SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Zabezpečovanie HAVARIJNEJ SLUŽBY – SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov

Vážený vlastník bytu, vážený vlastník nebytového priestoru, dovoľte nám, aby sme Vás informovali o zmene, ktorá nás spoločne čaká v najbližšom období v rámci zvyšovania úrovne výkonu správy Vášho bytového domu.

V prípade porúch a havárií sme Vám k dispozícii denne, počas víkendov a sviatkov. Na Vaše zavolanie sú pripravení pracovníci a technika. Bytové domy, rozvody či výťahy sú rôzne staré a opotrebované, preto je potrebné byť pripravený na rýchly zásah v prípade vážnych havarijných situácií a v čo najkratšom čase urobiť príslušné opatrenia k zamedzeniu škôd na majetku vlastníkov bytov, alebo aby nebol ohrozený ľudský život.
Náklady na chod a zabezpečovanie havarijnej služby mimo pracovnej doby a počas dní pracovného voľna každým rokom neúmerne rastú.
Od 1.1.2012 sme nútení pre zabezpečovanie havarijnej služby zaviesť poplatok. Poplatok za takto poskytnutú službu bude hradený z fondu opráv, prevádzky a údržby bytového domu sadzbou 0,60 € mesiac/byt a NP vrátane DPH.
Rozsah a čas zabezpečovania havarijnej služby je prílohou listu a tiež je uvedený na internetovej stránke našej spoločnosti www.spravbytkomfort.sk.

V najbližších dňoch Vám bude cez zástupcu vlastníkov bytového domu predložená „Zmluva o dielo na zabezpečovanie havarijnej služby“. Žiadame Vás o jej podpísanie.
V prípade, že zmluva nebude podpísaná nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov do konca roka 2011, nebudeme môcť Vášmu bytovému domu od 1.1.2012 až do podpísania zmluvy havarijnú službu zabezpečovať.

Ďakujeme Vám za pochopenie, veríme, že toto opatrenie budete chápať ako krok k udržaniu tejto služby v ponuke služieb našej spoločnosti a plnohodnotného zabezpečenia činností v prípade havarijných situácií vo Vašom bytovom dome.

S pozdravom

Ing. Natália Banduričová
riaditeľka a.s.

 
 

Prílohy

Leták Havarijná služba
[  PDF - 91.9 kB]
List Havarijná služba
[  PDF - 268.3 kB]

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS