SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Prečo sa platby za neplatičov a súdne poplatky uhrádzajú zo spoločného fondu ?

Podanie návrhu na súd i mediačné konanie je spojené aj zaplatenie súdneho poplatku.
Súd nezačne vo veci konať bez toho, aby bol poplatok uhradený.
Správca vymáha pohľadávku za služby spojené s užívaním bytu i pohľadávku fondu opráv a údržby bytového domu.
V zmysle zákona č. 182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a NP v znení zmien a doplnkov, správca koná v mene vlastníkov bytov v dome a na ich účet.
To znamená, že aj poplatky spojené so súdny vymáhaním pohľadávky sa hradia z účtu fondu opráv bytového domu.
Súd vo svojom rozhodnutí zaviaže dlžníka aj k náhrade súdneho poplatku. Ak ho neuhradí dobrovoľne, je vymáhaný prostredníctvom exekútorského úradu.
 
 

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS