovisko sme redaktorovi TV Markíza zaslali písomnou formou e-mailom, v ktorom sme jasne odpovedali na jeho otázky. Tento e-mail tvorí prílohu tohto listu.
Vysvetlili sme v ňom, že ide o právny problém medzi SOI a spoločnosťou Spravbytkomfort, a.s. Prešov. Z dôvodu, že rozhodnutie súdu nebolo právoplatné, nemohli sme sa k tejto problematike relevantne vyjadriť. Chceme uviesť, že spoločnosť Spravbytkomfort, a.s. Prešov bude rešpektovať rozhodnutie súdu v tejto veci. Avšak aj napriek tomu boli v reportáži uvedené viaceré nepravdivé a neúplné informácie, ktoré poškodzujú naše dobré meno:

 Redaktor chybne uviedol, že na pokutu vyrubenú SOI, ktorá mimochodom nie je právoplatná, sa poskladajú zákazníci Spravbytkomfort, a.s. Prešov – je to mylná a chybná informácia, ktorá sa nezakladá na pravde. Prípadnú pokutu, ktorá nie je právoplatná, bude platiť spoločnosť Spravbytkomfort, a.s. Prešov, teda nie zákazníci spoločnosti. V tejto veci je potrebné počkať na rozhodnutie súdu.

 Redaktor uviedol, že spoločnosť Spravbytkomfort, a.s. Prešov účtuje zákazníkom platby chybne - spoločnosťou – Spravbytkomfort – Správa bytov, s.r.o. – je to neúplná informácia. Spoločnosť Spravbytkomfort – Správa bytov, s.r.o. je 100% dcérskou spoločnosťou spoločnosti Spravbytkomfort, a.s. Prešov, patrí teda do jej portfólia. Účty, ktoré sú zriadené, sú účtami jednotlivých bytových domov, vlastníci sú ich majiteľmi. Ide o účty samotných zákazníkov, nie o účty našej spoločnosti.

 Rovnako bolo chybne uvedené, že vlastníci strácajú dosah na tieto účty, pretože nie sú majiteľmi účtu. Je to dezinformácia – výlučnými majiteľmi sú samotní majitelia bytov a teda samotní zákazníci spoločnosti Spravbytkomfort, a.s. Prešov.

 Uvedené účty boli vytvorené z dôvodu transparentnosti a priehľadnosti hospodárenia jednotlivých bytových domov a ich vlastníkov. Nie sú majetkom spoločnosti Spravbytkomfort, a.s. Prešov, ani spoločnosti Spravbytkomfort – Správa bytov, s.r.o. – neuvedenie tejto skutočnosti pôsobí v odvysielanom príspevku zavádzajúco a zmiatlo zákazníkov spoločnosti Spravbytkomfort, a.s. Prešov. To v konečnom dôsledku poškodzuje obchodné vzťahy medzi spoločnosťou Spravbytkomfort, a.s. Prešov a zákazníkmi.

 V reportáži bolo uvedené, že Slovenská obchodná inšpekcia udelila spoločnosti Spravbytkomfort, a.s. Prešov pokutu vo výške 35 tisíc eur. Áno, to je pravda. Ide však len o čiastočnú informáciu – rozhodnutie SOI nám totiž ako dotknutej strane nebolo doručené – táto informácia v reportáži neodznela a rovnako neodznelo, že Spravbytkomfort, a.s. Prešov podá v predmetnej veci žalobu na súd, ktorý rozhodne o oprávnenosti takejto pokuty. Podľa nášho právneho názoru nie je Slovenská obchodná inšpekcia v danej veci oprávnená konať.

Odvysielaná reportáž spôsobila vážne komunikačné problémy medzi zákazníkmi Spravbytkomfort, a.s. Prešov a spôsobuje stratu dôvery klientov voči našej spoločnosti.
Žiadame Vás preto o uverejnenie opravy a o uvedenie všetkých informácií na pravú mieru. V prípade, že sa tak nestane, budeme nútení podniknúť právne kroky na ochranu spoločnosti Spravbytkomfort, a.s. Prešov.

S pozdravom

Ing. Natália Banduričová
predsedníčka predstavenstva

 
 

Prílohy

stanovisko
[  PDF - 499.8 kB]
List zákazníkom
[  PDF - 564.3 kB]

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS