SpravbytKomfort

http://spravbytkomfort.sk/clanok/331/vyhodnotenie_standardov_kvality.html

Vyhodnotenie štandardov kvality

príloha - tabuľka

 

Prílohy

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2015
[  PDF - 411,9 kB]
Tabuľka č.3_2015
[  PDF - 390,9 kB]
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2016
[  PDF - 900,6 kB]
18.3.2013 | Pridal: SpravbytKomfort | Vyhodnotenie štandardov kvality | čítané: 5675 krát