SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Kedy sa začína vymáhať pohľadavka od neplatiča ?

Pohľadávka sa začína vymáhať po zaslaní upomienok a ich neakceptovaní.
Ak nedoplatok vznikol z ročného vyúčtovania nákladov, tak je po lehote splatnosti na zaplatenie nedoplatku dlžníkovi zasielaná upomienka.
V upomienke je stanovená lehota na zaplatenie nedoplatku.
Pokiaľ nie je zaplatená v stanovenej lehote, je zasielaná ďalšia upomienka.
Ak aj napriek tomu nedôjde k vyrovnaniu pohľadávky, je nedoplatok vymáhaný súdnou cestou – podaním žaloby na súd.
Od roku 2009 pristupujeme aj k vymáhaniu pohľadávok formou mediácií, ktoré riešia vyrovnanie dlhu zmierom a sú rýchlejšou cestou ako súdne konanie.
 
 

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS