SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Ciele kvality a environmentu 2017

1. Zlepšenie pracovného prostredia zamestnancov rekonštrukciou sociálnych zariadení v budove na ul. Volgogradskej č.88.

Zodpovedný: riaditeľ a.s.
Termín: 31.12.2017

2. Zabezpečenie diaľkových odpočtov pomerových rozdeľovačov tepla (PRVN) a vodomerov v minimálne 20 % spravovaných bytoch.

Zodpovedný: riaditeľ Facility manažmentu
Termín: 31.12.2017

3. Získanie nového zdroja tepla do majetku spoločnosti.

Zodpovedný: riaditeľ Energetického manažmentu
Termín: 31.12.2017

4. Modernizácia kotolní Sekčov K-1 a K-2.

Zodpovední: riaditeľ Energetického manažmentu
Termín: 31.12.2017

5. Modernizácia CZT na ul. Exnárovej zriadením kogeneračnej jednotky na výrobu elektrickej energie pre vlastnú potrebu - prípravná fáza.

Zodpovední: riaditeľ Energetického manažmentu
Termín: 31.12.2017

6. Zníženie emisií skleníkových plynov oproti minulému roku o 1 %.

Zodpovedný: riaditeľ Energetického manažmentu
Termín: 31.12.2017

V Prešove, 04.01.2017

Ing. NATÁLIA BANDURIČOVÁ
riaditeľka spoločnosti

 

Prílohy

Ciele kvality a environmentu 2016
[  PDF - 192,7 kB]

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS