SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Ciele kvality a environmentu 2019

1. Zabezpečenie diaľkových odpočtov pomerových rozdeľovačov tepla (PRVN) v 40 % spravovaných domov.
Zodpovedný: riaditeľ Facility manažmentu
Termín: 31.12.2019

2. Zabezpečenie diaľkových odpočtov vodomerov v 10 % spravovaných domov.
Zodpovedný: riaditeľ Facility manažmentu
Termín: 31.12.2019

3. Rekonštrukcia blokových kotolní Solivar a 17. Novembra.
Zodpovedný: riaditeľ Energetického manažmentu
Termín: 31.12.2019

4. Rekonštrukcia primárnych okruhov CK Jazdecká a CK Sekčov – pokračovanie investičnej akcie.
Zodpovedný: riaditeľ Energetického manažmentu
Termín: 31.12.2019

5. Zníženie emisií skleníkových plynov oproti minulému roku o 0,5 %.
Zodpovedný: riaditeľ Energetického manažmentu
Termín: 31.12.2019

V Prešove, 04.01.2019

Ing. NATÁLIA BANDURIČOVÁ
riaditeľka spoločnosti

 
 

Prílohy

Ciele kvality a environmentu 2019
[  PDF - 139.7 kB]

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS