SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Spravbytkomfort, a. s.o krok bližšie k zákazníkom │ Vlastníci bytov informácie dostanú z pohodlia ich domova

(Článok Prešovský Večerník) Patrí k lídrom správcovských spoločností na Slovensku. Vďaka svojím dlhoročným aj medzinárodným skúsenostiam vytvára podmienky na neustále skvalitňovanie poskytovaných služieb v oblasti energetického a facility manažmentu, správy bytov a objektov. Rok 2013 je pre Spravbytkomfort, a.s. znova plný výziev.

vedenie Aj v biznise je zárukou úspechu komunikácia. V stredu minulého týždňa sa uskutočnilo pravidelné stretnutie spoločnosti Spravbytkomfort a.s. a zástupcov vlastníkov bytových domov. Tých je v Prešove pod správou spoločnosti už 262, v ktorých sa nachádza 9600 bytov. Súčasťou správy spoločnosti je aj 245 nebytových priestorov. Balík služieb, ktorý spoločnosť poskytuje, je zaujímavý. Okrem vedenia ekonomickej agendy, technickej činnosti a právnych služieb poskytuje Spravbytkomfort, a.s. doplnkové služby ako poradenstvo pri zatepľovaní, metodickú pomoc pri úveroch, rozúčtovanie tepla podľa PRVN, energetické poradenstvo, zabezpečovanie opráv a údržby a havarijnú službu.
Na stredajšie stretnutie prišlo vyše 200 správcov z celého mesta, aby spoznali nové zámery spoločnosti. Predstaviť im ich prišli tí najkompetentnejší, zástupca akcionára podniku mesta Viedeň a člen predstavenstva Dipl. Ing. Paul Minarik v sprievode predsedníčky predstavenstva a riaditeľky spoločnosti Ing. Natálie Banduričovej a riaditeľov sekcií Ing. Alfréda Leitnera (facility managment), Ing. Emy Šivecovej (finančný a podporný m.) a Františka Tomka (energetický m.).
Aj keď išlo v podstate o pracovné stretnutie, to sa v priestoroch Parku kultúry a oddychu nieslo v priateľskej atmosfére. Vlastne o to sa snaží manažment spoločnosti. „Je príjemné sa z času na čas stretnúť v prostredí, ktoré nenavodzuje atmosféru práce, ale skôr atmosféru priateľského stretnutia, “ povedal Ing. Alfréd Leitner. Je sympatické, že do Prešova na stretnutie so zástupcami bytových domov pricestoval aj zástupca akcionára podniku mesta Viedeň a člen predstavenstva Dipl. Ing. Paul Minarik. „Cieľom tohto stretnutia je oboznámiť vás, našich klientov, s novinkami, ktoré sme pre vás pripravili, ako aj s dosiahnutým progresom v oblasti revitalizácie bývania a služieb spojených so správcovskou činnosťou, “ takto privítal účastníkov Dipl. Ing. Paul Minarik.
Keďže cieľom stretnutia bolo predstaviť zámery spoločnosti, táto časť patrila Ing. Alfrédovi Leitnerovi. V prvej časti svojej prezentácie predstavil firmu, jej hlavné činnosti a politiku, ktorú v Spravbytkomfort a.s. voči zákazníkom presadzuje. Medzi tie najhlavnejšie patrí najmä transparentnosť, vysoký štandard služieb a zvyšovanie úrovne bývania. „Vy ste vlastníci bytov, vy rozhodujete, my sme nápomocní a vykonávame vaše rozhodnutia. V oblasti správy bývania sme teda vašimi zástupcami, “ vyjadril sa Ing. Alfréd Leitner. Súčasne ponúkol jednu zo služieb, ktorá by mala ponúknuť väčší „komfort“ klientom: „Umožnili sme prístup do Internetbankingu kde si každý zástupca vlastníkov bytov môže prezerať stav účtu a pohyby na účte svojho bytového domu. V súčasnosti ho využíva sedemdesiat percent našich zástupcov vlastníkov.“
Spoločnosť Spravbytkomfort, a.s. však zrealizovala aj ďalšie kroky, ktoré viedli k zníženiu nákladov na bývanie. Ing. Alfréd Leitner zvlášť zdôraznil výhody rekonštrukcie interiérov (stúpačky, výťahy a pod.) a exteriérov (výmena vchodových dverí, výmena sklenených vitráží schodísk, zateplenie). Výsledkom je najmä celková úspora nákladov o päťdesiat percent, predĺženie životnosti či zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti, vyššia kvalita bývania, ustálená teplota v bytovom dome, ochrana pred hlukom a minimalizácia problémov z vlhkosťou. Ako dodal, „je potrebné zvážiť spojenie investícií na rekonštrukciu vnútorných i vonkajších častí bytových domov.“
Manažment spoločnosti predstavil aj veľmi zaujímavý nový komunikačný kanál medzi firmou a vlastníkmi bytov s názvom „Po schodoch“. Pomocou prihlasovacieho kódu sa zákazníci spoločnosti Spravbytkomfort prihlásia na portáli www.poschodoch.sk k svojmu účtu a nájdu tu ročné vyúčtovanie, odpočty meračov či upomienky, ale aj rôzne doplnkové služby ako napríklad graf spotreby a podobne. „Žijeme v informačnom veku, kedy je informácií niekedy až priveľa. Čo sa týka správy bytov, asi ich nie je nikdy dosť a ľudia o ne majú záujem a toto moderné médium (internet) komunikáciu medzi klientom, vlastníkom bytu, a nami, správcovskou spoločnosťou zjednodušuje. V systéme správy sa nemení nič, rovnaké zostanú i ročné vyúčtovania, ktoré bude možné si z portálu www.poschodoch.sk aj stiahnuť a prípadne vytlačiť, “ povedal Dipl. Ing. Minarik.
Nový komunikačný kanál má však aj ďalší rozmer. „Najväčšou výhodou pre nás i pre našich klientov je odbremenenie zákazníckeho centra a sprístupnenie informácií vlastníkom bytov z pohodlia ich domova. Jedným z nosných bodov našej firemnej politiky je transparentnosť a zvyšovanie kvality bývania, ktorej by mala dopomôcť aj táto nová služba. Čím viac informácií bude dostupných, tým menší priestor je pre pochybnosti a nedorozumenia. Zástupcovia vlastníkov bytov zároveň majú možnosť zobraziť na tzv. Nástenke správy a informácie pre vlastníkov bytov, svojich susedov“ dodáva Ing. Alfréd Leitner. Originálny kód bude klientom doručený spolu s vyúčtovaním za rok 2012 v máji 2013. Od okamihu zaregistrovania sa na portály, budú zákazníkom spomínané informácie k dispozícii.
Druhou témou, o ktorej sa hovorilo, bolo zosumarizovanie progresu dosiahnutého v revitalizácii bytových domov v správe Spravbytkomfort, a.s. „Celkovo už bolo našou firmou obnovených sedemdesiatpäť domov. V roku 2012 to bolo dvadsaťštyri domov s objemom investície 5 miliónov. 650 tisíc eur. Z komerčných úverov pochádzalo 5,3 milióna a 350 tisíc zo Štátneho fondu rozvoja bývania a štátnych dotácií. Na rok 2013 je v pláne dvadsaťosem domov z rôznych lokalít Prešova s celkovou investíciou 8 miliónov eur. Z dlhodobého hľadiska je primárnym cieľom Spravbytkomfortu ukončenie revitalizačného procesu bytových domov a hladké spustenie a funkčnosť služby „Po schodoch“. Dnes je ťažko povedať, aké nápady či zlepšenia budúcnosť prinesie, jedno však povedať môžem, naša činnosť bude aj naďalej smerovať k transparentnosti a zlepšovaniu služieb pre našich zákazníkov- Prešovčanov“ pokračuje Ing. Alfréd Leitner.
„Mesto Viedeň figuruje v rôznych správcovských spoločnostiach po Slovensku, ktoré celkovo spravujú dvadsaťpäť tisíc bytov. Akcionárom sme od roku 2005, odvtedy sme okrem správcovskej činnosti zrekonštruovali vykurovacie zariadenia, zaviedli sme v tejto oblasti využívanie obnoviteľných zdrojov, zainvestovali sme aj oblasti interakcie so zákazníkmi dôkazom čoho je aj náš najmladší projekt PO SCHODOCH. Zo strany Energiecomfort Viedeň je za tú dobu veľká spokojnosť so spoluprácou.“ zhrnul Dipl. Ing. Minarik spoluprácu z pohľadu rakúskej strany. Stretnutie uzavrela svojím vystúpením tanečná skupina Merlin.
(mn)

 
 
  • PKO
  • program
  • prezentacia
  • sala
  • sala 1
  • sala 2
  • obcerstvenie

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS