SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

ČEZ SERVIS s.r.o.

obrazok Spoločnosť ČEZ SERVIS s.r.o. ponúka zákazníkom svoje služby v týchto profesiách :

Vodoinštalačné – kúrenárske práce:
Práce v byte : montáže, opravy a výmeny radiátorov, ventilov, rozvodov SV, TÚV, ÚK, armatúr, batérii, WC, nádržiek, sprchovacích kútov, výmeny a montáže meračov spotreby SV a TÚV, zriaďovacích predmetov a odpadov (nie výmeny hlavných zvislých kanalizačných stúpačiek z azbestocementových rúr)...

Práce v spoločných priestoroch:
montáže, opravy a výmeny ventilov na SV, TÚV, ÚK a regulačných ventilov,
armatúr, zvislých a ležatých rozvodov SV, TÚV a ÚK, kontrola funkčnosti armatúr a rozvodov TÚV a ÚK pred vykurovacou sezónou...

Elektroinštalačné práce:
Práce v byte: montáže, opravy a výmeny elektroinštalačných rozvodov, krabíc, vypínačov, zásuviek, rozvodných skríň, ističov a stýkačov...

Práce v spoločných priestoroch: montáže, opravy a výmeny elektroinštalačných rozvodov, el. bojlerov, ohrievačov vody, krabíc, vypínačov, zásuviek, ističov, stýkačov, svietidiel, senzorov, elektrických zámkov, hlásnikov, domácich telefónov, schodišťových automatov a pod. , odborná prehliadka (revízia) elektroinštalácie a bleskozvodu v zmysle vyhlášky 508/2009.

Plynoinštalačné práce:
Práce v byte: montáže, opravy a výmeny rozvodov plynového potrubia, armatúr, odstránenie únikov plynu na závitových spojoch a armatúrach v byte

Práce v spoločných priestoroch: montáže, opravy a výmeny nízkotlakového rozvodu plynu, výmena regulátora tlaku plynu (RTP) a skrinky RTP, odborné prehliadka (revízia), tlakové skúšky rozvodov plynu a regulačných staníc, montáž spotrebičov - záručný a po záručný servis spotrebičov – typ: KARMA, GAMA PO, JUNKERS, opravy plynových kotlov do 50Kw a regulačných staníc.

Ďalšie práce:

-sklenárske práce – všetky druhy zasklievania v byte a v spoločných priestoroch
v bytovom dome

-zámočnícke práce - oprava vstupných, schodišťových a výťahových oceľových stien a zábradlia vrátane výmeny zámkov, závesov okien a dverí,  samozatváračov, výroba a oprava rohoží, stojanov, madiel a pod.

-maliarske a natieračské práce – vnútorné maľby a nátery stien (vrátane murárskych vysprávok omietok) okien, dverí a zámočníckych výrobkov

-stolárske práce – oprava drevených prahov, okien, dverí a ich kovaní a zámkov

-izolácie striech a potrubí – tepelná izolácia potrubia, oprava povlakovej krytiny striech z asfaltových pásov

-kontrola a čistenie komínov

-servis výťahov – kompletný servis v zmysle platných vyhlášok a noriem

 
 

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS