SpravbytKomfort

KOMFORTNÉ BÝVANIE
S NAMI
SPRÁVA BYTOV, VÝROBA A DODÁVKA TEPLA A
TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY, FACILITY MANAŽMENT

Novinky

strana 3 / 12

Pre hľadaný výraz "" bolo nájdených 225 záznamov

 • Dodávka teplej úžitkovej vody obnovená

  30.8.2018 | kategória:

  Vážení zákazníci, dodávka teplej úžitkovej vody pre Sídlisko I a II bude popoludní obnovená.

 • Zákaznícke centrum bude zatvorené │ 30.-31.8.2018

  16.8.2018 | kategória:

  Vážení zákazníci, dňa 30. a 31. augusta 2018 │ štvrtok a piatok bude Zákaznícke centrum zatvorené. Havarijná služba je Vám k dispozícii na tel. čísle 7567 601. Za pochopenie ďakujeme. Ing. Natália Banduričová, riaditeľka a.s.

 • Rekonštrukcia križovatky │ odstávka teplej vody 20.8.-3.9...

  8.8.2018 | kategória:

  Vážení zákazníci, z dôvodu prejednania postupu prác so subdodávateľom spoločnosti Eurovia – hlavným zhotoviteľom rekonštrukcie križovatky Obrancov mieru – Levočská – Vlada Clementisa je pre zložitosť technického a technologického postupu nutná rozsiahla odstávka teplej vody v dňoch od 20.8. do 3.9.2018 na sídlisku I a II. Prerušenie dodávky teplej vody bude z dôvodu prekládky horúcovodných potrubí, čo priamo súvisí s rekonštrukciou križovatky. Spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov je závislá na dodávateľoch podieľajúcich sa na rekonštrukcii križovatky, ak nevzniknú vážne technické problémy, bude snahou všetkých zainteresovaných dobu odstávky skrátiť. Ďakujeme za pochopenie a vopred sa ospravedlňujeme za spôsobené nepríjemnosti.

 • Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká...

  6.8.2018 | kategória:

  Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká a CK Sekčov Prešov s cieľom rozvoja účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

 • Odstávka teplej vody │ Sídlisko I a II

  3.8.2018 | kategória:

  Vážení zákazníci, v dňoch od 20.8. do 24.8.2018 bude rozsiahlejšia odstávka dodávky teplej úžitkovej vody na sídlisku I a II. Prerušenie dodávky teplej vody bude z dôvodu prekládky horúcovodných potrubí, čo priamo súvisí s rekonštrukciou križovatky Obrancov mieru – Levočská. Za spôsobené nepríjemnosti sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 • Výzva na dodávku drevnej štiepky │ 15.6.2018-30.6.2018

  15.6.2018 | kategória:

  SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov vypisuje výzvu na predloženie cenových ponúk na dodávku drevnej štiepky v členení na drevnú hmotu a dopravu. Žiadame predloženie krátkej charakteristiky spoločnosti a spôsobu získavania drevnej štiepky. Lehota na vyžiadanie výzvy uplynie 30.6.2018 o 12:00. Kontakt: Ing. Karol Michalik, karol.michalik@spravbytkomfort.sk

 • Magazín 2018 plný informácií a noviniek

  11.5.2018 | kategória:

  Vážení zákazníci, prinášame Vám Magazín 2018 plný dôležitých informácií a noviniek z oblasti správy bytov.

 • Zákaznícke centrum bude 30. apríla 2018 zatvorené

  18.4.2018 | kategória:

  Vážení zákazníci, dňa 30.4.2018 │ pondelok bude Zákaznícke centrum zatvorené. Havarijná služba je Vám k dispozícii na tel. čísle 7567 601. Za pochopenie ďakujeme. vedenie spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov

 • Inzercia │ Údržbár

  22.3.2018 | kategória:

  Serviskomfort s.r.o. Prešov, spoločnosť poskytujúca služby hľadá vhodného kandidáta na pozíciu: Údržbár

 • Inzercia │ Inštalatér

  22.3.2018 | kategória:

  Serviskomfort s.r.o. Prešov, spoločnosť poskytujúca služby hľadá vhodného kandidáta na pozíciu: Inštalatér

 • Inzercia │ Prevádzkový elektrikár

  22.3.2018 | kategória:

  Serviskomfort s.r.o. Prešov, spoločnosť poskytujúca služby hľadá vhodného kandidáta na pozíciu: Prevádzkový elektrikár

 • Teplé radiátory a voňavá štiepka │ záhada vyriešená

  22.3.2018 | kategória:

  Žiaci 6. B zo Základnej školy Šmeralová včera navštívili centrálnu kotolňu Jazdecká spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, kde videli proces výroby tepla a teplej úžitkovej vody.

 • Európske investície vymenia 5 km teplovodných potrubí v P...

  22.2.2018 | kategória:

  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov na projekt „Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká a CK Sekčov Prešov“ je podpísaná. Veľká investícia spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov do výmeny potrubia sa môže začať.

 • Inzerát │ Inštalatér

  16.1.2018 | kategória:

  Serviskomfort s.r.o. Prešov, spoločnosť poskytujúca služby hľadá vhodného kandidáta na pozíciu: Inštalatér

 • Zelená pre Prešov │ realizované projekty

  2.11.2017 | kategória:

  Projekt zameraný na skrášlenie, vybudovanie alebo revitalizáciu zelene sme pripravili spolu s aktívnymi Prešovčanmi, SOCIÁLNYM PREŠOVOM a PARKONOU. Všetci, ktorým záleží na životnom prostredí a sú aktívni pripravili spolu 23 projektov. V I. etape sme vybrali a podporili 10 z nich. Vznikol napríklad emblém Základnej školy Lesnícka, bylinkové hriadky v Detskom domove, levanduľový záhon pri Gymnáziu sv. Mikuláša, nový záhon tráv pri lezeckej stene na Sekčove, rôzne veselé dekorácie z kvetov v škôlkach. V II. etape pribudli ďalšie zelené plochy pri školách či obnovených bytových domoch. K zeleným aktivitám sa pridali aj žiaci, rodičia či obyvatelia z panelákov, preto si myslíme, že prvý ročník aktivity Zelená pre Prešov bude patriť k trvalo udržateľným projektom a ukázal, ako sa dajú robiť dobré veci spoločne.

 • Magazín TEPLO 2017

  23.10.2017 | kategória:

  Vážení zákazníci, prinášame Vás novinky a informácie z oblasti výroby a distribúcie tepla v meste Prešov. Prečítajte si nový Magazín TEPLO 2017.

 • Vykurovacia sezóna začne 20.septembra 2017

  19.9.2017 | kategória:

  Súčasný vývoj počasia naznačuje, že vykurovacia sezóna začne 20. septembra 2017. Pracovníci energetického úseku napúšťajú a tlakujú rozvody tepla a začínajú s temperovaním. Vlastníkov bytov upozorňujeme, aby otvorili na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) v bytoch a nebytových priestoroch všetky (horné, príp. spodné) regulačné armatúry naplno. Dôležité je postupne odvzdušniť radiátory v jednotlivých bytoch a nebytových priestoroch bytového domu. Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek sa docieli, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najkratší a bez problémov. V prípade problémov môžete kontaktovať: ■ centrálny dispečing 7567 701 mobil 0907 055 360 ■ havarijnú službu (po pracovnej dobe) 7567 611 mobil 0908 021 322. Ing. Natália Banduričová predsedníčka predstavenstva

 • Nová vykurovacia sezóna │ investície sú zrealizované

  5.9.2017 | kategória:

  Leto končí, pred nami je zima. Kľúčový dodávateľ tepla, spoločnosť Spravbytkomfort a.s. Prešov dodáva teplo do 21 000 bytov, do základných škôl, materských škôl a iných objektov sociálnej vybavenosti. Veľká a najdôležitejšia časť prác bola vykonaná pracovníkmi údržby práve v lete, od júna do augusta, to znamená, mimo hlavného vykurovacieho obdobia.

 • Výzva na dodávku drevnej štiepky

  15.6.2017 | kategória:

  SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov vypisuje výzvu na predloženie cenových ponúk na dodávku drevnej štiepky v členení na drevnú hmotu a dopravu. Žiadame predloženie krátkej charakteristiky spoločnosti a spôsobu získavania drevnej štiepky. Lehota na vyžiadanie výzvy uplynie 30.6.2017 o 12:00. Kontakt: Ing. Karol Michalik karol.michalik@spravbytkomfort.sk

 • Stretnutie Zelená pre Prešov │ 31.5.2017 15:00

  25.5.2017 | kategória:

  Milí všetci spolupracovníci v rámci aktivity ZELENÁ PRE PREŠOV, dovoľujeme si Vás pozvať na spoločné stretnutie všetkých žiadateľov projektov 31.5.2017 o 15:00 hod v zasadačke SPRAVBYTKOMFORTU, a.s. na Volgogradskej ulici.

Reklama

Adresa

Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

 

Kontakty

Zákaznícka linka:
(051) 7567 777
Informátor:
(051) 7567 701
Havarijná služba:
(051) 7567 601, 0908 021 322
E-mail:
info@spravbytkomfort.sk
 

Stránkové dni

pondelok
8:00 - 16:30
utorok
8:00 - 12:00
streda
8:00 - 16:30
štvrtok
8:00 - 16:30
piatok
8:00 - 12:00
 
Design & engine by Vádium - IT s.r.o. 2011 | Powered by Tesmur:CMS | RSS