SpravbytKomfort

http://spravbytkomfort.sk/clanok/331/vyhodnotenie_standardov_kvality.html

Vyhodnotenie štandardov kvality

príloha - tabuľka

 

Prílohy

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2015
[  PDF - 411.9 kB]
Tabuľka č.3_2015
[  PDF - 390.9 kB]
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2016
[  PDF - 900.6 kB]
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2017
[  PDF - 227.6 kB]
Tabuľka č.3_2017
[  PDF - 216 kB]
18.3.2013 | Pridal: SpravbytKomfort | Vyhodnotenie štandardov kvality | čítané: 6764 krát