SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Slávnostné otvorenie kotolne na biomasu II Sekčov 30.05.2012

Zámerom spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov bolo stabilizovať cenu tepelnej energie prechodom na využívanie biomasy. Dnes sme slávnostne otvorili už druhú kotolňu na drevnú štiepku v meste Prešov.

foto 1 „Využívaním obnoviteľných zdrojov energií sa mesto Prešov radí ku deviatim mestám v Rakúsku, Nemecku a na Slovensku, kde Energiecomfort, partner Mesta Prešov, obdobné zdroje vybudoval a prevádzkuje. Prešov je z týchto miest najväčším a jedna polovica z takmer 100.000 obyvateľov bude užívať teplo z biomasy. „ Dipl. Ing. Paul Minarik, člen predstavenstva SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov

Po dobrých skúsenostiach z výstavby Biomasy I. na ul. Jazdecká pre Sídliská I. , II. a III. sme v roku 2011 zrealizovali obdobný zdroj tepla na báze biomasy Biomasa II. s výkonom 8 MW na ul. Exnárová pre Sídlisko Sekčov.
Prevádzka tohto zdroja bola úspešne zahájená prvým zapálením štiepky v kotle 19. septembra 2011.

Prechodom na využívanie obnoviteľných zdrojov sme dosiahli zníženie závislosti na zemnom plyne. V roku 2011 sme znížili spotrebu plynu o 6,5 mil. m3, čo predstavuje prínos pre životné prostredie v znížení produkcie skleníkových plynov o 12.000 ton. Dodávame, že spaľovanie biomasy je k životnému prostrediu neutrálne. Najväčším prínosom pre našich zákazníkov bola stabilizácia ceny tepla v meste Prešov.

„Na začiatok musím zdôrazniť, že Spravbytkomfort vyrába a dodáva energiu bezpečne, spoľahlivo, šetrne k životnému prostrediu, efektívne, prostredníctvom inovatívnych technológií za akceptovateľné a konkurencieschopné ceny.
Naša spoločnosť k dnešnému dňu dosiahla 35% podiel využitia obnoviteľných zdrojov energií a zníženie emisií o 60%.“ Ing. Natália Banduričová, predsedníčka predstavenstva SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov

Zvýšenie podielu biomasy pri výrobe tepla, keď je z nej v letných mesiacoch na 100% pokrytá výroba teplej vody pre 13 000 bytov, má pozitívny vplyv a umožňuje stabilizovať cenu tepla v našom meste. Výkyvy ceny ropy na svetových trhoch za posledné obdobie naši odberatelia nepocítili. Cenu sme udržali na v tej istej výške.

Výhody pre našich zákazníkov:

 Čistejšie ovzdušie na Sídlisku Sekčov
Zmenou technológie vo výmenníkových staniciach, znížime počet kotlov na plyn o 15, čím bude čistejšie ovzdušie na Sídlisku Sekčov. Každý zdroj na zemný plyn – kotol, prináša so sebou aj zhoršenie životného prostredia a riziko nebezpečenstva.

 Flexibilita v zmene paliva
Ďalšou výhodou bude možnosť flexibilne meniť palivovú základňu podľa potrieb. Zákazníkom zabezpečíme spoľahlivú dodávku tepla za prijateľné ceny.

 Monitorovanie dodávky tepla – 24 hodín
Odovzdávacie stanice budú spojené s centrálnym riadiacim systémom na kotolni CK Sekčov, čo prinesie našim zákazníkom spoľahlivú dodávku tepla a teplej vody.

„Spravbytkomfort v Prešove v rokoch 2007-2012 investoval ca. 12 Mil. EUR do modernizácie tepelného hospodárstva. Spoločnosť Energiecomfort, ktorá je súčasťou Viedeňskej komunálnej spoločnosti Wiener Stadtwerke, uplatnila v Prešove svoje skúsenosti a know-how na poli obnoviteľných energií. Takto majú občania v Prešove trvalo do budúcnosti zabezpečené nielen dobré životné prostredie, ale aj modernizované tepelné hospodárstvo, o tretinu zníženú závislosť od dodávky plynu a zároveň cenu tepla, ktorá patrí na Slovensku k najnižším. „ Dipl. Ing. Paul Minarik, člen predstavenstva SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov

„Naším cieľom do budúcich rokov je udržať súčasný trend, presvedčiť našich odberateľov a zákazníkov, že Spravbytkomfort je korektný partner.
Chceme s profesionálnym tímom odborníkov zabezpečiť tepelnú pohodu v bytoch s maximálnou efektívnosťou a za čo najnižšie ceny.
K tomu prispeje aj v súčasnosti prebiehajúca investičná akcia prepojenie 5 kotolní s kotolňou BIOMASA II – CK Sekčov . Cieľom je využiť výhody spomenutej kotolne.
Po ukončení tejto akcie budeme koncom roka 2012 zásobovať teplom z obnoviteľných zdrojov približne 16 000 bytov čo predstavuje až 70% z celkového počtu nami zásobovaných bytov. Takto vyrobeným teplom, zásobujeme aj školy, škôlky, obchodné firmy a iné nebytové priestory.
Celkovo očakávame zníženie spotreby plynu o 10 mil. m3 a tým zníženie produkcie skleníkových plynov o19.000 ton.“ Ing. Natália Banduričová, predsedníčka predstavenstva SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov

 
 
  • foto 2
  • foto3
  • foto 4
  • foto 5
  • foto 6
  • foto 7

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS