SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Čo treba urobiť ako prvé, keď sa rozhodnete zatepľovať ?

Prvým krokom je výber projektanta, ktorý vám spracuje projektovú dokumentáciu.

Súčasťou prípravy návrhu zateplenia domu bývajú často položky, ako:

• prehliadka budovy
• spracovanie odborného posudku
• návrh zatepľovacieho systému a hrúbky tepelnej izolácie na základe tepelno-technického posudku s preukázaním hygienického a energetického kritéria
• statický posudok
• projekt požiarnej bezpečnosti
• projekt organizácie výstavby
• výkaz výmer
• rozpočet
• súbor výkresovej dokumentácie vrátane detailov a návrh vytvárania výstužnej vrstvy vrátane farebného, resp. architektonického riešenia

 
 

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS