SpravbytKomfort

http://spravbytkomfort.sk/clanok/329/ciele_kvality_a_environmentu_2018.html

Ciele kvality a environmentu 2018

1. Zabezpečenie diaľkových odpočtov pomerových rozdeľovačov tepla (PRVN) v 35 % spravovaných domov.
Zodpovedný: riaditeľ Facility manažmentu
Termín: 31.12.2018

2. Zabezpečenie diaľkových odpočtov vodomerov v 10 % spravovaných domov.
Zodpovedný: riaditeľ Facility manažmentu
Termín: 31.12.2018

3. Výmena kotla na CK Jazdecká.
Zodpovedný: riaditeľ Energetického manažmentu
Termín: 31.12.2018

4. Rekonštrukcia primárnych okruhov CK Jazdecká a CK Sekčov – I.etapa.
Zodpovedný: riaditeľ Energetického manažmentu
Termín: 31.12.2018

5. Zníženie emisií skleníkových plynov oproti minulému roku o 0,5 %.
Zodpovedný: riaditeľ Energetického manažmentu
Termín: 31.12.2018

V Prešove, 04.01.2018

Ing. NATÁLIA BANDURIČOVÁ
riaditeľka spoločnosti

 

Prílohy

Ciele kvality a environmentu 2018
[  PDF - 148.6 kB]
14.3.2013 | Pridal: SpravbytKomfort | Ciele kvality a environmentálne ciele | čítané: 8886 krát