SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Kedy sa pristupuje ku dražbe ? Môžu o dražbe rozhodovať ostatní vlastníci bytového domu ?

Jednou z foriem ako môžu vlastníci bytov uplatniť záložné právo v zmysle § 15 zák. č. 182/93 Z.z. v znení zmien a doplnkov, je rozhodnúť o vykonaní dobrovoľnej dražby bytu neplatiča, t.j. vlastníka bytu, ktorý neuhrádza príspevky do fondu opráv a platby za plnenia spojené s užívaním bytu.

Návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby musí byť schválený na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
Výkon dražby je spojený s úhradou preddavku. Ten sa poukáže dražobnej spoločnosti z fondu opráv a údržby bytového domu.
Pri realizácii dražby bytu je zabezpečená návratnosť dlhu a zároveň aj preddavku zaplateného z fondu opráv bytového domu.
 
 

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS