SpravbytKomfort

http://spravbytkomfort.sk/clanok/200/stn_en_iso_9001-2016_stn_en_iso_14001-2016.html

STN EN ISO 9001:2016 │STN EN ISO 14001:2016

Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov v máji 2010 získala certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008. Po tretí krát sme ho úspešne obhájili v mesiaci máj 2016. Zaviedli sme a používame systém environmentálneho manažérstva v oblasti výroby, rozvodu a predaja tepelnej energie a teplej úžitkovej vody a správy bytových domov a objektov 17. apríla 2013 a úspešne sme ho obhájili v mesiaci máj 2016.


 
8.6.2010 | Pridal: SpravbytKomfort | STN EN ISO 9001:2016 a 14001:2016 | čítané: 9727 krát