SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Stretnutie v Scale

V utorok 14.júna 2011 sa v kine Scala konalo stretnutie manažmentu spoločnosti Spravbytkomfort so zástupcami vlastníkov spravovaných bytových domov. Takéto stretnutie po štyroch rokoch malo súčasne aj kultúrno-spoločenský ráz a jeho účastníci dlhotrvajúcim potleskom na otvorenej scéne odmenili za prekrásny hodinový program členov folklórneho súboru Šarišan.

stretnutie V úvode stretnutia so zástupcami vlastníkov domov predsedníčka predstavenstva a riaditeľka akciovej spoločnosti Spravbytkomfort Ing. Natália Banduričová pripomenula niektoré medzníky na úseku správy bytov. „V roku 2008 sme sa zviditeľnili tým, že sme otvorili nové zákaznícke centrum“, povedala. „Jeho cieľom bolo to, aby sme skultúrnili a zlepšili prístup k našim zákazníkom. Keď prídu k nám, aby prišli do kultúrneho, príjemného prostredia s komunikáciou na modernej úrovni a mali pocit dôstojnosti. A verím, že po ohlasoch, ktoré sme dostali, zákaznícke centrum splnilo svoj účel a svoj zmysel.“

Za druhý významný zlom na ceste za kvalitou služieb v uplynulých štyroch rokoch označila pani riaditeľka vytvorenie účtov pre bytové domy. Od roku 2010 má každý dom svoj samostatný účet. „Je to transparentné, každý vidí svoje hospodárenie, každý vidí, ako na tom je! A aby sme znížili pocit nejakej nedôvery medzi nami a vami, sprístupnili sme vám tieto účty cez banky internetbankingom. Momentálne sme jediná spoločnosť, ktorá takýmto spôsobom robí služby pre svojich zákazníkov. A verím, že tí, ktorí doteraz nepracovali s internetbankingom, tiež začnú a budú vždy presne vedieť, aké finančné prostriedky majú na svojom účte a čo si môžu dovoliť.
Pani riaditeľka vyzdvihla význam samostatných účtov i z toho hľadiska, že zákazníci v spolupráci so Spravbytkomfortom dokázali svojim aktívnym prístupom eliminovať počet neplatičov vo svojich domoch.

Ako posledný kamienok do mozaiky kvality pripomenula, že Spravbytkomfort má od roku 2010 zavedený systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2008. V tomto roku ho úspešne obhájila. „Certifikát kvality prináša pre nás zlepšenie práce vo vnútri spoločnosti i navonok. Jednotlivé procesy v styku so zákazníkmi, ale aj interné procesy sú štandardizované a zodpovedajú očakávaniam a požiadavkám zákazníkov.“ zdôraznila Ing. Natália Banduričová.
Dipl. Ing. Paul Minarik, člen predstavenstva a. s. Spravbytkomfort Prešov a zástupca jedného z majiteľov - Energiecomfort Viedeň, vyjadril svoju spokojnosť s účastníkmi stretnutia: „Som veľmi rád, že ste prišli v takomto zložení.“ Potom načrel do histórie vzniku Spravbytkomfortu z pohľadu Viedne. „My sme na to pyšní od roku 2004, odkedy má Spravbytkomfort dvoch akcionárov a majiteľov – Energiecomfort Viedeň a mesto Prešov.

Prítomným ozrejmil, že Energiecomfort je viedenskou komunálnou spoločnosťou, ktorá má na konci štruktúry vlastníckeho reťazca stopercentného majiteľa - mesto Viedeň. Zaoberá sa takisto energetikou, vykurovaním, chladením, ale aj technickou správou budov a rozličnými inými podružnými službami.

Aj toto dnešné stretnutie je tiež výrazom našich rozličných prístupov a prínosov, ktoré sme do Spravbytkomfortu vniesli“, poznamenal Paul Minarik. „Hlavným prínosom bola zákaznícka orientácia, ktorá, sa nám, myslím si, celkove dobre darí. Samozrejme, kto pracuje, robí aj chybičky a má určité nedostatky, ale princíp je ten, ako sa pristupuje v tejto chvíli k ľuďom, ktorí sa sťažujú - či už oprávnene alebo neoprávnene.

Spravbytkomfort Prešov sa na Slovensku začleňuje do rodiny spoločností, ktoré ako konzorcium patria medzi solídne, väčšie firmy a hlavne so slušným vzťahom a všetky majú rovnaký cieľ – predávať služby a mať spokojných zákazníkov.

Na Slovensku spravujeme vyše 25 000 bytov, z toho veľkú časť, 9600 bytov, v našom Prešove. Tým, že máme v pozadí veľkú spoločnosť, ktorá má veľa skúseností, snažíme sa prebudovať slovenské spoločnosti na náš obraz. Niekedy ešte dôležitejší ako peniaze je know-how. Vo veľkej miere sa nám to darí a tešíme sa z toho. To sú tie kamienky nášho postupu – od certifikácie kvality, cez zákaznícke centrum, naše stretnutia i motivovaní spolupracovníci. Do tohto balíka patrí i fakt, že naša spoločnosť má takú veľkosť, ktorá prekoná či už technické, finančné alebo zákonné problémy, ktorých na Slovensku je stále neúrekom. Zatiaľ sa nám to podarilo, poviem, na špičke, prekonávať...“ Paul Minarik pred zástupcami vlastníkov domov nakoniec zvýraznil budovanie novej, druhej kotolne na biomasu v Prešove. Kotolňa na sídlisku Sekčov bude uvedená do prevádzky v októbri – novembri, v budúcom roku ju rozšíria a bude mať kapacitu ako kotolňa na Jazdeckej ulici na Sídlisku III. Obe strany mesta budú tak zásobované teplom z drevnej štiepky.

Teší nás, že sa nám v posledných rokoch darí udržať cenu tepla prakticky na rovnakej úrovni, čo je aj zásluhou biomasy. V budúcom roku po definitívnom rozšírení siete budeme potrebovať o tretinu plynu menej. Sú to milióny kubických metrov, čo má výrazný vplyv na variabilnú zložku tepla. Energetické vstupy z plynu sú totiž, to veľmi dobre viete, takmer dvojnásobné ako z drevnej štiepky. Spotreba tepla i v Prešove sa znižuje, okrem niekoľkých sú všetky bytové domy zaregulované. Týmito opatreniami sa šetria peniaze vo vašich peňaženkách...

Riaditeľ úseku Facility manažmentu (zaoberá sa správou bytov a objektov) Ing. Alfréd Leitner zdôraznil, že so svojimi spolupracovníkmi sa snaží o to, aby práve správa bytov a komunikácia medzi spoločnosťou a vlastníkmi bola dobrá. „Chcem vás ubezpečiť, že sami neurobíme nič. Práve v spolupráci s vami vieme poskytovať lepšie služby. Ak vieme spolu komunikovať, vieme spolu hovoriť, vieme sa navzájom informovať, vtedy budeme vedieť, čo potrebujeme a tiež budeme správu vašich objektov robiť tak, aby ste boli spokojní. Chcem vás poprosiť, aby ste nám poskytli vaše názory, aby sme komunikovali a povedali ste nám, čo by sme mohli urobiť lepšie.

 
 
  • program
  • program
  • program
  • stretnutie
| Autor: Andrej Petruš | Novinky | |  

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS