SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Fixná zložka sa určovala na základe objednaného množstva, platí to aj naďalej ?

Od 1.1.2009 taktiež platí, že fixná zložka maximálnej ceny tepla sa fakturuje za regulačný príkon na odbernom mieste.
Regulačný príkon na odberné miesto sa v zmysle platnej legislatívy vypočíta ako podiel aritmetického priemeru množstva tepla dodaného na vykurovanie a prípravu TÚV v rokoch 2005 až 2007 v kWh a počtu hodín 5300.
Spravidla sa fakturuje mesačne v 1/12-ine z ročného objemu.
 
 

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS