SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Ako sa odpojenie napr. dvoch bytov z jedného bytového domu od spoločného centralizovaného systému vykurovania prejaví na ostatných užívateľov najmä vo fixnej zložke ?

Odpojenie dvoch bytových jednotiek z jedného bytového domu bude mať negatívny dopad na ostatných užívateľov v dome, ktorí ostatnú napojení.
Celkový regulačný príkon regulovaného subjektu je súčet regulačných príkonov za jednotlivé byty v bytovom dome a pre potreby regulácie ceny tepla platí na celé regulačné obdobie (r.2009 až 2011).
Ak sa teda dve bytové jednotky odpoja, ostatným užívateľom v bytovom dome sa až do r. 2011 bude počítať regulačný príkon, ktorý bol vypočítaný pre dané regulačné obdobie.
Myslím si, že každý kto takýto súhlas susedovi dáva mal by si byť týchto skutočností vedomý.
 
 

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS