SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Regulačný príkon na odberné miesto

 Fixná zložka sa určovala na základe objedaného množstva platí to aj naďalej?

Od 1.1.2009 taktiež platí, že fixná zložka maximálnej ceny tepla sa fakturuje za regulačný príkon dohodnutý na odbernom mieste.
Regulačný príkon na odberné miesto sa v zmysle platnej legislatívy vypočíta ako podiel aritmetického priemeru množstva tepla dodaného na vykurovanie a prípravu TÚV v rokoch 2005 až 2007 v kWh a počtu hodín 5300.
Spravidla sa fakturuje mesačne v 1/12-ine z ročného dohodnutého objemu.
 
 

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS