SpravbytKomfort

http://spravbytkomfort.sk/clanok/22/obnova_bytovych_domov.html

Obnova bytových domov

Obnova bytových domov

Na úsporu nákladov spojených s bývaním má vplyv aj stav bytového domu, v ktorom bývame. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií jednotlivých stavebných sústav sú poplatné dobe a úrovni poznania. Okrem termoregulačných opatrení a opatrení samotných v bytoch, sa dajú tepelnotechnické vlastnosti domov vylepšiť aj ich obnovou.

Medzi základné kroky pri panelových domoch patria:

Zateplenie domu:

Financovanie:

 

Bližšie informácie Vám poskytnú:
Ing. Jaroslav Dobiaš
telefón:          7567 740
email:            jaroslav.dobias@spravbytkomfort.sk

Jana Havadejová
telefón:          7567 760
email:            jana.havadejova@spravbytkomfort.sk

 

Prílohy

Najčastejšie otázky k zatepľovaniu
[  PDF - 80.1 kB]
Zatepľovanie - brožúra
[  PDF - 1840.9 kB]
22.5.2008 | Pridal: SpravbytKomfort | Obnova byt. domov | čítané: 9983 krát