SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Novinky

strana 2 / 12

Pre hľadaný výraz "" bolo nájdených 229 záznamov

 • Výzva na dodávku drevnej štiepky

  11.6.2019 | kategória:

  SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov vypisuje výzvu na predloženie cenových ponúk na dodávku drevnej štiepky v členení na drevnú hmotu a dopravu. Žiadame predloženie krátkej charakteristiky spoločnosti a spôsobu získavania drevnej štiepky. Lehota na vyžiadanie výzvy uplynie 12.7.2019 o 12:00. Kontakt: Ing. Karol Michalik, karol.michalik@spravbytkomfort.sk

 • Informácie spoločnosti ČEZ

  4.6.2019 | kategória:

  ČEZ oznámil úpravu stratégie, ktorá sa tyká možného odchodu z Balkánu či niektorých aktivít v Poľsku. Netyká sa to však segmentu moderných energetických služieb ESCO (energetické úspory, inštalácie moderných ekologických zdrojov, fotovoltaiky, ekologické teplárenstvo), a práve v tomto sektore sme na Slovensku aktívni. Na Slovensku naopak plánujeme svoje aktivity posilňovať. Dôkazom je i množstvo nedávnych slovenských akvizícií spoločnosti ČEZ ESCO. Napríklad spoločnosti Spavbytkomfort a Bytkomfort v teplárenstve alebo minulý týždeň oznámený nákup väčšinového podielu vo firme e-Dome, ktorá poskytuje energetický manažment a projekty energetických úspor. (https://www.cezesco.sk/sk/o-nas/co-sa-deje) Spoločnosť Spravbytkomfort, a.s. Prešov je pre naše pôsobenie na Slovensku kľúčová, žiadne zmeny vo vlastníctve neplánujeme, naopak sa venujeme ich ďalšiemu rozvoju. Tohto roku spoločnosť Spravbytkomfort plánuje niekoľko významných akcií, jedná sa o rekonštrukciu rozvodov či o výmenu kotla na CK Jazdecká.

 • PROJEKT Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov C...

  23.5.2019 | kategória:

  Hlavný cieľ projektu: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple.

 • OZNÁMENIE │ Projekt Rekonštrukcia prekládky primárnych vy...

  22.5.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou. Rekonštrukcia prekládky primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká a CK Sekčov. Z tohto dôvodu dôjde v mesiacoch jún až september 2019 k prerušovanej dodávke teplej úžitkovej vody na sídlisku II a III. Za spôsobené nepríjemnosti sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 • Zverejnenie zmluvy o dielo ZML190113

  21.5.2019 | kategória:

  Zverejnenie podpísanej zmluvy o dielo k projektu: Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká a CK Sekčov Podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku "Európsky fond regionálneho rozvoja" Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

 • Magazín pre zákazníkov

  14.5.2019 | kategória:

  Vážení zákazníci, pripravili sme pre Vás Magazín 2019 plný noviniek a dôležitých informácií z oblasti správy bytov. Doručíme Vám ho spolu s vyúčtovaním.

 • Inzerát │ Účtovník, účtovníčka

  1.4.2019 | kategória:

  ČEZ SERVIS, s.r.o. Prešov, spoločnosť poskytujúca služby hľadá vhodného kandidáta na pozíciu: Účtovník/účtovníčka

 • Inzercia │ Účtovník, účtovníčka

  22.1.2019 | kategória:

  SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, prvá teplárenská a správcovská spoločnosť v Prešove hľadá vhodného kandidáta/ku na pozíciu: účtovník/účtovníčka

 • Inzercia │ Inštalatér - kúrenár

  9.1.2019 | kategória:

  Serviskomfort s.r.o. Prešov, spoločnosť poskytujúca služby hľadá vhodného kandidáta na pozíciu: Inštalatér - kúrenár

 • Inzercia │ Údržbár

  9.1.2019 | kategória:

  Serviskomfort s.r.o. Prešov, spoločnosť poskytujúca služby hľadá vhodného kandidáta na pozíciu: Údržbár

 • Veselé Vianoce

  20.12.2018 | kategória:

 • Zákaznícke centrum │ stránkové hodiny počas sviatkov

  20.12.2018 | kategória:

  Vážení zákazníci, počas vianočných sviatkov 27. a 28.12.2018 bude pokladňa v Zákazníckom centre zatvorená. Zákaznícke centrum bude 31.12.2018 v pondelok zatvorené. Úhrady platieb môžete zasielať elektronicky a poštou. Havarijná služba je Vám k dispozícii na tel. čísle 7567 601. Šťastné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, nech je pre Vás rok 2019 rokom radosti, šťastia a úspechov ! Za pochopenie Vám ďakujeme. V Prešove, 20.12.2018 Ing. Natália Banduričová, riaditeľka a.s.

 • ČEZ ESCO posilňuje svoju pozíciu na Slovensku. Kupuje väč...

  27.11.2018 | kategória:

  ČEZ ESCO získava majoritu v spoločnosti Spravbytkomfort, a.s. Prešov , ktorá zabezpečuje dodávku tepla pre 23 000 domácností v Prešove. Slovensko je pre ČEZ ESCO ďalším prirodzeným trhom, na ktorom už pôsobí v segmente dodávok elektriny a plynu aj produktov modernej energetiky, ako sú napríklad komplexné energetické úspory. Transakcia už bola schválená protimonopolným úradom.

 • Ponožkový október │ Ďakujeme !

  9.11.2018 | kategória:

  Vážení zákazníci a kolegovia, v mene Občianskeho združenia Podaj ďalej Vám chceme poďakovať za Vašu ochotu zakúpiť ponožky pre ľudí bez domova. Na celom Slovensku sa doteraz vyzbieralo okolo 3 300 párov ponožiek. Zapojili sa jednotlivci, školy, rôzne spoločnosti, firmy, nemocnice, kaviarne či reštaurácie. Ďakujeme !

 • Zákaznícke centrum │ zatvorené 30.10.2018 a 1.-2.11.2018

  24.10.2018 | kategória:

  Vážení zákazníci, v 44. týždni bude Zákaznícke centrum otvorené v pondelok a v stredu od 8:00 - 16:30. V utorok 30.10.2018 │ sviatok, vo štvrtok 1.11.2018 │ sviatok a 2.11.2018 │ dovolenka bude zákaznícke centrum zatvorené. Havarijná služba je k dispozícii na telefónnom čísle 7567 601. Za pochopenie ďakujeme. vedenie spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov

 • Havária │ Sedliackeho povstania 1-8, MDŽ 2,3, Obrancov mi...

  23.10.2018 | kategória:

  Vážení zákazníci, z dôvodu havárie na rozvodoch, bola dnes, t.j. 25.10.2018 o 8,00 hod. , prerušená dodávka teplej vody do bytových domov na ul. Sedliackeho povstania 1-8 a MDŽ 2,3, Obrancov mieru 1-11, 17.novembra 17. Predpoklad obnovenia dodávky teplej vody je cca 16,00 hod. Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme.

 • Ponožkový október

  10.10.2018 | kategória:

  Kolegovia, zapojte sa do akcie Ponožkový október a darujte nové ponožky pre ľudí bez domova ! Krabice sú v Zákazníckom centre, na sekretariáte a Serviskomforte. Akcia trvá do 29.10.2018. Ďakujeme !

 • Stredoškoláci na návšteve

  25.9.2018 | kategória:

  Študenti druhých ročníkov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Prešove boli zistiť ako sa vyrába teplo z biomasy. „Na odbornom predmete Ekológia v stavebníctve preberáme učivo obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie. Exkurzia na Vašej prevádzke by nám veľmi pomohla, pretože žiaci by názorne uvideli výrobu energie z biomasy.“ takto nás oslovila Ing. Adriana Poušová učiteľka odborných predmetov Sme otvorení každej spolupráci, tak sme radi privítali mladých študentov a názorne im ukázali výrobu tepla a teplej úžitkovej vody v centrálnej kotolni Sekčov a Jazdecká pomocou kotlov na biomasu. Myslíme si, že raz vidieť je lepšie ako sa o tom iba učiť, no pre lepšie zapamätanie si množstva technických pojmov a parametrov sme pripravili brožúru, ktorú si študenti odniesli ako pomôcku na vyučovanie.

 • Upozornenie │ vykurovacia sezóna

  24.9.2018 | kategória:

  Vážení zákazníci, po horúcom lete prichádza jeseň a pred nami je nová vykurovacia sezóna. Venujte preto pozornosť stavu Vašich vykurovacích rozvodov a armatúr. Obraciame sa na Vás vo veci koordinácie postupu pri príprave okruhov ústredného vykurovania (ÚK) na novú vykurovaciu sezónu 2018/2019. Skontrolujte, či sú všetky odberné miesta, stúpacie rozvody, resp. vstupy do bytov otvorené a odvzdušnené vykurovacie telesá, aby sme 24. septembra 2018 │ pondelok mohli zabezpečiť bezporuchový začiatok vykurovacej sezóny. V prípade problémov môžete kontaktovať: centrálny dispečing 0907 055 360 alebo havarijnú službu (po pracovnej dobe) 7567 628 mobil 0908 021 322. Ing. Natália Banduričová, predsedníčka predstavenstva

 • Zákaznícke centrum bude 26.9.2018 zatvorené

  17.9.2018 | kategória:

  Vážení zákazníci, 26. septembra 2018 │ streda bude Zákaznícke centrum zatvorené. Havarijná služba je k dispozícii na tel. čísle 7567 601. Za pochopenie ďakujeme. Ing. Natália Banduričová, riaditeľka

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS