SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Aké sú spôsoby financovania zatepľovania ?

Najefektívnejší postup pri financovaní zatepľovania bytového domu.
Pri konkrétnej realizácii financovania je možné odporúčať nasledovnú postupnosť krokov:

• využiť program obnovy bytovej budovy Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej skratka ŠFRB), najmä pokiaľ chcete obnovu budovy riešiť komplexne. ŠFRB požaduje na zatepľovací systém doklad preukazovania zhody, zatepľovanie musí robiť firma s udelenou licenciou a súčasťou obnovy sú nevyhnutné stavebné úpravy oprav vystupujúcich časti stavby.
Po realizácii zatepľovania sa musí nanovo hydraulicky vyregulovať ústredné vykurovanie.
ŠFRB poskytuje najvyšší úver s najnižšou úrokovou sadzbou na najdlhší čas, ale ten sa môže skrátiť formou ručenia.
Podporu je možné poskytnúť len raz. Podmienkou je, že na stavbu nebola použitá iná forma štátnej podpory na zateplenie (napr. dotácia na systémové poruchy súvisiace so zateplením).

• zistiť či na danej budove je možné uplatniť systémové poruchy, na ktoré sa poskytuje dotácia štátu.
Ak áno, súčasťou navrhovaného riešenia u 9 z 12 systémových porúch je zatepľovanie budov. Upresňuje to Výnos MVRR SR č.V-1/2004.

• vo všeobecnosti je možné využiť ponuku stavebných sporiteľní pre obnovu a rekonštrukciu bytov, najmä ak sme začali šetriť skôr.
Treba však preukázať našetrených 10 % celkove požadovaných prostriedkov, počítať s medziúverom (stačí aj 5% našetrených prostriedkov) a neskôr s úverom.

• posúdiť ponuky komerčných bank a ich účelové ponuky na obnovu a rekonštrukciu budovy.
V ponuke je možnosť rýchlejšieho získania úveru a v niektorých prípadoch i výhodnejšia forma ručenia.

 
 

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS