SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Odkedy sa používa jednotka kWh namiesto GJ ?

Od 1. 1. 2009 dochádza pri určovaní ceny tepla, v zmysle Výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 6/2008 zo dňa 23.júla 2008, k zásadnej zmene.
Zmena na kWh nastáva len pri variabilnej zložke ceny tepla.
Fixná zložka ceny tepla sa stanovuje na regulačný príkon v €/kW.
Nie je možné jednoducho zrátať náklad na mernú jednotku, pretože ide o dve rôzne merné jednotky.

Prepočet spotreby tepla z GJ na kWh je určený prevodným koeficientom:

1GJ = 277,7778 kWh

 
 

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS