SpravbytKomfort

http://spravbytkomfort.sk/clanok/329/ciele_kvality_a_environmentu_2017.html

Ciele kvality a environmentu 2017

1. Zlepšenie pracovného prostredia zamestnancov rekonštrukciou sociálnych zariadení v budove na ul. Volgogradskej č.88.

Zodpovedný: riaditeľ a.s.
Termín: 31.12.2017

2. Zabezpečenie diaľkových odpočtov pomerových rozdeľovačov tepla (PRVN) a vodomerov v minimálne 20 % spravovaných bytoch.

Zodpovedný: riaditeľ Facility manažmentu
Termín: 31.12.2017

3. Získanie nového zdroja tepla do majetku spoločnosti.

Zodpovedný: riaditeľ Energetického manažmentu
Termín: 31.12.2017

4. Modernizácia kotolní Sekčov K-1 a K-2.

Zodpovední: riaditeľ Energetického manažmentu
Termín: 31.12.2017

5. Modernizácia CZT na ul. Exnárovej zriadením kogeneračnej jednotky na výrobu elektrickej energie pre vlastnú potrebu - prípravná fáza.

Zodpovední: riaditeľ Energetického manažmentu
Termín: 31.12.2017

6. Zníženie emisií skleníkových plynov oproti minulému roku o 1 %.

Zodpovedný: riaditeľ Energetického manažmentu
Termín: 31.12.2017

V Prešove, 04.01.2017

Ing. NATÁLIA BANDURIČOVÁ
riaditeľka spoločnosti

 

Prílohy

Ciele kvality a environmentu 2016
[  PDF - 192,7 kB]
14.3.2013 | Pridal: SpravbytKomfort | Ciele kvality a krátkodobé environmentálne ciele | čítané: 7443 krát